Arh.Serafim Alexiev – Unica osândire îngăduită

Ortodoxia şi ecumenismul
pag. 38 “Sf. Parinţi au dat anatemei toate ereziile şi pe toţi ereticii, văzând în ei duşmani ai mântuirii sufletului omenesc”
pag. 46 se dă un exemplu : ” un episcop sau altul, ca de pildă Nestor, ar putea cădea în gresală, în acest caz însă, un preot sau chiar ŞI UN SIMPLU CREDINCIOS, CARE A DAT ÎN VILEAG PE eretic, nu numai că nu va fi admonestat ci va fi vrednic de laudă şi recunoştinţa întregii Biserici Ortodoxe”

Cea mai scurtă cale către rai nu judeca şi nu vei fi judecat – Arh. Serafim Alexiev

pag 21 : ” Unica osândire îngăduită. Sfânta Biserică, prin puterea data ei de Domnul nostru Iisus Hristos şi de la Sf. Apostoli, DĂ DREPTUL DE A OSÂNDI numai pe O CATEGORIE DE OAMENI – eRETICII, cei ce deformează credinţa ortodoxă. Conform convingerii de nezdruncinat a luminaţilor şi plini de har Sf. Parinţi ai Ortodoxiei, eRETICII SUNT CEI MAI RAFINAŢI SLUJITORI AI sATANEI. Pentru  că ei par a propovădui pe Dumnezeu dar ne conduc către diavol, par a se prezenta cu Biblia in mână, dar ne aruncă în iad; zic că ne cheamă la mântuire, dar ne duc la pierzare”
pag. 22,23,24,25 “Eresul este însă deformarea sfintelor dogme, HULĂ împotriva adevaruluiAvva Agaton eresul este instrainare de Dumnezeu. Ereticul se rupe(se desparte) de Cel viu, adevăratul Dumnezeu, şi se alipeşte diavolului şi îngerilor lui cazuţi. Iar cel ce se desparte de Hristos deja nu mai este cu Dumnezeu, de la Care ar putea să ceară  iertarea greşalelor sale, ci în toate privinţele e pierdut. Stricătorii adevaratei credinţe s-au abătut de la drumul mântuiri şi au pierdut milioane de suflete de oameni. Pentru aceea nu altceva, ci DRAGOSTEA CĂTRE ADEVĂRUL DUMNEZEIESC ŞI IUBIREA CĂTRE APROAPELE sunt pricina URII ERESULUI şi a OSNÂDIRII lui ÎN MOD CATEGORIC. Iată de ce Domnul nostru Iisus Hristos ocrotind pe credincioşii lui ucenici de stricătorii credinţei i-a avertizat : Vedeţi să nu vă amagească cineva. Caci mulţi vor veni în numele Meu, spunând : Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amagi (Mt. 24, 4-5) Nu mergeţi dupa ei (Lc. 21, 8). Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi ÎN HAINE DE OI, iar pe dinăuntru sunt LUPI răpitori(Mt. 7, 15)..Mântuitorul NEÂNCETAT A DEMASCAT PE TOŢI STRICĂTORII ADEVARULUI şi, în acest fel, a OCROTIT de molima invătăurilor lor pe marturisitorii adevăratei credinţei întru EL…Ca toţi să fie una, dar una întru Adevăr, ci nu întru GREŞALĂ !….Adevărul este mântuitor numai când este despărţit de rătăcire..Sf. Apostoli au urmat exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. În ciuda faptului că ei cunoşteau MAREA VALOARE A DRAGOSTEI au fost foarte ASPRI cu călcătorii dreptaţii şi cu eRETICII FANATICI, numindu-i fiii diavolului (Fapte 13, 10) câini şi lucratori răi(Filip. 3, 2), oprind pe creştini să-i primească în casele lor şi chiar să le dea bineţe (2 Ioan 1, 10-11) şi îmbrăcându-i cu toată ascultarea : Dacă vă propovaduieşte cineva altceva decât aţi primit, să fie anatema( Galateni 1, 9). TOŢI SF. PARINŢI, ASEMENEA SF. APOSTOLI, CU ÎNDRAZNEALĂ AU OSÂNDIT PE ERETICI ca fiind DUŞMANI ai ADEVĂRULUI şi STRICĂTORI AI DECOPERIRII DUMNEZEIEŞTI..EI AU VĂDIT ERESURILE, numindu-le adâncuri ale satanei (Apoc 2,24) şi ferindu-i mai înainte de ele pe creştinii dept-slavitori. Plăcuţii lui Dumnezeu au socotit mare păcat OSÂNDIREA APROAPELUI PENTRU GREŞELILE LUI FIREŞTI, DAR NU S-AU DAT ÎNAPOI ŞI AU ÎNCURAJAT OSÂNDIREA ERESURILOR

Nu osânditi eresurile! Nu avem dreptul să osândim“…Iată cam aşa
reacţionează lumea modernă. Dar aceeaşi care se tem să osândească pe eretici se ocupă neâncetat în viaţa lor de zi cu zi cu bârfirea şi osândirea slabiciunilor lor fireşti ale celor care nu le sunt
prieteni, denuntându’i şi ponegrindu’i când nu sunt de faţă. Când
susţin că noi nu avem dreptul să osândim pe eretici, ei spun că
trebuie să ne conducem dupa Legea Dragostei către toţi oamenii. Dar când osândim pe aproapele nostru pentru neputinţele lui fireşti, oare nu ne mai conducem după principiul dragostei?  EREZIA, pe care Sfânta Biserică o osândeşte ca pe ceva pierzator, ei, INSPIRAŢI de diavol, o apară ca pe un lucru neofensator. ŞI ACOLO UNDE MÂNTUITORUL, Biserica şi toţi Sfinţii Parinţi opresc osândirea, EI MAI PE ÎNDELETE OSÂNDESC. Prin acest mijloc, în întunecatele scopuri ale sATANEI se realizează două câştiguri prin chemarea de a nu osândii eresurile, MOLIMA lor se întinde, spre pierzarea multora, IAR PRIN ÎNCURAJAREA CRITICĂRII ŞI OSÂNDIRII NEPUTINŢELOR APROAPELUI, CÂND EL NU ESTE DE FAŢA, SE INCOLŢESC BÂRFELE, pârele, răutăţile, ura, bănuielile, jignirile, dezbinările, duşmăniile şi multe asemenea rele, spre PIEIREA MULTORA. CREŞTINUL ÎNŢELEPT TREBUIE SĂ ŞTIE UNDE SĂ
OSÂNDEASCĂ ŞI UNDE NU TREBUIE SĂ FACĂ ACEASTA

aici e toata cartea
http://www.scribd.com/doc/139037192/2001-Patimi-Ale-Duhului-Nu-Judeca-Ca-Sa-Nu-Fii-Judecat

=====

 Sfântul Ioan Gură de Aur accentuează și asupra îndatoririi membrilor Bisericii de a mustra clerul care învaţă neortodox: „Trebuie a asculta de învăţători şi de preoţi, şi a nu-i judeca, chiar de ar avea o viaţă urâtă; dacă însă credinţa le e greşită, atunci nu trebuie doar să nu-i ascultăm, ci şi să fugim de ei, şi să-i judecăm” (Omilia a II-a la Ep. II Timotei).

 

 

 
=======
Sf. Arsenie Papacioc : Adevărul trebuiește apărat de orice fel de creștin. Dar dacă, chiar un cleric superior n’ar susține Adevărul,( vorbesc aici de Adevărul Ortodox – Adevărul Mântuitor) poa’ să fie înfruntat ; că nu înfrunți cleric înfrunți eretic (fie vorba de Adevăr) ; dar dacă v-ați referit la o serie întreagă de mișcări care se fac, că nu știu ce…că a vorbit pentru c-ați râs, pentru că a făcut cutare, astea sunt niște lucruri care nu mai trebuiesc discutate, da. Adică, iese un clișeu măzgălit, știți.

Advertisements

4 thoughts on “Arh.Serafim Alexiev – Unica osândire îngăduită”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s