Anathema R.O.C.O.R. 1983!

m.yelp.com/biz/russian-orthodox-church-outside-of-russia-new-york

Întâistătătorul/Întâișezătorul Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor Rusiei

73 EAST 93 STREET, NEW YORK 28, N. Y.

Tel.:LEhigh 4-1601

14/27 Octombrie, 1983 Sfinției sale, prezbiterului/preotului Antonie B. Gavalas,

Biserica Ortodoxă Greacă a Acoperământului Maicii Domnului

26-27 12th Street

Actoria, L.I.C., New York 11102

Dragă Părinte Antonie: Mă rog ca binecuvântările Mântuitorului nostru să fie cu tine și cu Parohia ta.

Te rog să fi informat că Sinodul Episcopilor în timpul întrunirii de la sfârșitul lui August , unanim a adoptat următoarea hotărâre/rezoluție privind pan-erezia Ecumenismului, care într-un cuvânt conține/deține/cuprinde/circumscrie toate formele de modernism și inovație:

“Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită/divizată în așa-numite “ramuri” ce se diferă în doctrină/învățătură și în felul de viață/trăire/viețuire, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucrătoare pentru mântuire; prin urmare, acelora ce [în mod] conștient sunt în/au comuniune/împărtășire/părtășie cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.”

Textul acestei Anatheme va fi atașat/lipit în Sinodiconul din Duminica Ortodoxiei să fie citit cu restul textului Sinodiconului.

Vă rog să transmiteți salutările mele pline de rugăciune familiei tale și membrilor Parohiei tale.

Cu multă dragoste în Domnul nostru,

† Mitropolit Filaret
(Semnătura și ștampila)

Mitropolit Filaret Întâistătătorul/Întâișezătorul Sinodului

fiind singur de sine osandit,eretic,nu da speranta de indreptare, oarecare nadejde de indreptare, indaratnicie invederata, dupa sfatuire el ramane acelasi,devine vrednic de osanda

Cartea : Despre credința ortodoxă și despre erezii, edit.Basilica 2010,

 pag.238: 

„ Sub numele de eretic Apostolul îl înțelege pe cel neîndreptat sau, mai bine zis, pe cel ce nu dă speranță de îndreptare. Căci, după cum a-l trece cu vederea pe cel ce dă speranță de schimbare este rezultatul trândăviei, tot așa și a umbla cu lingușiri și cu binele pe lângă cei ce nu dau semne de îndreptare este lucru de cea mai de pe urmă prostie și naivitate, fiindcă prin aceasta noi îi facem mai cutezători.“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei către Tit, omilia a VI-a, în vol. Comentariile sau explicarea Epistolei a doua către Timotei…, p. 186)

Pag: 271-272

„Din acele dispute sau certuri cu ereticii, nu iese nici un folos, căci sfârșitul lor este nimic. Când cineva este bolnav și când orice s-ar face este cu neputință a-i schimba părerea, apoi de ce sa te mai obosești în zadar, semănând sămânța pe piatră? Asemenea osteneală ar trebui să o faci către ai tăi, vorbindu-le de milostenie și de alte virtuți. 

Dar atunci cum de zice în alt loc; «ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului»(2 Tim. 2, 25), pe când aici: «De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, stiind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit»? Apoi, acolo el spune de cei ce dau oarecare nădejde de îndreptare, și pentru cei ce se împotrivesc la întâmplare; dar când îndărătnicia lor este învederată tuturor, de ce te mai muncești în zadar? De ce bați în zadar văzduhul? Ce vrea să zică: fiind singur de sine osândit? Adică nu poate spune că nimeni nu i-a dat de veste, că nimeni nu l-a sfătuit. Când deci și după sfătuire el rămâne același, devine vrednic de osândă.“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau explicarea Epistolei către Tit, omilia a VI-a, în vol. Comentariile sau explicarea Epistolei a doua către Timotei…, p. 184)

——-
CUTEZĂTÓR, -OÁRE, cutezători, -oare, adj., s. m. și f. (Persoană) care cutează; (om) îndrăzneț, curajos, temerar. – Cuteza + suf. -ător.

    sursa: DEX ’09 (2009) 

——

ÎNDĂRĂTNICÍE, îndărătnicii, s. f. Încăpățânare; p. ext. stăruință, perseverență. – Îndărătnic + suf. -ie.

    sursa: DEX ’09 (2009)

ÎNDĂRĂTNICÍE, îndărătnicii, s. f. Încăpățînare, neînduplecare, îndîrjire, stăruință. Avea îndărătnicii pe care ți le-ai lămurit mai tîrziu. PAS, Z. I 173. Acolo, învățăturile trecutului și îndărătnicia din veac îl mîngîiau și-l întăreau, SADOVEANU, P. M. 138. Îndărătnicia a fost, poate, singura boală de care mi-amintesc să fi zăcut în zilele mele. HOGAȘ, M. N. 220. – Variantă: (regional) îndărăptnicíe (SBIERA, P. 43) s. f.

  sursa: DLRLC (1955-1957)

——

ÎNVEDERÁT, -Ă, învederați, -te, adj. (Și adverbial) Care se poate vedea sau înțelege bine; vizibil, evident. – V. învedera.
  sursa: DEX ’09 (2009) 

ÎNVEDERÁT, -Ă, învederați, -te, adj. Care se poate vedea sau înțelege bine; vizibil, evident, neîndoios. Acolo… sînt ruinele încă învederate ale anticei cetăți. ODOBESCU, S. III 569. Nici un turc nu va avea voie a veni în Țara Romînească fără pricină învederată. BĂLCESCU, O. I 228. ◊ (Adverbial) Acea cuvîntare cadențată… a fost învederat cea dintîi producțiune a geniului omenesc. ODOBESCU, S. I 185.

  sursa: DLRLC (1955-1957) 

——

Concluzia e simpla:  cat se staruie ca nu trebuie intrerupta comuniunea cu ereticii  acestia, ei ereticii ecumenisti vor fi si mai indrazneti(am putea zice si obraznici chiar) in actiunile ecumeniste , dovada aplicare super-memorandumului si rugaciunile fara perdea si vesnice pomeniri cu papistasi,dar cand staruinta/incapatanarea lor e evidenta/vizibila tuturor acela e singur de sine osandit CA ERETIC

Sfantul Atanasie nu voia sa se impartaseasca cu Arie si „caterisirile“ date

Pidalion 1844  Edit. Credința Strămoșească 2007, pag. 586
PROLEGOMENA PENTRU  MARELE  ATANASIE

Cel întru sfinţi părintele nostru Atanasie cel Mare, înflorea în zilele marelui Constantin, diacon fiind, s-a aflat de faţă la I ecumenic Sinod în anul 325 împreună cu Alexandru al Alexandriei, şi în anul 326 a stat Episcop Alexandriei. Şi fiindcă n-a voit a se împreună împărtăşi cu Arie (şi cu toate că împăratul Constantin a poruncit aceasta, socotind că Arie a primit hotărârea Sinodului din Niceea), din pricina aceasta au pornit asupra lui cei împreună cu Eusebie al Nicomidiei prihănirile cu clevetirile cele grele, şi în anul 335 se cateriseşte de lotreasca adunare cea din Tir; iar în anul următor, se disţerează [surghiuneşte] la Trivera a Galiei, pentru că l-au clevetit arienii către împăratul, că nu lasă să se ducă de la Alexandria la Constantinopol grâul cel rânduit. Iar după 18 luni, murind marele Constantin, se întoarce la Alexandria cu porunca lui Constantin al 3-lea şi fiul cel mai tânăr al lui Constantin. Iar în anul 341 se cateriseşte de Sinodul cel din Antiohia, iar suindu-se la Roma şi curat arătându-se de învinovăţirile cu care se prihănea, atât de Sinodul ce în Roma s-a făcut în anul 342, cât şi de cel ce s-a făcut în Sardichia în 347 se cheamă iarăşi la scaunul lui de împăratul Constantie, prin mijlocirea şi îngrozirea lui Constant fratelui său. Iar după şase ani se osândeşte de adunările ce s-au făcut în Arelat adică la anul 353, iar în Mediolan (Milano) la 357.

—–

Lotresc= Talharesc.

Apoi Sfantul Athanasie nu a cautat recurs (la ereticii ce l-au “caterisit”)ci s-a dus direct la Sinoadele Ortodoxe de la Roma si Sardichia care nu au facut recurs ci l-au gasit NEVINOVAT si nu ca au anulat (o hotarare) ptr ca nu aveau ce sa anuleze, aceia ce au dat caterisirea nefiind ortodocsi, apoi are dreptate acel parinte care a zis ca daca face recurs la eretici e ca si cum ar considera CATERISIREA VALABILA si ea trebuie ANULATA, ptr ca in dictionar zice asa

RECÚRS, recursuri, s. n. 1. (Jur.) Cale de atac prin care se cere unei instanțe superioare să verifice legalitatea și temeinicia unei hotărâri judecătorești nedefinitive, în vederea anulării sau modificării ei. 2. (Rar) Referire, recurgere. – Din lat. recursus, germ. Rekurs, fr. recours.

  sursa: DEX ’09 (2009) 
—-

anuláre sf [At: HAMANGIU, C. C. 428 / Pl: ~lări / E: anula] 1-2 (Facere sau) declarare nul. Si: anulat1 (1-2). Si: anulație (1-2) (înv) anularisire (1-2), anulat1 (1-2), desființare, nimicire, ridicare, ștergere.

  sursa: MDA2 (2010) 

daca a vazut Slava Lui…iata s-a facut crestin…daca Acesta nu este vazut…nici nu poate sa se numeasca credincios

Sfântul Simeon Noul Teolog Scrieri I, edit. DEISIS, Sibiu 2001 pag.321,322,323

Căci atunci când se petrece aceasta și suntem botezați duhovnicește prin Preasfântul Duh și ne facem copii ai lui Dumnezeu, și Cuvântul cel întrupat Se sălășluiește ca Lumină în noi prin împărtășirea Preacuratului Său Trup și Sânge, atunci am văzut Slava Lui, Slavă ca a Unuia-născut din Tatăl, Născuți de către El și din El duhovnicește și avându-L sălășluind în noi trupește și noi locuind în chip știut [conștient, gnostos ] în El, atunci de îndată, în însuși ceasul când s-a întâmplat aceasta, am văzut Slava Dumnezeirii Luidacă a cunoscut că în el S-a sălășluit Cuvântul întrupat și dacă a văzut Slava Lui, Slava ca a Unuia-născut din Tatăl, iată s-a făcut creștin și, născându-se din nou, a văzut și pe Cel Care L-a născut pe el, L-a recunoscut pe Tatăl nu numai în cuvânt, ci și în realitatea harului și adevărului. Să rămânem, fraților, în această oglindă a adevărului și să ne depărtăm de învățătura și presupunerea vătămătoare și eretică a celor ce spun că Slava Dumnezeirii Domnului Iisus nu se descoperă acum în noi cei credincioși prin darul Duhului Sfânt; fiindcă darul se dă în descoperire și descoperirea se lucrează în dar. Și atunci nimeni nu primește pe Duhul Sfânt, dacă Acesta nu e descoperit și văzut cu mintea, nici nu vede o descoperire, dacă nu este luminat în Duhul Sfânt, nici nu poate să se numească credincios în chip desăvârșit dacă nu primește Duhul lui Dumnezeu, precum a spus Hristos samarinencei: „Cel ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu va mai înseta vreodată, ci se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică” [In 4, 14]. „Iar aceasta”, spune Evanghelistul, „o spune despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei ce cred în El” [In 7, 39]. Vezi cum cei ce nu au în ei înșiși lucrând și grăind pe Duhul sunt necredincioși?…Deci, dacă izvorul țâșnește, atunci negreșit și râul care iese și curge se vede de către cei ce au ochi să-l vadă. Iar dacă, potrivit celor ce gândesc așa, acesta se lucrează în noi în chip neștiut [agnostos], nimeni dintre noi simțindu-le, atunci este vădit că n-am primit defel nici o simțire a vieții veșnice care urmează acestora și rămâne în noi, nici nu vom vedea lumina Duhul Sfânt, ci rămânem morți, orbi și nesimțitori, atunci ca și acum; și așa deșartă ni se face nădejdea noastră [1 Co 15, 17] și alergarea noastră e zadarnică [Ga 2, 2; Flp 2, 16], întrucât suntem în moarte și nu primim simțirea vieții veșnice.

—–

P.S. Asa ca parerea unor care zic , ca nu mai este har (ca ereticul Theodor Leontescu si cei din gasca vesela Claudiu Maria, Ioan Miron, Tudor) nu au nici o valoare ptr ca ei sunt ORBI si talcuiesc in orbirea lor logica ceea ce EI NU VAD, ei nici macar nu se pot numi credinciosi IS MORTI, parerea lor are valoare cand vor vedea harul

Un motiv ca sa nu iti dai datele in virtual 

Dupa cum se vede mai jos fiara deja genereaza(produce) conturi pe care titularul de drept nu le-a cerut.

  Deja se genereaza automat conturi, poate clona va prelua si controlul si atunci falsul va fi considerat originalul si falsul (arificial) sa fie luat drept originalul om. Plus ca pe fiara(internet) se gaseste si asta:

„ The U. S. military now has a super computer called BEAST  (Battle Engagement Area Simulation and Tracking)“. Care s-ar traduce: 

Armata S(tatelor).U(nite). acum are un super computer numit FIARA( Zona de Razboi Atacare Simulare si Urmarire)

— Sfantul Nicodim avea o carte Razboiul nevazut

Ereziile stiliste marca Justina Popovici

Justina Popovici

Pentru adeverirea cărui calendar să urmeze Biserica, știți ce minuni a făcut Dumnezeu, și sfinții?? Au plecat icoanele, a Sfântului Nicolae, a sfântului Dimitrie, au plecat din bisericile cu noul calendar papal, și au venit în bisericile de stil vechi.

S-au rugat bătrânii (călugării), zicând: ce să facem?

Și au strigat sfinții (din icoane) : să urmați calendarul vechi. Ortodoxia aparține vechiului calendar.

=====Deci Hristos Adevarul apartine calendarului????Deci Dumnezeu e circumscris???, Dumnezeu necircumscris e in hotare de calendar(dupa mintea lor).Deci nu Dumnezeu detine timpul , timpul il detine pe El (dupa mintea lor eretica), calendarul e mai mare ca Dumnezeu(dupa mintea lor). Mai e vro indoiala ca stilistii is eretici?

——-

Adrian Eugen

Atata timp cat Pr.Ilie Cleopa ,Pr.Iustin Parvu,Pr Gheorghe Calciu,Pr.Arsenie Boca,Pr Arsenie Papacioc au fost pe nou impreuna cu ceilalti Sfinti ai Inchisorilor comuniste,veniti d-vstra sa ne smintiti!Dvstra de cine apartineti,de Slatioara?

Justina Popovici

eu nu vă smintesc, ci vă arăt ADEVĂRUL. Cei care v-au smintit, sunt tocmai ”sfinții” voștri mincinoși.

==== A numi harul(din preotii aceia unii chiar cu sfinte moaste) minciuna nu e Hulă???

——–

==== Vorbeste una care NICIODATA NU S-A Spovedit, fiind toata viata in erezie si negand harul, vorbeste ea de sfintenie ea care NU A VAZUT HARUL si nici NU IL VA VEDEA ptr ca e in erezie si huleste. Oare nu au fost pr Justin Parvu si pr Papacioc si pr Calciu impotriva ecumenismului?. Ba au fost impotriva ereziei. Apoi o dă in diverse ca nu i-au instiintat de parca ei ascultau de acestia(de parintii Papacioc, Parvu, Calciu), vorbeste de sfintenie care sfintenie? cand Justina Popovici nu vede harul, pe cand un parinte ca Gheorghe Calciu A VAZUT HARUL is relatari in carti despre asta, negarea tainelor pe care nu le cunoaste e HULA SI CADE SUB ANATHEMA DIN DUMINICA ORTODOXIEI „Molitfelnicul cel mare pag.741 : Celor care tăgăduiesc vreuna din Sfintele Taine, de Biserica lui Hristos ținute, anatema.“, nu calendarul sfinteste ci Harul lui Dumnezeu, apoi a fost ea la iad si a vazut cine-i acolo, ea care nu a vazut harul!

——

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/07/10/toate-legaturile-pentru-articolele-bosvbosvr/

Justina Popovici eretica stilista

O silista eretica ca huleste pe Sfantul Paisie

Si ne spune indirect ca de nu suntem stilisti si nu ne inchinam la calendar ajungem in iad uitand ce scrie in Pidalion despre calendar https://ayeaye20.wordpress.com/2017/10/18/mai-mult-sa-cinsteasca-invoirea-si-unirea-bisericii-decat-pe-pandirea-vremilor-sau-cum-stilistii-eretici-bosvbosvr-au-pus-mai-presus-calendaru-decat-decat-unirea-bisericii/

Pidalionul ii da pe față ca sunt eretici