Minte satanicească-ecumenistă în tâlcuirea canoanelor pentru a se face curvii mixte

Slujba Logodnei și Cununiei

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE ORTODOXĂ BUCUREȘTI-2016

Pag.147-148

5.Deosebirea de credință.

Deosebire de confesiune nu este prevăzută de Codul Familiei ca impediment la căsătorie. Canoanele, în principiu, nu îngăduie căsătorii între ortodocși și eterodocși. Astfel, canonul 72 Trulan interzice, în mod absolut, asemenea căsătorii, declarând nule pe cele care s-ar încheia; canonul 14 al Sinodului IV ecumenic le îngăduie, însă cu condiția ca soțul eterodox să declare că va trece la Ortodoxie. Această dispoziție fiind anterioară celei a sinodului Trulan, potrivit normelor de interpretare, poate fi socotită abrogată. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Română – urmând și practicile celorlalte Biserici Ortodoxe – tinând seama, pe de o parte de faptul că în realitate căsătoriile mixte nu pot fi evitate, nefiind oprite de legislația civilă, iar pe de altă parte luând în considerare îngăduința Sfântului Apostol Pavel, ca un soț care s-a încreștinat, dacă acesta consimte la această situație, a reglementat încheierea căsătoriilor mixte prin “ Regulamentul pentru relațiunile bisericești ale clerului ortodox român cu creștinii eterodocși” din anul 1881, prevăzând, în art. 4, posibilitatea binecuvântării de către preoți a unor asemenea căsătorii, însă cu respectarea uzului, potrivit căruia toți copiii care vor rezulta dintr-o asemenea căsătorie să devină membrii ai Bisericii Ortodoxe.

Posibilitatea binecuvântării căsătoriilor mixte este prevăzută de Regulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, sub rezerva aprobării prealabile a episcopului respectiv. De aceea, în situația în care preoților li se prezintă asemenea cazuri, ei sunt datori să ceară în prealabil dispensa de la chiriarhul respectiv.

 Existența unor asemenea impedimente la căsătorie, prevăzute numai de Biserică, obligă pe preotul, căruia i se adresează cei căsătoriți civil, să cerceteze mai întâi dacă între cei în cauză există asemenea impedimente și, dacă există, că s-au obținut dispensele necesare.

  Înainte de a trece la oficierea Sfintei Cununii, preotul este dator să se lămurească asupra unui alt aspect reglementat numai de Biserică, anume la a câta căsătorie se găsesc soții. Statul nu limitează numărul căsătoriilor pe care le poate încheia un bărbat sau o femeie. Biserica – așă cum s-a mai arătat – îngăduie numai cu anumite epitimii căsătoria a doua și a treia, indiferent dacă cel în cauză a rămas văduv prin decesul soțului sau prin divorț. De aceea, pentru cei care încheie prima căsătorie preotul va urma rânduiala stabilită de Biserică pentru membrii ei din această categorie.

—–

CANONUL 14

Fiindcă în oarecare eparhii s-au iertat anagnoştilor şi psalţilor a se însura, au hotărât sfântul sinod a nu fi iertat vreunul din aceştia a lua muiere de altă religie. Iar cei ce acum dintr-o însoţire ca aceasta au făcut copii, de au apucat a boteza pe cei născuţi dintr-înşii de către eretici, să-i aducă pe ei la împărtăşirea soborniceştii Biserici. Iar de n-au apucat a-i boteza, să nu poată a-i boteza de eretici, încă nici a-i împreuna prin nunta cu faţa ereticească, sau evreiască, sau elinească. Fără numai când ar făgădui că se va muta la ortodoxa credinţă, faţa ceea ce s-a împreunat cu cel ortodox. Iar dacă cineva ar călca hotărârea aceasta a sfântului sinod, să se supuie canoniceştii certări. 

[Apostolic, can. 26; Sinod 6, can. 6, 72; Laodiceea, can. 10, 31; Cartagina, can. 19, 29, 33]

TÂLCUIRE

Măcar că canonul 26 al Apostolilor porunceşte că anagnoştii şi cântăreţii după hirotesie, de vor voi pot să se însoare, cu toate acestea din canonul acesta se vede, că acest lucru nu era pretutindenea iertat, (şi mai ales în Africa după al său canon 19), porunceşte dar sfântul sinodul acesta, că în locurile acelea unde se iartă aceasta, să nu fie slobod vreunui citeţ şi cântăreţ a lua muiere de străină religie. Iar câţi au ajuns a naşte copii din acest fel de nelegiuită nuntă, să-i aducă la soborniceasca Biserică, şi de i-au botezat cu botezul ereticilor, dacă botezul acel ereticesc, cu care s-au botezat, nu era deosebit de cel al ortodoxiei, după materie şi fel, ci ar putea fi primit de soborniceasca Biserică, să-i ungă cu Sfântul Mir, numai precum zice Zonara. (mai drept însă este, şi mai sigur a se boteza, fiindcă botezul tuturor ereticilor este întinăciune, şi nu botez, după tâlcuirea canoanelor 46, 47, 68 apostoleşti.) Iar dacă botezul acela n-ar fi primit, din nou să-i boteze. Şi dacă încă nu i-au botezat, să nu-i mai boteze în botezul cel ereticesc, nici să-i împreuneze prin nuntă cu faţă ereticească adică, sau cu iudeu, sau cu elin, adică cu necredincios, şi slujitor de idoli. Iar dacă poate şi ereticul va făgădui a se face ortodox, facă-se mai întâi după făgăduinţa sa, şi atuncea să se săvârşească nunta. Iar cel ce le-ar călca acestea, să fie supus canoniceştilor certări, celor mai de sus adică apostoleşti.

CANONUL 72

Să nu fie iertat bărbatul dreptslăvitor a se împreuna cu muiere eretică, nici iarăşi bărbat eretic a se însoţi cu femeie dreptslăvitoare, ci deşi s-ar afla ceva de acest fel că s-a făcut de vreunul dintre toţi, nunta să se socotească neîntărită, şi nelegiuita însoţire să se deslege, că nu trebuie cele neamesteacate a se amesteca, nici cu oaia lupul a se împletici, şi cu partea lui Hristos soarta păcătoşilor. Iar de va călca cineva acestea de noi hotărâte, să se aforisească. Iar dacă unii încă întru necredinţă aflându-se, şi încă nu sunt număraţi în turma celor dreptslăvitori, s-au însoţit cu legiuită nuntă, între sineşi, apoi, o parte adică binele alegându-l, a alergat la lumina Adevărului; iar cealaltă, se ţine încă de legătura rătăcirii, nealegând a căutat către dumnezeieştile raze ale adevărului (însă de binevoieşte cea necredincioasă a locui împreună cu cel credincios, sau dimpotrivă cel necredincios cu cea necredincioasă) să nu se despartă, după dumnezeiescul Apostol: „Că se sfinţeşte bărbatul necredincios prin femeia credincioasă, şi se sfinţeşte femeia necredincioasă prin bărbatul credincios”. (I Corinteni: 7,14)

[Sinod 4, can. 14]
TÂLCUIRE

Poate că din învoirea aceasta, şi din împreună locuinţa, se va povăţui şi cealaltă parte către buna cinstire; după zicerea a însuşi acestui dumnezeiesc Apostol, că ce ştii femeie de-ţi vei mântui bărbatul? Şi ce ştii bărbate de-ţi vei mântui femeia? (I Corinteni: 7,16) Teamă-se de certarea acestui sfânt sinod arhiereii cei ce slobod nişte asemenea însoţiri, şi nici întru un chip să ierte nişte nunţi ca acestea.

———

———

Ei crează falsa impresie ca cele doua canoane spun lucruri diferite adică: — primu in ordinea timpului/cronologic a fost can 14 Sinod IV Ecumenic zice ca curvia mixta se face (asta e minciuna)doar daca promite ereticu ca peste nu se stie cat timp trece la ortodoxie 

— si can 72 Trulan care interzice curviile mixte

Si concluzia lor ca cel din urma fiind mai „proaspat“ (72 Trulan – anul 680 după Hristos ) IL ANULEAZA PE PRIMU/anterior(14 sin IV – anul 451 după Hristos), asta e o mare MINCIUNA. Ei incearca sa creeze impresia cu aceste fel de interpretare ca daca ei vor face un sinod si mai „proaspat“ (in 2018 spre exemplu) pot anula cele 7 sinoade Ecumenice ca acelea is vechi/anterioare deci « potrivit normelor de interpretare, poate fi socotite abrogate » asa cum zic ei . 

Cum s-a increstinat sotu daca i s-a facut o curvie mixta?

Despre asta e raspunsul Sf Teofilact al Bulgariei : https://ayeaye20.wordpress.com/2016/09/03/cum-va-raspunde-varlaam-pseudo-episcop-vicar-la-patriarhia-romana-pentru-marturia-mincinoasa-si-diversiunile-din-30-august-2016-din-fata-credinciosilor-care-cereau-retragerea-semnaturilor-de-la-sinod/

Advertisements

3 thoughts on “Minte satanicească-ecumenistă în tâlcuirea canoanelor pentru a se face curvii mixte”

  1. Multumim pt talcuire, Dumnezeu sa-ti dea intelepciune!
    Sa ne fereasca Dumnezeu de acesti indivizi care vor sa denatureze adevarul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s