Zilele oprite pentru zamislirea de prunci

Lumină pentru candela din suflet

Binecuvântată este numai rodirea (sădirea) de copii; tot ce este în afară de rostul acesta, în privinţa trupească, este desfrânare şi păcat şi să nu se mai facă. Iată unde duce blestemăţia ferelii de zămislire: la îmbolnăvirea nervilor interni ai soţiei, care răspund cu un capăt în şale, încât femeia nu mai poate ridica de jos nici un braţ de lemne şi nu mai poate merge. Vin durerile de stomac şi de rărunchi, şi acestea uşurează căpătarea diferitelor boli, care greu se mai vindecă, printre care şi „poala albă”. Iar a treia supărare este că strică toată rânduiala dinlăuntrul femeii, şi ajunge desăvârşit neroditoare. Vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între posturi, însă numai dacă amândoi soţii sunt învoiţi: pentru rostul sădirii de copii;
Vremi oprite sunt acestea.
– cele patru posturi de peste an;
– cele trei zile de post pe săptămână: luni, miercuri şi vineri.
– sărbătorile şi…

View original post 377 more words

Categorii de oameni oprite de la casatorie

Lumină pentru candela din suflet

Sunt oprite de la căsătorie următoarele categorii de oameni:
1. a. Nebunii; b. Îndrăciţii; c. Băutorii; d. Slabii de minte şi cei cu boli lumeşti.

  1. Rudeniile de sânge până la gradul opt. (Verii de-al IV-lea grad îi îngăduie pravila bisericească, dar am văzut şi la depărtarea asta copii însemnaţi cu păcatul amestecării de sânge şi cu sănătatea zdruncinată pentru totdeauna).
  2. Cei prea deosebiţi cu vârsta. Depărtarea cea mai mare ce poate fi îngăduită este de şapte ani. Ce trece peste aceasta dovedeşte patima desfrânării care se răzbună. Văduvii să ia văduve.
  3. Vârsta îngăduită pentru fete: de la 18-20 ani, iar pentru băieţi spre 25 de ani. Adică o vârstă la care să preceapă pe ce cale merg şi cum trebuie să meargă. Şi încă de ceva trebuie să se aştepte o vârstă mai mărişoară: ca să se vadă pe cât e cu putinţă toate înclinările dintre cei doi tineri, care…

View original post 444 more words

Asupra copilului sa se faca rugaciune

Lumină pentru candela din suflet

Eu ştiu un singur lucru: asupra copilului trebuie să se facă rugăciune. Femeia însărcinată trebuie să se roage, trebuie să se spovedească, să se împărtăşească, fiindcă tot ce se întâmplă cu ea se întâmplă şi cu copilul pe care ea îl aşteaptă. Știinţa contemporană confirmă treptat lucrul în care Biserica crede de la început. În momentul când se zămisleşte o fiinţă omenească vie, în ea este deja toată deplinătatea umanităţii. Ea este deja om. Se poate spune că întruparea s-a săvârşit în acea clipă când Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria întruparea lui Hristos, şi ea i-a răspuns: „iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc. 1, 38). Atunci a fost deja realizată toată deplinătatea întrupării. Acelaşi lucru se întâmplă şi în căsătorie. În procesul formării copilului în pântecele mamei, el poate să perceapă nu numai ce se întâmplă cu ea, ci şi ce se întâmplă în jurul ei. La el…

View original post 173 more words

Rugaciunea(inimii) cu metanii scoate sufletele din iad

Stareţul Haralambie. Dascălul rugaciunii minţii
pag 130-132
-Fiul meu, ca să te foloseşti duhovniceşte, îţi voi spune ceva şi
mai minunat despre rugăciunea făcută cu metaniile. Stareţul meu avea o vară care trăia în lume. Deşi vieţuirea ei nu era chiar atât de
bună, stareţul o iubea mult. Odată l-au înştiinţat că vara lui a
murit şi desigur, nu într-o stare duhovnicească bună.
De îndată ce stareţul a aflat, a început să plângă. Mie însă mi se
părea ciudat că stareţul plângea atât de mult pentru acea vară a
lui. Dar el a înţeles gândul meu meu şi mi-a spus: ” Fiul meu, eu nu
plâng că a murit, ci pentru că a mers în iad. ”
Şi din acea zi stareţul a început să facă rugăciuni şi posturi
neîncetate pentru vara lui. Dupa mai multe zile l-am văzut pe stareţ
foarte bucuros. „Ce s-a întâmplat, gheronda? “, l-am întrebat. „Fiul
meu, mi-a răspuns acela, în toate aceste zile nu am încetat sa mă
rog cu lacrimi, să postesc şi să priveghez pentru verişoara mea.
Astăzi însă am avut o vedenie minunată. În timp ce mă rugam, am
vazut-o pe vara mea stându-mi înainte şi strigându-mi cu multă
bucurie: « Astăzi este ziua mântuirii mele. Astăzi m-am eliberat din
iad. Astăzi merg în Rai.»
Deodată, povestea în continuare staretul Iosif, l-am văzut înaintea
mea pe fericitul părinte Gheorghe. Acesta este un sfânt contemporan.
Când eram în lume l-am prins în viaţă. Şi-a pus în minte să scoată,
dacă este cu putinţă, pe toţi păcătoşii din iad. Slujea Sfânta
Liturghie zilnic şi pomenea mii de nume. Apoi mergea pe la morminte şi făcea toată ziua trisaghioane şi parastase pentru cei adormiţi. Acesta, aşadar, mi-a apărut înainte şi l-am auzit spunându-mi cu uimire: «Eu până acum am crezut că cei adormiţi se mântuiesc numai prin liturghii şi parastase. Dar acum am văzut că cei din iad pot fi mântuiţi şi cu rugăciunea făcută cu metaniile. Da, şi cu rugăciunea facută cu metaniile se mântuieşte lumea!…»
Prin această vedenie m-am înştiinţat că verişoara mea s-a mântuit,
dar mi-a arătat Dumnezeu şi puterea rugăciunii făcute cu metania,
care poate să scoată suflete chiar şi din iad.”
Şi spunând acestea fratelui cu multă emoţie, Stareţul Haralambie
l-a binecuvântat şi i-a spus: „Să ai binecuvântarea mea şi ia aminte
să te sileşti pe cât poţi la ascultare şi rugăciune, dacă vrei să te
ajuţi şi pe tine şi pe alţii.”