nu apartin Bisericii… pacatosi caracterizati printr-o indaratnicie constienta si lipsa de pocainta pentru pacatele lor…ereticii schismaticii…parerile lor

Pr. Mihail Pomozanski TEOLOGIA DOGMATICĂ ORTODOXĂ, edit. Sophia-București 2009

pag.197

Sfințenia Bisericii nu este întunecată de amestecul lumii în Biserică sau de păcătoșenia oamenilor. Tot ceea ce este păcătos și lumesc care se amestecă în sfera Bisericii rămâne străin de ea și este destinat a fi cernut și nimicit, ca semințele de neghină la vremea secerișului. Părerea că Biserica constă numai din oameni drepți și sfinți fără de păcat nu este în acord cu învățătura nemijlocită a lui Hristos și a Apostolilor Săi. Mântuitorul compară Biserica Sa cu un câmp în care grâul crește alături de neghină, și iarăși, cu o plasă de pescuit care scoate afară din apă atât pești buni, cât și răi. În Biserică sunt atât slujitori buni, cât și răi (v. Mt. 18, 23-35), fecioare înțelepte și nebune (v. Mt. 25, 1-13). „Credem, afirmă Enciclica Patriarhilor Răsăriteni, că membrii Bisericii Catolice (Sobornicești) sunt toți credincioșii, și numai credincioșii, adică cei care mărturisesc făra de îndoială credința curată în Mântuitorul Hristos (credința pe care am primit-o de la Hristoa Însuși, de la Apostoli și de la Sfintele Sinoade Ecumenice), chiar dacă unii dintre ei ar cădea în diferite păcate… Biserica îi judecă, îi cheamă la pocăință și îi călăuzește pe calea poruncilor mântuitoare. Și drept aceea, în pofida faptului că au căzut în păcate, rămân și sunt recunoscuți ca membrii ai Bisericii Catolice (Sobornicești) câtă vreme nu devin apostați și câtă vreme țin credința catolică (sobornicească) și ortodoxă” par. 11).

Există însă o frontieră dincolo de care, dacă păcătoșii trec, aceștia sunt tăiați de la trupul Bisericii, fie printr-un act văzut al autorității bisericești, fie prin actul nevăzut al judecății lui Dumnezeu. Astfel, nu aparțin Bisericii cei care sunt ateiști sau care au apostaziat de la credința creștină, și cei care sunt păcătoși caracterizați printr-o îndărătnicie conștientă și lipsă de pocăință pentru păcatele lor, după cum se spune în Catehism (articolul al nouălea)[¹ Sfântul Filaret, Mitropoitul Moscovei, Catehismul pe larg al Bisericii Ortodoxe, Sobornicești (Catolice), Răsăritene, trad. engl., p. 50 – a III-a ed.]. Printre cei care nu aparțin Bisericii se mai numără ereticii, care au corupt dogmele de credință fundamentale, și schismaticii, care cu voia lor s-au despărțit ei înșiși de Biserică (Canonul 33 al Sinodului de la Laodiceea interzice rugăciunea împreună cu schismaticii). Sfântul Vasile cel Mare explică: „Cei din vechime distingeau între erezie, schismă și o adunare samavolnică. Ei îi numeau eretici pe cei care s-au lipsit pe sine cu totul și s-au înstrăinat de credința însăși; ei numesc schismatici pe cei care s-au despărțit ei înșiși în părerile lor referitoare la anumite subiecte ecleziale și în probleme care îngăduie tratament și vindecare; și numesc adunări samavolnice pe acelea compuse din preoți și episcopi nesupuși și oameni neinstruiți”. Sfințenia Bisericii este ireconciliabilă cu învățături false și erezii. Prin urmare Biserica păzește în mod strict puritatea adevărului și îi exclude pe eretici din sânul ei.

Advertisements

3 thoughts on “nu apartin Bisericii… pacatosi caracterizati printr-o indaratnicie constienta si lipsa de pocainta pentru pacatele lor…ereticii schismaticii…parerile lor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s