Sinoagoga satanei

Sfantului Ioan Gura de Aur despre templele evreiesti:

,,Faţă de desfrânată ţi s-a făcut faţa! Fără de ruşine te-ai făcut tuturor!”. Iar casa în care stă desfrânata este casă de desfrâu.Dar, mai bine spus, sinagoga nu este numai casă de desfrâu şi teatru, ci şi peşteră de tâlhari, şi locuinţă de fiare sălbatice. „Peşteră de hienă a ajuns pentru Mine casa voastră” , spune Profetul . Casa lor n-a ajuns locuinţa unei fiare oarecare, ci locuinţa unei fiare necurate. Şi mai spune Profetul: „ Am lăsat casa Mea, am părăsit moştenirea Mea” . Iar când Dumnezeu părăseşte casa, ce nădejde de mântuire mai poate fi ? Când Dumnezeu părăseşte casa, locul acela ajunge locuinţă drăcească.

Dar, negreşit, mi se va spune că şi iudeii se închină lui Dumnezeu. Doamne fereşte! Să nu se spună una ca asta! nici un iudeu nu se închină lui Dumnezeu.

– Cine spune asta?

Fiul lui Dumnezeu! „ Dacă aţi şti pe Tatăl Meu, spune El, M-aţi şti şi pe Mine; dar nici pe Mine nu Mă ştiţi, nici pe Tatăl Meu nu-L ştiţi”. Ce mărturie mai vrednică de credinţă decât aceasta să-ţi aduc?

Mai îndrăzneşte cineva dar să spună că sinagoga nu-i locaş de închinare la idoli, odată ce iudeii nu-L cunosc pe Tatăl, odată ce iudeii L-au răstignit pe Fiul, odată ce iudeii au respins ajutorul Duhului? În sinagoga lor nu I se slujeşte lui Dumnezeu, Doamne fereşte! Sinagoga lor e locaş de slujire idolească. – ioanguradeaur.ro

—-

Străjerii Ortodoxiei, pag. 146:

 Odată împăratul Teodosie cel Tânăr le-a îngăduit iudeilor din Antiohia să-și folosească sinagogile lor. Aflând de aceasta, Simeon, cel „sporit în cele dumnezeiești și cu râvnă fierbinte pentru buna-cinstire“, l-a mustrat cu multă îndrăzneală. Atunci împăratul și-a cerut iertare și nu numai că le-a luat iudeilor sinagogile, dar l-a izgonit și pe eparhul cetății, care îl îndemnase la o asemenea faptă.

—–

Sinodul 6 Ecumenic

CANONUL 11

Nici unul din cei ce se numără în ieraticeasca tagmă, sau mirean, să mănânce azimile cele de la iudei, nici să se împrietenească cu aceştia, nici la boale să-i cheme, şi doftorii de la dânşii să primească, nici în băi nicidecum să se scalde împreună cu aceştia. Iar de s-ar apuca cineva a face una ca aceasta; de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se aforisească.

Advertisements

One thought on “Sinoagoga satanei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s