Sf.Nicodim Aghioritul inovatia cu paharul si painea de la Nunta

În Hristoiția veche pag 68-69 Cuvantul III subpunctul 26 si Hristoiția cea noua pag 79

7) când se vor cununa, trebue întâi preotul cel care îi va încununa, să ia vreme ca să facă sfânta
Liturghie, şi după ce va face sfânta Proscomidie, să iasă afară din Altar, aşa cum este îmbrăcat
cu toate sfinţitele veşminte, şi aducând bărbatul si femeia în mijlocul bisericii, aci să-i
încununeze după aşezământul din Molitfelnic; însă, să nu umplă paharul cu vin si pâine de
obşte şi să le dea să bea, după cum e scris în Molitfelnic, pentru că acesta este un obiceiu nou, pe
care l-au adăogat oarecari neînvăţaţi, (în Molitfelnic), în loc de Dumnezeeasca Impărtăşire, pe
care se cuvine a o primi cei de curând căsătoriţi, când nu au nici o opreală canonicească;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s