Theodor de Mopsuestia (1)

thoughtsintrusive.wordpress.com/2013/03/21/economia-in-church-history/

The great Ecumenical teacher, St. Cyril of Alexandria, who was the first to realize that Theodore of Mopsuestia was the actual originator of the Nestorian heresy, in order to facilitate the return of the Eastern bishops to the Church, permitted them to commemorate Theodore of Mopsuestia in the diptychs provided that they themselves confessed the Orthodox Faith. At this time, Theodore had already reposed (cf. Epistle 72, To Proclus of Constantinople, PG 77, 344345).

Marele dascăl Ecumenic, Sfântul Chiril al Alexandriei, care a fost primul care a realizat că Teodor de Mopsuestia a fost inițiatorul actual al ereziei Nestoriene, pentru a facilita [a fi mai ușoară] întoarcerea Episcopilor din răsărit la Biserică, le-a permis să pomenească pe Theodor de Mopsuestia în diptice cu condiția că ei înșiși mărturisesc Credința Ortodoxă. La acest moment, Theodor fusese deja repausat/mort (cf. Epistola 72, către Proclus al Constantinopolului, PG 77, 344345).

Eminescu si musulmanii

Toate tratatele diplomatice intre domnitorii Tarilor Române si Imperiul Otoman incepand cu secolul XIV contineau clauza: “exercitiul cultului musulman e oprit pe toata intinderea tarii”(an 1529, articolul 6)

Sursa: Mihai Eminescu – Opere politice vol I ( pagina 197)

Papistasii, Sfantul Paisie si Tatal nostru

Odată, povesteşte Stareţul, au venit la coliba mea doi cato­lici. Unul dintre ei mi-a spus:

– Hai să spunem „Tatăl nostru”!

Ca să spunem împreună, trebuie mai întâi să avem aceeaşi învăţătură. Dar între noi şi voi este o prăpastie mare.

Apoi mi-a spus:

– Dar ce, numai ortodocşii sunt aproape de Dumnezeu şi nu­mai ei se vor mântui? Dumnezeu este cu toată lumea.

– Bine, dar tu poţi să-mi spui câtă lume este aproape de Dum­nezeu? Aşadar, există diferenţe între noi. Fireşte, suntem copiii legitimi ai unui singur Părinte, dar unii locuiesc în casă, iar alţii rătăcesc pe afară.

Să arătăm dragoste, mi-a spus după aceea.

– Astăzi dragostea pătimaşă [păcatul] a devenit modă, le-am zis.

– Şi asta este cuprins în dragoste, mi-au spus iarăşi.

Toţi vorbesc despre dragoste, pace şi armonie, dar toţi aceş­tia sunt dezbinaţi, atât în ei înşişi, cât şi în relaţiile cu ceilalţi. De aceea pregătesc bombe din ce în ce mai mari.

Mărturie publicată în Orthodoxos Typos, nr. 1680/09.03.2007.

Cum minte un nepomenitor!

invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/01/27/observatii-critice-ale-pr-spiridon-de-la-schitul-radeni-judetul-neamt-la-studiul-scris-de-mihai-silviu-chirila-partasia-la-erezie-expresie-biblica-si-patristica/

Comentariul 22

2. Chiar dacă n-a fost condamnat încă sinodal, ecumenismul a fost condamnat de mulți
Sfinţi ai secolului al XX lea. Ce motiv ar putea prezenta ortodocșii, mai ales episcopii și
preoții, ca să justifice nepăsarea lor?

—-

Mai sa fie! Si anathema R.O.C.O.R. s-a evaporat brusc?

ayeaye20.wordpress.com/2017/12/31/1437/

Ce intelege Mitropolitul Filaret(R.O.C.O.R.) prin modernism, cine is cei caldicei(ereticii ecumenisti), Biserica Vie(comunista)

Modernismul constă în acea coborâre, acea aliniere a vieţii Bisericii după regulile vieţii obişnuite şi slăbiciunile omeneşti. L-am văzut în Mişcarea Renovaţionistă şi în Biserica Vie din Rusia în anii douăzeci. La prima întrunire a fondatorilor Bisericii Vii, de pe 29 mai 1922, ţelurile ei erau stabilite ca „o revizuire şi schimbare a tuturor faţetelor vieţii Bisericeşti, care sunt cerute de trebuinţele vieţii curente“ (The New Church / Noua Biserică, Prof. B. V. Titlinov, Petrograd-Moscow, 1923, p. 11). Biserica Vie a fost o încercare de transformare adaptată la impunerile condiţiilor dintr-un stat comunist. Modernismul aşează acea conformare la slăbiciunile naturii umane, deasupra impunerilor morale şi chiar dogmatice ale Bisericii. În aceeaşi măsura în care lumea abandonează principiile Creştine, modernismul degradează nivelul vieţii religioase din ce în ce mai mult. În interiorul confesiunilor Vestice vedem că s-a ajuns la o desfiinţare a postirii, o scurtare radicală şi o banalizare a slujbelor religioase, şi, în sfârşit, la totala pustiire spirituală, chiar până la punctul de manifestare a unei atitudini tolerante şi permisive faţă de vicii împotriva firii, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că este ruşinos chiar să şi vorbeşti.

Noua, atot-cuprinzătoarea “biserică“ ce este înălţată de către ecumenişti este de tipul acelei Biserici din Laodiceea prezentate în Apocalipsă: ea este căldicică, nici caldă nici rece faţă de Adevăr, şi acestei noi “biserici“ îi pot fi aplicate acum cuvintele adresate Îngerului Bisericii din Laodiceea din vechime: „Astfel fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea“ (Apocalipsa 3,16). Astfel, pentru că ei n-au primit „dragostea ca să poată fi mântuiţi“, în locul unei renaşteri a religiei, această “biserică“ arată lucrul despre care am fost avertizaţi de către Apostol: „Şi de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni; ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea“ (2 Tesaloniceni 2, 11-12).

—–

Modernism consists in that bringing-down, that re-aligning of the life of the Church according to the principles of current life and human weaknesses. We saw it in the Renovation Movement and in the Living Church in Russia in the twenties. At the first meeting of the founders of the Living Church on May 29, 1922, its aims were determined as a “revision and change of all facets of Church life which are required by the demands of current life” (The New Church, Prof. B. V. Titlinov, Petrograd-Moscow, 1923, p. 11). The Living Church was an attempt at a reformation adjusted to the requirements of the conditions of a communist state. Modernism places that compliance with the weaknesses of human nature above the moral and even doctrinal requirements of the Church. In that measure that the world is abandoning Christian principles, modernism debases the level of religious life more and more. Within the Western confessions we see that there has come about an abolition of fasting, a radical shortening and vulgarization of religious services, and, finally, full spiritual devastation, even to the point of exhibiting an indulgent and permissive attitude toward unnatural vices of which St. Paul said it was shameful even to speak.

The new, all-encompassing “church” which is being erected by the ecumenists is of the nature of that Church of Laodicea exposed in the Book of Revelation: she is lukewarm, neither hot nor cold toward the Truth, and it is to this new “church” that the words addressed by the Angel to the Laodicean Church of old might now be applied: “So that because thou are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth” (Rev. 3:16). Therefore because they have not received “the love that they might be saved,” instead of a religious revival this “church” exhibits that of which the Apostle warned: “And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness” (II Thes. 2:10-12).

glasulstramosesc.ro/blog/cea_de_a_doua_epistola_indurerata_a_mitropolitului_filaret/2018-03-22-611

—-

stmaryofegypt.org/files/library/philaret/philaret6.htm

—-

Talcuirea cu cei caldicei ii sfarama pe EXHILIBRATII(Apostati) care nu au inteles nici azi cum e intelesul ortodox al celor 3 stari:

Pagan, eretic, ortodox

Rece, caldicel, cald

nebotezatul, partasul(partasia)la(cu) erezia, cel simplu

Și Sfantul Teodor Studitul in scrisoarea 452, pag.131 zice:„ a face părtăși pe cei ce au ceva împreună“

Si ce are in comun partasul la erezie daca nu chiar EREZIA

====Inovatorii sa isi ceara scuze public si cei cu partasia(Proiect de Rezolutie)dar si cei (Marturisirea de credinta de la Roman) ce baga pe cei simpli in partasie nerespectand anathema ROCOR-cei ce nu stiu nu sunt afectati dovada e anathema 1983 ca aveti intelesul vostru VICIAT

Greseli, greseli, greseli!!!

Fiindcă CNP și CMB reprezintă aceeași autostradă care duce spre iad, la fel și extremele și schisma sunt letale. Deci, să rămânem în Biserică oprind pomenirea și luptând din interiorul ei chiar de suntem prigoniți, caterisiți, alungați pe nedrept cum bine au spus ucenicii Sf. Paisie Aghioritul: Gheron Gavriil și părintele Maximos Caravas pe care ii sustin fiindcă sfintiile lor nu sunt de acord cu schisma. Dar ferindu-ne și de extremele și schisma referitoare la documente fie cu CNP fie cu cip etc… Fiindcă a rupe comuniunea cu ceilalți fără discernământ este un mare pericol, într-adevăr trebuie să nu primim așa ceva să mărturisim dar să știm un singur lucru : trebuie mers pe jăratec dar să nu ne ardem. Să ne rugăm Domnului să procedăm corect în orice situație ferindu-ne de înșelări, de nepăsare, si de zelotism exagerat.
Fratele Valerică

====== schismele is la cei ce dispretuiesc anathema ROCOR si au inventat partasul la erezie constient ortodox , ceea ce anathema ROCOR arata ca e TOTAL FALS (e total fals ca partasul la erezie e ortodox) : cei ce au constient comuniune/partasie cu ecumenistii is anathema si eretici, dar si cei ce osandesc pe toti cei simpli GRESESC desi Anathema ROCOR nu a osandit decat pe CEI CE CONSTIENT AU COMUNIUNE CU ECUMENISTII, si cei cu Rezolutia dar si cei cu Marturisirea de la Roman is IN AFARA BISERICII ptr ca ei au pus doar ce au gandit ei si nu s-au pus in acord cu ANATHEMA ROCOR ,care ii arata de falsi si pe cei cu rezolutia si pe cei cu marturisirea si unii si altii se cred mai presus decat un SINOD ORTODOX 1983