Anathema R.O.C.O.R. 1983!

m.yelp.com/biz/russian-orthodox-church-outside-of-russia-new-york

Întâistătătorul/Întâișezătorul Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor Rusiei

73 EAST 93 STREET, NEW YORK 28, N. Y.

Tel.:LEhigh 4-1601

14/27 Octombrie, 1983 Sfinției sale, prezbiterului/preotului Antonie B. Gavalas,

Biserica Ortodoxă Greacă a Acoperământului Maicii Domnului

26-27 12th Street

Actoria, L.I.C., New York 11102

Dragă Părinte Antonie: Mă rog ca binecuvântările Mântuitorului nostru să fie cu tine și cu Parohia ta.

Te rog să fi informat că Sinodul Episcopilor în timpul întrunirii de la sfârșitul lui August , unanim a adoptat următoarea hotărâre/rezoluție privind pan-erezia Ecumenismului, care într-un cuvânt conține/deține/cuprinde/circumscrie toate formele de modernism și inovație:

“Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită/divizată în așa-numite “ramuri” ce se diferă în doctrină/învățătură și în felul de viață/trăire/viețuire, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucrătoare pentru mântuire; prin urmare, acelora ce [în mod] conștient sunt în/au comuniune/împărtășire/părtășie cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.”

Textul acestei Anatheme va fi atașat/lipit în Sinodiconul din Duminica Ortodoxiei să fie citit cu restul textului Sinodiconului.

Vă rog să transmiteți salutările mele pline de rugăciune familiei tale și membrilor Parohiei tale.

Cu multă dragoste în Domnul nostru,

† Mitropolit Filaret
(Semnătura și ștampila)

Mitropolit Filaret Întâistătătorul/Întâișezătorul Sinodului

4 thoughts on “Anathema R.O.C.O.R. 1983!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s