Consensul Parintilor ca erezia incalca poruncile, dovedirea ca, canonul 15 I-II este deci obligatoriu si nu optional

JEAN-CLAUDE LARCHET, Viața sacramentală, edit. BASILICA, București-2015, pag.282

Subnota 166

Sf. Nicodim Aghioritul ia cele zece porunci…în Exomologhitarul său (I, 4)…tâlcuirea pe care o dă înțelesului lor: „ Despre cea dintâi poruncă« Să nu ai alți dumnezei afară de Mine»(Ieșire 20, 2-3). Față de această poruncă greșesccei ce cred în eresuri și se grăbesc către aceștia, ereticii, câți nu cred după dreapta credință într-Unul Dummezeu Cel în Treime…Despre a șasea poruncă: «Să nu ucizi» (Ieșire 20, 13). Față de această poruncă greșescCei care ucid pe cineva sufletește, cum sunt ereticii, învățătorii mincinoși…Despre a șaptea poruncă: «Să nu desfrânezi» (Ieșire 20, 14). Față de această poruncă greșescaceia care cad în desfrânare duhovnicească, adică în erezie și învățătură rătăcită.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/02/19/cei-ce-cred-in-eresuri-si-cei-care-ucid-pe-cineva-sufleteste-cad-in-desfranare-duhovniceasca/

——————

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 169

Despre a opta poruncă a Fericirilor

Care este a opta poruncă a Domnului pentru a fi fericit ?

Râvnitorii acestei fericiri trebuie să fie gata să primească prigonirea pentru dreptate, netrădând-o.

Ce calități cere această poruncă ?

Iubirea de dreptate, consecvența și întărirea în fapte bune, bărbăția și răbdare, atunci când cineva este cuprins de vreo nenorocire sau primejdie, pentru că nu dorește să tradeze adevărul și fapta bună.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/28/dreptate-marturisirea-credintei-porunca-sa-primeasca-prigonirea-pentru-dreptate-netradand-o/

——————

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 182-183

prima poruncă…care sunt păcatele împotriva ei

4. Eresul – Când oamenii amestecă în învățătura de credință păreri potrivnice lui Dumnezeu.

5. Schisma, adică îndepărtarea de bună voie de la unitatea dumnezeieștii cinstiri și de la dreapta credință sobornicească a Bisericii lui Dumnezeu.

6. Apostazia – Când cineva se leapădă de credința cea adevărată, de frica oamenilor ori pentru foloase lumești.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/prima-porunca-pacatele-impotriva-ei-eresul-schisma-apostazia/

———

VLADIMIR LOSSKY
TEOLOGIA MISTICA
A BISERICII DE RĂSĂRIT

HUMANITAS

pag. 201

cazurile în care episcopul lucrează împotriva
canoanelor, adică în dezacord cu voința obștească a Bisericii; el devine atunci vinovat de schismă și se așază în afara unității bisericești.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/schisma-meritele-papistase-pelagius/

————-

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag.205

Cum ar trebui să procedăm dacă s-ar întâmpla ca părinții ori cei ce conduc să ceară ceva împotriva credinței ori a Legii lui Dumnezeu ?

Atunci trebuie să le spunem lor ce le-a spus apostolul întâi-stătătorilor iudeilor: „Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu“ (Fapte 4, 19). Și trebuie să răbdăm, pentru credință și pentru legea lui Dumnezeu tot cea ce ni s-ar întâmpla.

pag. 208

Felul uciderii duhovnicești este sminteala, atunci când cineva conduce pe aproapele său în necredință ori în nelegiuire și, astfel, îi aruncă sufletul în moarte duhovnicească.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/a-nu-asculta-de-cei-ce-cer-ceva-impotriva-credintei-uciderea-duhovniceasca-adica-sminteala/

——————

Concluzia e una despartirea cum spune si canonul 15 I-II

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 106

Ce ne învață Simbolul de credință, atunci când numește Biserica apostolească?

Ne învață să ținem cu tărie învățătura și predaniile apostolilor și să ne îndepărtăm de acea învățătură și de acei învățători care nu ne întăresc în învățătura apostolilor.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/biserica-soborniceasca-nu-poate-gresi-simbolul-de-credinta-ne-invata-sa-ne-indepartam-de-acei-invatatori-care-nu-ne-intaresc-in-invatatura-apostolilor/

3 thoughts on “Consensul Parintilor ca erezia incalca poruncile, dovedirea ca, canonul 15 I-II este deci obligatoriu si nu optional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s