SFANTUL… ECUMENICUL AL SAPTELEA SINOD ,…anatematisindu-i, si mai ales pe Anastasie, pe Constantin, si pe Nichita, care in vremea luptatorilor de Icoane au statut minciuno-patriarhi

Pidalion 1844, edit.: „Credința strămoșească“, 2007

pag.320-326

PROLEGOMENA
DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL ŞAPTELEA SINOD
Sfântul şi ecumenicul [a toată lumea] al 7-lea Sinod [Sobor] s-a adunat în Niceea Vetiniei (Bitiniei) a doua oară în timpul lui Constantin, şi a Irinei, maicii lui, în anul
de la Hristos 783. Iar Părinţi dreptslăvitori adică au fost la acesta, trei sute cinzeci,
s-au adăugat însă şi alţi şaptesprezece, care mai întâi erau luptători de Icoane, în
urmă însă căindu-se s-au primit de Sinodul acesta. Încât toţi au fost trei sute
şaizeci şi şapte. Iar covârşitori şi mai însemnaţi între ei erau: Tarasie al
Constantinopolului, Petru arhiprezbiterul Romei, şi alt Petru – prezbiter şi acesta şi
egumen al mănăstirii Sfântului Sava din Roma, ţiind locul lui Papa Adrian. Toma
Singhelul şi ieromonahul Ioan, ieromonahul plinind locul Apostolescului scaun,
adică în locul lui Apolinarie al Alexandriei, al lui Teodorit al Antiohiei, şi al lui
Ilie al Ierusalimului. Aveau însă multă putere în sinodul acesta şi monahii, fiindcă
erau de faţă întru acesta 135 arhimandriţi ai mănăstirilor. Şi s-au adunat Sinodul
acesta, împotriva păgânilor, şi prihănitorilor de creştini luptători [iconomahi] ai
Sfintelor Icoane, pe care anatematisindu-i, şi mai ales pe Anastasie, pe Constantin,
şi pe Nichita, care în vremea luptătorilor de Icoane au stătut minciuno-patriarhi
[pseudo-patriarhi] ai Constantinopolului, ca unii ce Sfintele Icoane, nu numai nu
le sărutau, şi nu li se închinau, ci şi idoli le numeau, şi le ardeau, şi le călcau, şi pe drumuri le târau, şi în tot chipul le batjocoreau. Acest Sinod stricând însă (în praxa a
6-a) şi hotărârea cea minciuno-numită şi dată de mincinosul Sinodul cel adunat în Vlaherna în timpul lui Constantin Copronim, Epifanie şi Ioan diaconii citindu-l. Şi pe Sfântul Ghermano, şi pe Ioan Damaschinul, şi pe Gheorghe Ciprianul din
nou propovăduindu-i de dreptslăvitori şi Sfinţi, au dat hotărâre în a şaptea praxă a sa, aşa fiind anume: „Hotărâm împreună cu toată scumpătatea, şi stăruirea, ca
întocmai după chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, să se înalţe şi cinstitele
şi Sfintele Icoane, cele zugrăvite cu vopsele, sau cu mozaic, sau cu altă materie cu
iscusinţă aşezată, în Sfintele lui Dumnezeu biserici, pe Sfintele vase, şi pe
veşminte, pe pereţi, şi pe scânduri, în case şi în căi, atât Icoana Domnului şi
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Preacuratei Stăpânei
noastre Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cât şi ale cinstiţilor Îngeri256, şi ale tuturor Sfinţilor. Că, cu cât mai adeseori prin iconicească însemnare se privesc, cu atâta mai mult şi cei ce le privesc pe acestea se deşteaptă către aducerea aminte, şi dorirea prototipilor celor întâi. Şi acestora a le da sărutare, şi cinstitoare închinăciune. Nu însă adevărata slujirea cea după credinţa noastră, care se cuvine singurei dumnezeieştii Firi. (Că slujirea se hotărăşte de către marele Vasilie, că este
slujirea cea întinsă şi necurmată, şi nerăspândită către Dumnezeirea Căreia slujim; hotărârea cea în scurt 230) ci după chipul ce ne închinăm cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, şi Sfintelor Evanghelii, şi celorlalte Sfinţite lucruri.“ Şi a le face proaducerea de tămâieri, şi de lumini, spre cinste acestora, precum cu bună cinstire se obişnuiau şi cei vechi. Că cinstea Icoanei trece la Chipul cel întâi257, şi cel ce se închină Icoanei, se închină întru ea Ipostasului celui scris în ea258. Că aşa se întăreşte învăţătura Sfinţilor Părinţilor noştri, adică predanisirea Soborniceştii Biserici, către aceia ce de la marginile pământului până la marginile lui au primit Evanghelia. Şi pe lângă toate acestea, Sinodul acesta a dat întru a opta praxă a sa şi acestea 22 de Canoane, de nevoie fiind la buna rânduială şi aşezarea Bisericii. Cu care s-au adeverit, împreună şi tot Sfântul şi ecumenicul Sinodul acesta al 7-lea de
Sinodul cel ce după acesta s-a adunat în Sfânta Sofia, şi de toţi tâlcuitorii Canoanelor. Iar practicalele Sinodului acestuia, care în opt lucrări se cuprind, se află în tomul al 2-lea al Sinodicalelor, la foaia 719, iar împreună cu practicalele se află, şi osebite epistolii ce se întind către Sinodul acesta.

construiesti…biserica mareata

Sfântul Isidor Pelusiotul

EPISTOLE, Volumul 1, 1-500, edit. Egumenița 2013

pag. 42

37. CĂTRE EPISCOPUL EUSEBIU Dumnezeu nu are nevoie de jertfe provenind din bani străini

După cum îmi spun unii, construiești în Pelusa o biserică măreață prin detaliile tehnice, dar cu mijloace viclene, de vreme ce folosești recompense de la hirotonii și nedreptăți, înjosiri, asupriri ale celor neputincioși și ofrande de la săraci. Toate acestea nu înseamnă nimic altceva decât a construi Sionul pe sânge și Ierusalimul pe nedreptăți(99 Mihea 3, 10.) Dumnezeu nu are nevoie de jertfa care provine din averi străine. Este dezgustat de aceasta ca de un câine sacrificat(100 Isaia 66, 3). Oprește-te, așadar, și să construiești, și să nedreptățești, ca să nu devină Biserica aceea motiv să te cerceteze Domnul, doarece, în timp ce se va înălța, va striga împotriva ta veșnic din ce urâciuni s-a construit și va cere banii tuturor celor ce au fost pagubiți și apărarea celor nedreptățiți.

sa le puna in ascuns pecetea sa, sa se lepede constient de Hristos, nu cumva sa ne pecetluiasca buletinul de identitate

CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL, Mărturii ale închinătorilor, edit. EVANGHELISMOS, București – 2006,

pag. 459:

Monah aghiorit

Discutând odată cu Părintele Paisie despre Antihrist, el mi-a spus: „Când va veni Antihrist, va încerca să îi înșele pe oameni, ca să le pună în ascuns pecetea sa, numărul 666. Antihrist va fi sălașul Satanei, iar acesta nu ține cont de libertatea și de drepturile persoanelor umane. Când i se va da stăpânirea de la Hristos, el se va impune ca un tiran. Va fi cel mai scârbos dintre toți tiranii pe care i-a cunoscut omenirea. Va cere oamenilor să-l recunoască ca Dumnezeu și să i se închine. Nu-i va păsa dacă tu vrei sau nu aceasta. Atunci peste tot va fi constrângere și frică, deoarece diavolul va cere de la fiecare să se lepede conștient de Hristos și să-l primească pe el. Nu va fi mulțumit cu neutralitatea și nimeni nu va putea scăpa. Sau îl vei primi și vei fi părăsit de har, sau te lepezi de el și atunci vei fi scos în afara societății, și toate celelalte care sunt scrise în Apocalipsă. Adică, cei care nu vor avea pecetea lui Antihrist nu vor putea vinde și nici cumpăra”.

pag. 337:

Un monah aghiorit

„Să luăm aminte ca nu cumva să ne pecetluiască buletinul de identitate, deoarece acesta reprezintă persoana noastră. Nu contează că banii sunt pecetluiți, doarece nu sunt ai noștri, ci «ai Cezarului». Domnia lui Antihrist nu va dura mai mult de trei ani și jumătate, deoarece, așa cum Hristos a spus Apostolilor, zilele Antihristului se vor scurta”.

Catedrala SINUCIDERII națională

Preluat de fb:

Iata, eu am sustinut documentat faptul ca aceasta Catedrala mareata de la Bucuresti nu va fi construita pentru Ortodoxie, nu va fi niciun simbol romanesc.
Sa vedem ce afirma un preot, mai nou, in sensul asta:
,,Catedrala este a “neamului”, nu doar a ortodocsilor, ci si a catolicilor, evreilor…”, spunea pr. Constantin Necula.
Iata de ce au venit donatii banesti de la evrei si de la Vatican pentru Catedrala. Este catedrala ecumenismului din Romania!

„Părinte, ce credeți, ne va ajuta Dumnezeu pe noi, pe români, să rămânem ortodocși și, totodată, să facem față la toate încercările prin care trecem acum?

– Dragul meu, Ortodoxia nu s-a depărtat de la Dumnezeu. Dar vor veni vremuri când se vor picta bisericile pe dinăuntru și pe dinafară, se vor împodobi turlele cu aur, se vor ridica biserici mărețe, cum n-au mai fost niciodată, dar nimeni nu va putea intra în ele. Să ne rugăm ca Domnul să întârzie aceste vremuri. De ce spun că nu vom intra în ele? Pentru că va veni ecumenismul și se va înstăpâni în ele. Vor defaima toate frumusețile Ortodoxiei. După cum spune părintele Serafim Rose, va veni vremea când antihrist se va încorona ca rege al lumii, la Ierusalim, de către patriarh și preoți. Noi ținem creștinismul nostru ortodox. El trebuie să se mențină, să meargă înainte, dar se va afla într-o permanentă luptă, dar deși vor rămânea foarte puțini, nu va dispare. Asumându-ne suferința, rămâne vie sămânța creștinismului ortodox. Vor exista oameni, ca în toate vremurile trecute, care vor înfrunta cu prețul vieții lor primejdiile. Va fi ca un câmp de luptă, cu pierderi și cu biruințe…”

(„Furtuna din cămara mea”, vol. I, Ioan Enache, Editura Studion, Bacău, 2013, Interviu cu părintele Justin Pârvu, pag. 112)

saccsiv.wordpress.com/2017/03/17/parintele-justin-parvu-vor-ridica-biserici-marete-nu-vom-putea-intra-pentru-ca-ecumenismul-se-va-instapani-in-ele/

(Ne)Ortodoxinfo promovand harul creat erezia papistasa, dar si ca harul necreat este viata biologica a animalelor

ortodoxinfo.ro/2018/11/21/sacrilegiu-un-caine-a-beneficiat-de-o-slujba-de-inmormantare-intr-o-biserica-ortodoxa/

NOTĂ OrtodoxINFO

Stim ca animalul NU ARE SUFLET.
” – omul este și „suflare de viață” dar și „spirit”,
animalele sunt doarsuflare de viață”.

——-

https://ayeaye20.wordpress.com/2015/08/23/sfantul-marcu-evghenicul-capete-silogistice/

Sfântul Marcu Evghenicul Capete silogistice

Despre duhovniceştile daruri

47. Dacă suflarea de viaţă cea însuflată dintru început de Dumnezeu omului, prin care s-a făcut omul suflet viu, nici sufletul omenesc nu era (că, de-ar fi fost aşa, sufletul ar fi parte a dumnezeieştii fiinţe), nici ipostasul Duhului (că atunci S-ar fi întrupat Duhul), atunci una este ipostasul Duhului şi altceva harul sădit [omului] înlăuntru.

  • suflarea de viață=harul sădit înlăuntru
  • suflare de viață=nici sufletul omenesc nu era…sufletul ar fi parte a dumnezeiestii fiinte
  • cel ce a scris hula: animalele sunt doarsuflare de viață” invata ca harul e creat si ca harul necreat e viata biologica a animalului

2008:

Facere 2,
7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.

pr. Galeriu spune acelasi lucru ca Sf Marcu al Efesului(Evghenicul)

https://youtu.be/J7Sme5H3QME

7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul suflet viu.

1688:

Și zidi Dumnezău pre om, țărînă luînd den pămînt, și suflă în fața lui suflare de viață și să făcu omul în suflet viu.

—-

se pare ca au preluat ideea de aici : „ animalele sunt doar „suflare de viață”.“

doxologia.ro/puncte-de-vedere/animalele-au-suflet

au si gasit “teologul” dupa care sa se ia

Sfanta biserica este…chip si icoana a lui Dumnezeu

Sfântul Maxim Mărturisitorul MISTAGOGIA, Cosmosul și Sufletul, chipuri ale Bisericii, EIBMBOR, București – 2000

pag. 13:

CAPITOLUL I

Sfânta biserică este, așadar, cum zice acel fericit bătrân, după un prim înțeles spiritual, chip și icoană a lui Dumnezeu, ca una ce are aceeași lucrare ca El, prin imitare și închipuire.

pag.14:

sfânta biserică a lui Dumnezeu ni se arată făcând aceleași lucruri cu noi ca și Dumnezeu, imitându-L cum imită o icoană modelul său.

CAPITOLUL II

sfânta biserică a lui Dumnezeu este chip și icoană a întregului cosmos

pag.18

CAPITOLUL IV

sfânta biserică a lui Dumnezeu este omea este chip și asemănare a omului…omul este o biserică tainică