Valabilitate hirotonii

Pidalion 1844 Pag 462-463 subnota 323

CANONUL 18

Fiindcă datori suntem a fi liniştiţi, şi răbdători, şi îndestulată milostivire a avea către toţi, cei ce odată s-au ridicat la soarta bisericească de oarecare fraţi ai noştri, de nu vor voi a se întoarce la Bisericile pentru care s-au numit, de aici înainte să nu se primească. Iar Eutihian nici nume de episcop luişi să-şi părtinească. Dar nici museu, să se socotească de episcop. Iar mirenească cuminecare de ar cere, nu trebuie lor a li se opri.
TÂLCUIRE

Museu, şi evtihiani, şi alţii încă, că episcopi au hirotonisit pe oarecare clerici. Deci hotărăşte canonul, ca cei de unii ca aceştia hirotonisiţi să se primească ca pe nişte clerici. Că măcar că cei ce i-a hirotonisit nu urmau a fi clerici pentru oarecare pricini, şi greşeli ce a făcut, însă când i-au hirotonisit, aveau dreptăţi episcopeşti, fiind hirotonisiţi, şi pentru aceasta sinodul a primit pe cei de dânşii hirotonisiţi. Însă dacă aceşti hirotonisiţi nu vor a se întoarce la Bisericile, a cărora s-au numit ei, clerici, la alte Biserici de aici să nu se primească. Iar evtihian şi museu, drept şi nume de episcop nu caute să aibă. Iar de ar voi să se primească, şi să se împărtăşească ca nişte mireni. Nu trebuie a-i opri de la aceasta, ci să li se dea.

Subnota 323 : Însemnează că Anonimul tâlcuitor zice, că evtihian şi museu, după ce s-a făcut schismatici, s-au caterisit. Şi dacă pocăindu-se, şi căutând să aibă nume de episcop, să nu se asculte, ci numai ca nişte mireni să se primească după canon, iar ceea ce zice Valsamon că aceştia erau ne ierosiţi şi ne hirotonisiţi, nu este adevărat.

Icoanele nu trebuie a se unge cu Sfantul Mir sau a se Sfinti cu rugaciuni si despre semnul Sfintei Cruci cu un deget

Pidalion 1844

Pag 324 subnota 257

Sfintele Icoane nu trebuie a se unge cu Sfântul Mir, sau a se Sfinţi cu rugăciuni de preot: 1. Pentru că noi nu ne închinăm lor pentru că sunt miruite, sau pentru că sunt Sfinţite cu rugăciuni, ci îndată ce vedem chip Sfânt, fără a cerceta măcar despre Mir şi rugăciune, ne închinăm lui, şi pentru numele Sfântului, şi pentru asemănarea ce are cu acela a căruia este chipul. Pentru aceasta, în a 6-a praxă a Sinodului acestuia, Sinodul luptătorilor de Icoane cel din vremea lui Copronim au prihănit pe Sfintele Icoane zicând, că numirea Icoanelor nici Sfinţită rugăciune nu au, care să le sfinţească; ca din aceasta către sfinţenie să se mute din lucru obştesc, ci rămâne o obştească şi necinstită, precum o a făcut zugravul. Iar către acestea Sfântul al 7-lea Sinod răspunzând prin Epifanie Diaconul, nu a zis că s-a făcut rugăciune asupra Icoanelor, ci a zis că, precum multe Sfinţite lucruri, rugăciune Sfinţită nu primesc, ci de la însuşi numele lor sunt pline de dar şi de sfinţenie, precum este chipul Sfintei Cruci, car este vrednică de cinste şi de închinăciune la noi, cu toate că se face fără de vreo rugăciune, şi noi cu singură închipuirea ei credem că luăm sfinţenie, şi cu închinăciunea ce-i facem, şi cu însemnarea ei pe frunte, şi cu pecetluirea ei ce în aer se face cu degetul (vezi că nu cu trei degete se făcea din învechime semnul Crucii, ca acum, ci cu un deget, care zice şi Hrisostom în oarecare cuvânt al său, şi vezi despre aceasta în a 2-a însemnare a Canonului 91 al lui Vasilie) nădăjduim să izgonim pe draci. Asemeni precum şi multe vase Sfinţite avem, şi le sărutăm, şi nădăjduim că vom lua de la ele sfinţenie, măcar că Sfinţită rugăciune nu au. Asemeni şi Sfânta Icoană, ce nu are rugăciune, închinându-ne ei şi sărutându-o, ne împărtăşim de sfinţenie, înălţând cinstea la cel închipuit pe ea. Iar de nu pot luptătorii de Icoane să zică că Sfintele Vase sunt necinstite şi de obşte, fiindcă nu au rugăciune, ci sunt precum le-au făcut ţesătorul, zugravul, şi argintarul, şi le au pe ele Sfinte şi cinstite. Asemeni dar se cuvine să aibă şi pe cinstitele Icoane ca Sfinte şi cinstite şi Sfinţite, deşi nu au rugăciune. 2. Nu au trebuinţă Sfintele Icoane de rugăciune şi miruire; pentru că după Dositei foaia 658 din Dodecavivlion, numai singur papistaşilor nelegiuire este de a face Icoane prin rugăciuni şi prin oarecare alcătuiri. Că ei se fălesc, că papa alcătuieşte Icoane din ceară curată, din Sfântul Mir şi din apa sfinţeniei (adică din Aghiasmă), şi că citeşte asupra lor rugăciuni minunate, şi că pentru aceasta Icoanele acelea fac minuni. (Precum mint ei, că Leon al 3-lea a trimis o Icoană ca aceasta lui Carol, regele Franţei, şi acela o avea la evlavie. Şi că papa Urban altă una a trimis lui Ioan Paleologului, şi că acesta s-a cinstit cu litanii în Biserică.) Vezi că rugăciunea cea pentru Sfintele Icoane este papistăşească, şi nu dreptslăvitoare? Şi din nou izvodită şi nu veche? Pentru aceasta nici într-un Evhologhion (Molitfelnic) din cele vechi manuscrise aceasta nu se află. Şi am luat aminte că această rugăciune nici în cele tipărite mai-nainte de 100 de ani nu se află. 3. Se face cunoscut că Sfintele Icoane de rugăciune şi de miruire nu au trebuinţă. Pentru că şi pe pereţii Bisericii se zugrăvesc, şi în nartice, şi în curţile lor, şi de obşte pe căi, şi pe uşi, şi pe Sfintele Vase; şi nici se miruiesc cândva, nici rugăciuni li se citesc, şi cu toate acestea se cinstesc şi se închină. Pentru asemănarea ce au cu aceia ale cărora sunt.

Din Pidalion despre deasa impartasire

Pidalion 1844 pag. 309 subnota 243

CANONUL 90

În duminici a nu pleca genunchile canoniceşte am luat, de la purtătorii de Dumnezeu Părinţii noştri, învierea lui Hristos cinstindu-o; deci ca nu neştiută să fie nouă claritatea luării aminte acesteia, facem cunoscut credincioşilor, ca, după intrarea preoţilor în Altar la vecernia sâmbetei, după obiceiul ce stăpâneşte, nimeni să plece genunchile până la vecernia duminicii viitoare. Întru care, după intrarea în Altar ce se face în slujba cea de seara, iarăşi plecând genunchile, aşa aducem Domnului rugăciunile. Că a învierii Mântuitorului nostru, înainte mergătoare luând noi pe noaptea cea după sâmbătă, laudele de aici duhovniceşte le înţelegem, sărbătoarea împlinindu-o din întuneric la lumină, ca de aici întru o întreagă noapte şi zi, să prăznuim noi învierea.TÂLCUIRE

Fiindcă am luat (zice canonul) să nu plecăm genunchi duminicile, de la purtătorii de Dumnezeu Părinţi, ai Sinodului întâi adică, de la dumnezeiescul Petru, şi de la marele Vasilie, pentru învierea Domnului, facem cunoscut credincioşilor, ca, să înceteze plecarea genunchilor după intrarea în sfântul Altar, ce fac iereii la vecernia sâmbetei, şi să o înceapă iarăşi după intrarea în Altar a iereilor (adică după vohodul) care se face la vecernia duminicii; adică dintr-o seară până în cealaltă seară; că înainte mergătoare şi începătoare a învierii Domnului, luând noi pe noaptea cea după sâmbătă, de atunci începem cântările cele de înviere, şi de la întunericul nopţii celei după sâmbătă (care se socoteşte a duminicii) începem prăznuirea. Şi până ce ţine lumina zilei duminicii, o săvârşim pe ea. Ca cu chipul acesta, întru o noapte şi zi întreagă, să prăznuim Învierea.243

 Subnota 243

Dar când, şi de cine s-a ridicat din Biserica noastră răsăriteană, acest evanghelicesc, apostolesc, şi părintesc obicei al îngenuncherii? Cu scumpătate nu ştim să spunem. Că chibzuire însă socotim, că să se fi ridicat aceasta, după desbinare, poate de oarecare ai noştri, cu covârşire râvnitori, ci se împotriveau obişnuirilor Bisericii apuseneşti, prin urmare încă şi acestui canonicesc obicei. Şi că această socotinţă a noastră este adevărată, vezi pe Meletie Piga al nostru la sfârşitul cărţii a 3-a cea despre creştini, unde vorbeşte despre plecările de genunchi (faţa 210 a tipăririi în Bucureşti). Pentru că şi papalitra ce se numeşte la apuseni, adică cununa cea de pe cap a clericilor, obicei canonicesc fiind, s-a ridicat de către ai noştri. Asemenea şi altele, precum şi deasa împărtăşire, care la apuseni se urmează. 

A doua mustrare „t“eodot , la a treia Anathema!

monahulteodot

8 Aprilie 2017 la 10:58 
Venind acasa si rugandu-ma P.Justin, citind mai atent vietile Sfintilor Maxim M. si Teodor Studitul, mi-am dat seama ca el greseste in copierea fara discernamant a atitudinilor acestora, 

Sf.Maxim, fiind Monah iar nu preot, deci nu avea raspunderi pastorale, deci nu putem acum copia fara discernamant atitudinile sale in amanunt.

monahulteodot 6 Mai 2017 la 0:39

Dumnezeu sa va ajute, P.Evghenie. Desi exista acest Canon 15 al intreruperii pomenirii, a-l folosi fara discernamant, dintr-o ravna fara luminarea Duhului Sfant, dintr-o intelegere gresita a unor texte ale Sf.Parinti scoase din context 


„Fara nici un discernamant dar nu intamplator”

https://monahulteodot.wordpress.com/2017/05/04/texte-introduse-fraudulos-de-zelotisti-in-scrierile-sfinti-parinti-erorile-teologice-ale-pr-hariton-karyotul-din-athos/
======Sfantul Maxim era monah, da tu ce esti Teodot ? Chiar de ai fi monah, dar nu esti ca monahii nu-s ca tine esti cumva preot si noi nu stim ????Ai tu” raspunderi pastorale “ereticule hulitor??? ,vorbesti de discernamant si te contrazici singur in frazele tale
 
======Un alt model de  discernământat care a trecut la ereticii ce au trecut la goc(mateiții) si acu is in goc 

“Nu am ajuns sa luam aceasta decizie in graba sau fara discernamant.”

https://apologeticum.wordpress.com/2010/10/04/motivul-plecarii-din-romania-a-parintelui-nichita-si-a-29-de-maici-de-la-manastirea-brancoveni/#comments

=====Ecumenistii din Creta desfiintand postu zic ca au discernamant ,si de ce zic ca l-au desfiintat ptr ca asa au facut si cu Taina Casatoriei au zis ca nu fac Curvii mixte(varlaam merticariu si banescu confirma) au mintit

https://www.holycouncil.org/-/fasting

7.The Church, however, has also established, with pastoral discernment, boundaries of philanthropic dispensation (oikonomia) concerning the rules of fasting. In this regard, the Church has considered physical infirmity, extreme necessity, and difficult times where she has ordained the application of the principle of ecclesiastical oikonomia, through the responsible discernment and pastoral care of the body of bishops in the local Churches.

http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-importanta-postului-si-respectarea-lui-astazi-document-oficial/

7. Totuşi, cu discernământ pastoral, Biserica a pus regimului de postire și limitele iconomiei iubitoare de oameni. Drept urmare, ea a prevăzut aplicarea principiului bisericesc al iconomiei în caz de boală trupească, de extremă necesitate sau în cazul vitregiei vremurilor, după judecata responsabilă şi grija pastorală a episcopilor Bisericilor locale.

—-
===== Ca sa vezi ce e discernamantul “Discernământul este mai presus de toate virtuțile.Prin urmare trebuie să tindem spre dobândirea acestei virtuți. Și nu se obține în alt chip decât prin relația continuă cu cel care are acest dar.”

Cartea: Mari Stareți Ruși vol.2, pag.16 Starețul Iliodor

—–

Ca să ştim ce să ne dorim trebuie mai întâi să discernem. Iar pentru a discerne trebuie mai întâi să vedem (să contemplăm) întru credinţă prin Duhul Sfânt: ”întru lumina Ta vom vedea lumină.

De aceea Sfântul Simion Noul Teolog atrage atenţie: ”Căci cu nimic nu îi este de folos celui care umblă în întuneric, dacă ține în mâini multe lumânări frumoase stinse – căci nici pe sine, nici pe ceilalți nu îi vede –  nici dacă cred că are toate virtuțile, dacă nu are în el lumina Sfântului Duh, nici lucrările Lui nu le poate vedea bine, nici nu poate să fie bineplăcut lui Dumnezeu, nefiind în cunoștință de cauză în mod deplin. Dar nici nu poate să îi călăuzească și să îi învețe pe alții voia lui Dumnezeu, nici nu este vrednic să arate care sunt gânduri străine, chiar dacă s-ar naște patriarh între oameni, până când nu se va sălășlui lumina în el. Căci zice Hristos: “Umblați până aveți lumina, pentru ca să nu vă cuprindă întunericul și cel care umblă în întuneric nu vede unde merge.” Dacă acela nu vede încotro merge, cum să arate calea altora? Care este folosul să pui un fitil stins în altă candelă, căci fără focul aprins nu poate să se vadă nimic. Nu trebuie să facem așa!”

https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/05/03/cuvinte-de-foc-pentru-o-lume-lipsita-de-stralucire-ale-arhimandritului-paisios-papadopoulos-evlavia-in-ortodoxie-nu-se-exprima-prin-prisma-lui-cain/#comments

———
———-

MINCIUNA

monahulteodot

8 Aprilie 2017 la 17:39

Nu am invatat niciodata pe nimeni sa mearga la preoti ecumenisti si am specificat mereu asta. 
In data de 2 zice: 

monahulteodot

2 Aprilie 2017 la 19:14

Preotul sa fie macar cat de cat impotriva ecumenismului si poti merge la el. Daca el va sustine cu tarie ecumenismul, dupa cateva discutii …. ori ramai la el, ori la altul.

===== deci lumea sa se duca si la ecumenisti fanatici da nu la ciobotea da la ecumenisti fanatici da, nu vezi ti-au luat mintea dracii???? Unde vezi tu ca a indemnat cineva asa ca tine??? NICI UN SFANT!

—–

11 Mai 2017 la 11:37

La care preot de la noi dintre cei nepomenitori ne recomandati sa mergem?

    monahulteodot

    11 Mai 2017 la 12:29

    La niciunul, din pacate !!! Imi pare rau. Dumnezeu sa ne lumineze pe toti.

==== Da la popi cu gandire ecumenista poti indemna, cum ai facut-o in data de 2 Aprilie 2017 la 19:14 „… dupa cateva discutii …. ori ramai la el… “?????

—–

CE ESTE TEOLOGIA?
Teologia este cuvântul lui Dumnezeu ce se percepe de sufletele simple, smerite și renăscute duhovnicește, iar nu cuvintele frumoase ale minții ce se alcătuiesc prin tehnica filologică și se exprimă prin duh juridic sau lumesc.

Teologia ce se învață ca știință, de obicei cercetează lucruri istorice și, prin urmare, ele se înțeleg în mod exterior; deoarece lipsește asceza patristică, nevoințele lăuntrice, ea este plină de îndoieli și de semne de întrebare, deoarece omul nu poate înțelege cu mintea energiile dumnezeiești, dacă nu se nevoiește mai întâi să le trăiască, pentru ca să lucreze înlăuntrul său harul lui Dumnezeu.

Cel ce crede că poate cunoaște tainele lui Dumnezeu prin teoria științifică exterioară, se aseamănă cu acel lipsit de minte care vrea să vadă Raiul cu telescopul.
Cel ce caută înțelesurile poruncilor fără porunci, dorind să le afle prin învățătură și citire, este asemenea celui ce-și închipuie umbra drept adevăr. Căci înțelesurile adevărului se dăruiesc celor ce se împărtășesc de adevăr.” 

Pr. Ionnis Romanides

——

“preotii pomenitori cu cuget ortodox s-au gandit mai bine decat d-ta : nu au intrerupt pomenirea, ca sa poata sa mai imbisericeasca si responsabilizeze pe credinciosi, si in acelasi timp si-au pastrat cugetul ortodox, contrar teoriilor voastre putrede !!! ”

=====Sa ne spui matale care din cei ce nu au intrerupt pomenirea au spus la oameni ca cnp e lepadare si cati au renuntat la ele, cati mai zic documentele cu cip is probleme cati zic sa iasa din sistem lumea????ăsta  e cuget ortodox???? Si tu gandesti ca ei ca masonii al caror numar il accepti sluga a satanei ce esti”t”eodot sluga a lui antihrist cei ii faci lucrarea  : „monahulteodot 11 Mai 2017 la 5:49 Nu ne pierdem mantuirea pentru aceste cnp-uri, “

—–

monahulteodot

29 Aprilie 2017 la 7:11
Pecetea nu este acest implant ci altceva cu mult mai periculos si mai performant. Pecetea va interactiona cu ADN-ul omului, chiar va ajunge acolo la ADN, de unde nimeni nu va mai putea scoate nanocipurile. Acest implant afecteaza si el sufletul si trupul prin frecventele pe care le emite : s-a observat ca poate anihila vointa-adica stai la pat ca un mort fara chef de nimic, poate induce stari de nervozitate pana la violenta si crima, care sunt greu de controlat, dorinte trupesti, foame, sete, durere … dar inca poate fi scos daca vrea omul. Am scris acum vreo doua luni despre un fost soldat roman care a luptat in Afganistan si care a fost ademenit de superiori sa intre intr-o grupa speciala care sa primeasca sa fie cipuita, amagindu-i ca vor fi dusi in misiuni speciale foarte bine platite si ca este spre folosul lor sa fie monitorizati ca sa poata fi recuperati in caz ca se vor pierde. pana la urma nu au mai fost dusi in nici o misiune dar cipul li s-a implntat !!! Venind in Romania si citind dintr-o carte daruita de mama lui ceea ce spunea P.Justin cu cipurile, a venit la Petru-Voda-avand cip implantat in el si a fost indemnat de P.Justin sa-l scoata. Dupa ce a plecat, a mers la comandantul sau si i-a spus sa-i scoata cipul. Acesta i-a spus ca daca il scoate va trebui sa-l dea afara din armata. Soldatul l-a amenintat ca daca nu il scoate, o sa si-l scoata singur la un doctor. Atunci comandantul, ca sa nu piarda cipul si sa fie tras la raspundere, i l-a scos el acolo in unitatea militara la doctorul de acolo. Pecetea nu va mai putea fi scoasa de nimeni. Primele ademeniri ale pecetii vor fi in scopuri medicale, de sporire a capacitatilor intelectuale si fizice … apoi pentru protectie, comunicatii la distanta la nivelul gandurilor … Deja facebook are un program de citire a gandurilor : https://playtech.ro/2017/facebook-detaliat-cum-vrea-sa-ti-citeasca-gandurile/ Cine a fondat facebook ? Zuckerberg provine dintr-o familie de evrei, cu toate acesta se identifică ateu.[3]

====== Tu nu intelegi ca facand astfel de afirmati desi vei zice ca : pr Elpidie a zis, ei bine tu nu esti Elpidie pr. si zicand asa lume se va inghesui la implant ca se poate scoate si ca asa a zis  “t”eodot ….vai tie !!!! nemonahule “t”eodot

—–
monahulteodot

28 Aprilie 2017 la 23:49
Desi nu putem dovedi ca administratorul acestui blog ar fi stilist-si poate chiar nu este, intelegerea lui este una stilista : ” În Tradiţia Ortodoxă, ierarhii eretici, chiar încă neosândiţi de către un sinod, au fost socotiţi dintotdeauna caterisiţi: în afara comuniunii de Credinţă şi în afara Bisericii.” Asta ar insemna ca BOR nu ar mai avea arhierei de multa vreme si deci nici Sf.Taine mantuitoare, ceea ce este infirmat de mai multe dovezi, intre care prezenta unor Sfinti care s-au invrednicit de neputrezirea trupurilor chiar in timpul acestor arhierei eretici : P.Iosif de la Radeni, P.Ilie Lacatusu de la Bucuresti, Sfintii de la Aiud …

” În Euharistie, ’’pâinea ereticilor nu e trupul lui Hristos’’. Aici este vorba despre catolici-protestanti, iar nu despre ecumenisti, care inca nu au fost caterisiti de catre un Sinod. Cate erezii nu au semnat ei pana la Creta !!! Totusi, inca sunt ingaduiti asa de Dumnezeu. Pana cand ? Pana cand vor scoate sau vor modifica cele mai importante momente ale Sf.Liturghii, ale celorlalte Sf.Taine, moment in care va veni negresit asupra lor urgia lui Dumnezeu. Ne dezicem de ereziile lor dar preotii care inca ii pomenesc nu pot fi numiti preoti eretici care ar impartasi pe credinciosi cu „otrava’ in loc de Sf.Taine. De aceea, acest administrator al blogului Glasul stramosecs dovedeste ca este si blasfemiator al Sf.Taine din BOr dupa Creta, iar convingerile lui sunt identice cu ceea ce cred si stilistii.

======Ne zice el “t”eodot “Pana cand vor scoate sau vor modifica cele mai importante momente ale Sf.Liturghii, ale celorlalte Sf.Taine” 

in Strajerii Ortodoxiei pag 224: I-a spus atunci eparhul: « Ești în comuniune cu Biserica de aici, sau nu?». El a răspuns și a zis: «Nu».I-a zis acela: « De ce?».Și a răspuns: « Fiindcă a respins Sinoadele (Ecumenice)». I-a zis: « Dacă le-a respins, cum se face că ele sunt trecute în diptice?». Și a răspuns: « Ce folos de niște nume, dacă dogmele au fost lepădate?». I-a zis: « Poți să dovedești asta?». Și a răspuns: «Dacă voiți și mi-o îngăduiți, pot să o fac cu mare ușurință» cap.13 P.G., 128A-C
 
=====Ne spune Teodot sau” TheoDoct “despre glasustramosesc, el(teodot) avand o “intelegere buna”parca ai fi Macarie Banu

intelegerea lui este una stilista : ” În Tradiţia Ortodoxă, ierarhii eretici, chiar încă neosândiţi de către un sinod, au fost socotiţi dintotdeauna caterisiţi: în afara comuniunii de Credinţă şi în afara Bisericii.

Pidalion pag.142 subnota 113 

Pentru care şi Sfinţitul Augustin aceasta ştiindu-o luminat a socotit (epistolia 154) zicând: Nu aş fi crezut în Evanghelie, de nu m-ar încredinţa vrednicia de credinţă a Bisericii. Drept aceea din toate cele zise se încheie, că nimenea poate a se împotrivi sinoadelor celor ecumenice, rămânând binecinstitor şi dreptslăvitor; ci de obşte şi fără osebire fiecare este dator a se supune lor. Că cel ce se împotriveşte lor, se împotriveşte Duhului celui Sfânt, celui ce grăieşte prin sinoadele cele ecumenice, şi se face eretic şi anatematesit, fiindcă şi papa Dialogul (cap 1, epis. 24) anatematiseşte pe cei ce nu se supun Sinoadelor ecumenice. Şi însăşi sinoadele acestea pe cei ce nu se supun loruşi îi anatematisesc. Ce zic eretic? Ca un păgân şi necinstitor de Dumnezeu se socoteşte cel ce nu ascultă de Biserică, a cărei faţă poartă sinodul cel ecumenic. Că zice Domnul, „Şi de nu va asculta de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” (Matei: 18,17). Fiindcă hotărârea şi judecata cea mai de pe urmă şi mai desăvârşită a Bisericii este sinodul cel ecumenic, după Augustin (epistolia 162). Şi aceasta este ceea ce însuşi Dumnezeu a poruncit a se păzi şi în sinodul prezbiterilor legii vechi. Iar de va fi, zice: vreun grai în judecată, care să nu-l poţi lesne dezlega, între sânge şi sânge, şi între judecată şi judecată… Şi vei merge la prezbiterii şi leviţii, şi la judecătorul, care va fi în zilele acelea şi ei cercetându-l vor spune ţie judecata… Nu te vei abate din cuvântul, care-ţi vor spune ţie, în dreapta sau în stânga. Şi omul care se va semeţi ca să nu asculte de prezbiterul, sau de judecătorul, va muri omul acela, şi vei scoate pe cele rău din Israel (II Lege: 17;2,8). 

———
Tot Teodot zice:

Considerati din start, un text patristic fara nota bibliografica, un fals

======Deci “considerati… un text patristic fara nota… fals” ASTA E HULA IMPOTRIVA DUHULUI SFANT CARE A REVELAT ACEA ZICERE/CITAT , dar au fost cazuri cand si bibliografiile erau incorecte, si au fost chiar in cartile Sfintilor trimiteri la carti neidentificate sau care sau pierdut si nu mai exista copii , asta inseamna ca sunt false????

—–

„Apostolii care au fost in INTERCOMUNIUNE cu Iuda la Cina cea de Taina nu s-au molipsit de erezia lui ariana. Oare Iuda s-a dus de s-a spanzurat (fundul iadului) pentru ca s-a impartasit spre osanda la Cina, cum afirmati despre credinciosii care merg la preotii cu cuget ortodox? “Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit“ Mt.27.3“
====== Nu Iuda s-au Apostolii erau lucratorii Tainei Impartasaniei, Hristos Dumnezeu si Om le-a facut Sfanta Impartasanie ereticule Teodot, deci Cine(Hristos Stapanul) le-a facut Sfanta Impartasanie nu era un pseudo-episcop ce a semnat erezii sau are gandire eretica sau se supune si pomeneste un eretic necondamnat nominal(pe nume), pe rationamentul tau logic lumesc eretic am putea cladi si asta : ca se pot impartasii si toti ereticii(papistași și alții că nu is osanditi sinodal nominal) cu ortodocsii ca deh nu ne afecteaza cu nimic.

———

monahulteodot

28 Aprilie 2017 la 17:14
Sunt mai multe bloguri ale unor persoane din BOSV. Dar in general, chiar daca sunt bloguri ale unora din BOR, daca vedem ca indeamna oamenii sa nu mai mearga la biserica decat la preotii nepomenitori, ca intreruperea pomenirii este obligatorie, ca Sf.Taine luate din mainile preotilor pomenitori sunt spre osanda ca la Iuda … toate teoriile eretice si schismatice ale gruparii P.Sava-Hariton Karyotul-Antim-Ieronim-MS Chirila-Vasile Vieru-Gabriel Gioacas- … nu le luam in seama.

Nu a cazut apoi in schisma, prin indemnarea credincioasilor sa nu mai mearga la slujbele preotilor care l-a pomenit pe Patriarh si n-a cazut nici in erezie, prin afirmatia ca tainele preotilor pomenitori se iau spre osanda.

 Simpla pomenire a unui arhiereu, chiar care a semnat erezii la Creta, nu-l face automat eretic-dupa cum afirma P.Hariton K.-nici pe alt arhiereu care-l pomeneste, nici pe preotul care-l pomeneste si nici pe credinciosul care sta la aceste slujbe

=====Pidalion 1844 pag 142: Că cel ce se împotriveşte lor, se împotriveşte Duhului celui Sfânt, celui ce grăieşte prin sinoadele cele ecumenice, şi se face eretic şi anatematesit

========Nici acu nu ai inteles ce au zis Sfintii Rusi :
,,Tainele săvârșite de serghianiștii care sunt hirotoniți corect și nu sunt caterisiți de la slujirea de preot, sunt fără îndoială Taine mântuitoare pentru cei care le primesc cu credință, în simplitate, fără discuții și îndoieli privind eficiența lor, și nici nu suspectează măcar ceva incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în același timp, ele slujesc spre judecată și spre condamnare pentru cei care le săvârșesc și pentru cei care se apropie de ele înțelegând bine neadevărul care există în serghianism și, prin lipsa lor de opoziție față de aceasta, arată o indiferență criminală față de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esențial pentru un episcop ortodox sau pentru un preot să se rețină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiștii. Același lucru este esențial pentru laicii care au o atitudine conștientă față de toate detaliile vieții bisericești”.
(Epistola Nr. 5 a Mitopolitului Chiril de Kazan[1] către un ierarh nenumit)
,,Apostazia vremurilor noastre, într-un grad unic în istoria creștinismului, continuă în primul rând nu prin învățături false sau prin deviații canonice, ci mai degrabă printr-o falsă înțelegere a ortodoxiei de către cei care pot fi chiar perfect ortodocși în învățătura lor dogmatică și în situația lor canonică. O ,,ortodoxie” corectă, lipsită de duhul adevăratului creștinism – acesta este sensul serghianismului, și nu poate fi combătut fiind numit ,,erezie”, ceea ce nu este, nici prin detalierea neregulilor sale canonice, care sunt secundare față de ceva mult mai important”.
Ivan Andreev, Sfinții Catacombelor Rusiei, p. 221-222.
[1] Cel mai remarcabil dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse după moartea Patriarhului Tihon, ales de însuși Patriarh ca primul dintre cei trei locțiitori.

======= Micul Ceaslov cu sinaxarul de peste an

RÂNDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII

Pag.437 : …întreg Trupul Tău cutezând a-L primi, să nu fiu ars ci mă primește ca și pe dânsele și-mi lumineaza simțirile

Rugăciunea a douăsprezecea a Sfântului Ioan Gură de Aur…mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale Taine

Pag. 438 : Că Tu ești foc, și arzi pe cei nevrednici…

foc este și arde pe cei nevrednici.

===Carte de Rugăciuni 1861

SLUJBA SFINTEI CUMINECĂTURI

240 Cântarea a 3-a…Slavă…să mă împreun fără de osândă cu Trupul tău și cu Sângele tău…Și acum…a gusta cu frică dintru aceasta și să fiu viu

241 Sedelna, glas 8 Foc și lumină să-mi fie mie primirea Prea Curatelor și Făcătoarelor de viață Tainelor tale Mântuitorule…luminându-mă

Pag 242 Câtarea a 5-a cărbunele Trupului tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare

Condac, glasul2
243 Prea Curatele și înfricoșatele tale Taine, să nu-mi fie spre osândă

Cântarea a 7-a

Împărtășirea nemuritoarelor tale taine Hristoase sa-mi fie mie…lumină
245 Cântarea a 8-a … Slavă…

Mă cutremur primind foc, ca să nu mă aprind ca ceara și ca iarba

246 Cântarea a 9-a…Slavă..

Ca focul să-mi fie mie și ca lumina Trupul și Sângele tău

249 Vrând să  mănânci omule trupul Stăpânului, cu frică te apropie să nu te arzi, că foc este

251 Rugăciunea Marelui Vasile…

să nu-mi fie mie spre osândă împărtășirea prea curatelor și făcătoarelor de viață Tainelor tale, nici să fiu slab la suflet și la trup pentru că mă împărtășesc cu dânsele cu nevredniciefără de osândă a primi partea sfițeniilor tale

253 Ci să-mi fie cărbunele prea Sfântului tău Trup și al Sângelui tău celui scump…spre luminare

258 mă învrednicește fără de osândă a mă cumineca cu Dumnezeieștile și prea slăvitele și prea curatele și de viață făcătoarele Tainele tale, nu spre muncă, nici spre adăogirea păcatelor

259 Rugăciunea Marelui Vasile…cu nevrednicie mă cuminec cu prea curat Trupul tău și cu scump Sângele Tău, și vinovat sunt, și osândă mie mănânc și beau…să-mi fie mie Sfintele acestea…și luminare

Pag.261 : Altă rugăciune a Sfântului Simeon Noul Cuvântător de Dumnezeu…să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele tale…

263 :  bineviește ca fără de osândă să primesc Sfântul și prea curat Trupul și scump Sângele tău

Pag.264  : învrednicește-mă fără de osândă să mă împărtășesc cu Tainele tale…spre luminare

Pag.265,266  Altă rugăciune a sfântului Ioan Damaschin…întreg Trupul tău cutezând a-l primi, să nu mă ard, ci mă primește ca și pe dânsele, și-mi luminează simțirile…

Altă rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur…mă învrednicește fără de osândă să mă cuminec cu prea curatele Tainele tale
========Adica Scriptura e mincinoasa e schismatica si ERETICA?? ca nu vezi tu harul orbule? Adica Dumnezeul Treimic Ortodox e eretic cine a mai zis asa hule ca tine? Inceteaza cu Blasfemia 

La a TREIA ABATERE TE DAU ANATHEMEI
 

—–

Caterisire, har

CANONUL 26

Prezbiterul, carele din neştiinţă s-au poticnit la nuntă neiertată, de şedere împărtăşească-se după cele legiuite nouă de sfinţitul canon, iar de celelalte lucrări să se depărteze. Că destul este unuia ca acestuia iertarea, iar a binecuvânta pe altul cel ce este dator a-şi vindeca rănile sale, este lucru necuviincios. Că binecuvântarea este împărtăşire de sfinţenie. Iar cel ce aceasta nu o are, pentru poticnirea cea din neştiinţă, cum o va da altuia? Deci, nici înaintea norodului, nici îndeosebi să binecuvinteze, nici trupul lui Hristos să-l împartă altora, nici altceva să liturghisească, ci îndestulându-se cu şederea mai sus, plângă-se către alţii, şi Domnului ca să i se ierte lui nelegiuirea cea din neştiinţă. Bine arătat fiind, că acest fel de nuntă neiertată se va dezlega, şi nicidecum bărbatul va avea împărtăşire cu aceia, pentru care s-au lipsit de sfinţita lucrare. 

[Apostolic, can. 19; Sinod 6, can. 3; Neocesareea, can. 2; Vasilie, can. 23, 27, 78]
TÂLCUIRE

Canonul acesta204 este însuşi al 27-lea al marelui Vasilie; care rânduieşte ca prezbiterul acela, care prin cununie ar lua prin neştiinţă pe vreo rudenie a sa, acela, fiindcă nu ştia rudenia, pentru aceasta se iartă, şi să aibă cinstea şederii împreună cu prezbiterii ceilalţi. Iar de toate celelalte lucrări ale preoţiei să se depărteze. Adăogând sinodul că şi cinstea şederii acesteia să o aibă, după ce mai întâi se va despărţi de neiertata nunta aceea, pentru care s-a caterisit de preoţie; că de nu se va despărţi, nu numai că şi de cinstea aceasta se va lipsi, ci se va supune şi sub certări.

Pidalion 1844 pag.259-260 subnota 204

204 Din canonul acesta arătat se dovedeşte că toţi prezbiterii (cum şi arhiereii) care se vor caterisi pentru arătatele lor vinovăţii, sau şi de către duhovnicul cu sfătuire se vor opri pentru ascunsele lor păcate, cele vrednice de caterisire, sau şi însuşi mustraţi de ştiinţă se vor paretisi, aceştia nu pot, nici a blagoslovi, nici a sfinţi, nici vreo altă sfinţită lucrare a face, nici întru ascuns, nici în arătare. Nici a cumineca pe cineva, nici Apă Sfinţită a face, nici botezuri, nici masluri. Fiindcă întru toate sfinţitele lucrări acestea, se face împărtăşire de binecuvântare şi de sfinţenie, pe care ei nu o au, după cuprinderea canonului acestuia. Dar nici gândurile a asculta, şi duhovnici a se face pot unii ca aceştia. Pentru că după Simeon al Tesalonicului (răspunsul 11) duhovnicescul părinte trebuie şi a blagoslovi, şi iertătoare rugăciune a rosti, şi a liturghisi, şi pe cei ce se mărturisesc a-i cumineca, şi pentru cei ce se pocăiesc a mijloci. Şi în scurt a zice, duhovnicul trebuie să aibă preoţia lucrătoare, după Kitrus (vezi şi subînsemnarea celui 39 apostolesc).

Sfantul Fotie

Sf.Fotie , Epistolă către Amfilohie vol III, editată ca Epistola nr.284, Leipzig 1985/ Persoană și Natură Jean-Claude Larchet pag.135 : ” Tu respingi doctrina lui Eutihie și crezi că, făcând aceasta, te poți mândri că ai adevărata credință […] Trebuie să știi că nu este deajuns să te prefaci că ești diferit de Eutihie pentru a nu primi nicio critică, tot așa cum, în morală, cel care nu este complet vicios, nu este pentru aceasta nici perfect în virtute, și nu este considerat viteaz cel care doar nu s-a aliat cu dușmanul, fiind nevoie în plus, pentru a fi numit biruitor, să respingă dușmanii și să-i hărțuiască până la victorie. În același fel, cel care nu acceptă erezia pâna la capăt, nu înseamnă că este ortodox pentru aceasta, trebuind în plus ca acesta să se atașeze de toate celelate lucruri pe care le implică adevărata credință, punându-se în afara oricărei critici și ridicându-se până la perfecțiunea credinței […]. Fugi de Eutihie? Dar dacă îl lauzi pe Dioscor, dacă îl frecventezi pe Sever, dacă nu vezi decât prin ochii lui Iacob (Baradeu), tu nu vrei să-ți dai seama că te găsești prins și legat în aceeași plasă a ereticilor și tras, astfel, spre aceeași prăpastie a pierzaniei?”.