vamesul s-a curatit prin smerita sa cugetare, stergand pacatele pe care le savarsise

vameşul. Ci stătea cu capul plecat, se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”. Astfel, prin smerita sa cugetare, a fost îndreptăţit….
iar vameşul s-a curăţit prin smerita sa cugetare, ştergând păcatele pe care le săvârşise.

ioanguradeaur.ro/­861/caile-pocaintei/

Spovedania de fiecare zi dupa rugaciunile de seara

Acatistieriu

Care coprinde în sine rugăciuni, și alte Canoane umilicioase pentru osârdia și evlaviia fiește căruia Creștin

Cu bine-cuvântarea Prea Sfinții Sale Părintelui Episcopu al Râmnicului Noului Severinu D.D. Calinicu

Râmnicului Vâlcii

Tipografia Calinicu Râmnicu.

1861

Pag.25, 38-39

RUGĂCIUNILE SPRE SOMN…Mai înainte până a nu te cluca pre patul tău, acestea toate cu gândul, și cu cugetul tău să le socotești…

A doua: Pune cuvânt însuți întru tine și fă cercetarea pentru științele tale socotind, și cu amăruntul numărând toate ceasurile zilei, începând din vremea când te-ai sculat din patul tău. Și gândește întru tine cum ai umblat, ce ai făcut cuiva, și ce ai vorbit, și toate faptele tale, cuvintele și gândurile, de dimineața până seara, toate să le socotești, cu toată purtarea de grijă, pomenindu-le

A patra: Iar de ai făcut vreun lucru rău , pre acela să-l socotești a fi chiar de la tine, dintru a ta neputință, sau din obiceiul cel rău, sau din voia ta ți s-au întâmplat acestea; și căindu-te roagă pre Iubitorul de oameni, ca să binevoiască a-ți dărui iertare pentru acelea, și cu făgăduință întărește, că de acum acelea și altele asemenea acelora nu vei mai face.

Spovedania la icoana Mantuitorului Iisus Hristos, nu cum invata un echilibrist ca acolo e ceva neortodox

pateric.ro/pentru-pocainta/

DE LA SFÂNTUL AMFILOHIE

2. Un frate biruindu-se de curvie, în toate zilele se afla săvârşind păcatul şi în toate zilele îl îmblânzea pe Stăpânul său cu lacrimi şi cu rugăciuni. Şi aşa făcând, amăgindu-se de obiceiul cel rău, săvârşea păcatul. Apoi iarăşi, după săvârşirea păcatului, se ducea la biserică. Şi văzând Cinstitul Chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca înaintea lui cu amare lacrimi, zicând: miluieşte-mă, Doamne, şi ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudeşte cumplit şi mă răneşte cu amărăciunea desmierdărilor! Că nu am obraz, Stăpâne, a căuta şi a vedea Chipul Tău cel sfânt şi mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea şi să se veselească. Acestea zicând şi ieşind din biserică, cădea în noroi, dar nu se deznădăjduia de mântuirea sa. Căci de la păcat întorcându-se la biserică, striga către iubitorul de oameni, Dumnezeu, zicând: pe Tine, Doamne, Te pun chezaş de acum nu voi mai face păcatul acesta! Numai iartă-mi mie, Prea Bunule, cele ce dintru început şi până în ceasul acesta Ţi-am greşit! Şi după ce făcea el aceste înfricoşate făgăduinţe iarăşi se afla întru acel păcat rău. Şi se vedea iubirea de oameni a lui Dumnezeu, cea prea dulce şi nemărginita Lui bunătate, că suferea în toate zilele călcarea şi necunoştinţa fratelui cea neîndreptată şi rea. Din multa milă căuta şi aştepta pocăinţa şi întoarcerea lui. Că nu un an a făcut aceasta, nici doi, nici trei, ci zece ani şi mai mult. Vedeţi, fraţilor, răbdarea cea nemăsurată şi iubirea de oameni cea nemărginită a Stăpânului, cum totdeauna îndelung rabdă, suferind fărădelegile şi păcatele noastre cele cumplite! Că de acel lucru trebuie să ne înspăimântăm şi să ne minunăm: de îndurările cele bogate ale lui Dumnezeu, că făgăduindu-se fratele că nu va mai face altădată păcatul, se afla mincinos. Deci, într-una din zile, făcând fratele păcatul, a alergat la biserică, plângând, suspinând, tânguindu-se şi silind îndurările Prea Bunului Stăpân ca să se milostivească spre dânsul să scape de noroiul înverşunării. Şi cum îl ruga el pe iubitorul de oameni, Dumnezeu, văzând începătorul răutăţii şi pierzătorul sufletelor noastre, diavolul, că nimic nu foloseşte, ci cele ce el prin păcat alcătuia fratele prin pocăinţă le risipea, neruşinându-se, i s-a arătat de faţă, căutând în obrazul lui şi strigând către cinstita icoană a Domnului nostru Iisus Hristos: o, ce-mi este mie şi Ţie Iisuse Hristoase? Milostivirea Ta cea nemărginită mă biruieşte şi mă surpă, căci primeşte pe acest curvar, care în toate zilele minte înaintea Ta, defăimând stăpânirea Ta! Pentru ce nu-l arzi, ci îndelung rabzi şi suferi? Căci Tu vei judeca pe curvari, pe preacurvari şi pe toţi păcătoşii o să-i pierzi. Cu adevărat, nu eşti Drept Judecător, ci unde vrea stăpânirea Ta, treci cu vederea şi pe mine pentru o mică călcare a înălţării, din ceruri m-ai aruncat jos iar acestuia mincinos fiind şi curvar, fiindcă zace înaintea Feţei Tale, uşor îi dăruieşti blândeţea Ta. Pentru ce, dar, Te numesc pe Tine Judecător Drept? Precum văd şi Tu primeşti făpturi din multa Ta bunătate şi treci cu vederea dreptatea. Şi acestea zicea diavolul iuţindu-se de multă amărăciune şi pară de foc scoţând din nări, apoi a tăcut. Şi s-a făcut glas ca de la jertfelnic, zicând: o, balaure prea viclean şi pierzătorule, nu te-ai săturat de socoteala ta cea rea, că ai sorbit lumea, iar pe cel ce a venit la mila cea nespusă te sileşti să-l hrăneşti şi să-l sorbi? Ai atâtea greşeli ca să pui şi să tragă întocmai cu Sângele cel scump, pe care l-am vărsat pe Cruce pentru dânsul? Iată Junghierea Mea şi Moartea Mea a afundat fărădelegile lui. Când păcătuieşte, nu îl izgoneşti, ci îl primeşti cu bucurie şi nu-l opreşti, nădăjduind să-l dobândeşti şi Eu, Cel atât de milostiv şi iubitor de oameni, care am poruncit verhovnicului Meu, lui Petru apostolul, să ierte celui ce greşeşte în fiecare zi până la şaptezeci de ori câte şapte, oare nu îl voi ierta pe el, oare nu-l voi milui? Aşadar, cu adevărat, de vreme ce aleargă la Mine, nu Mă voi întoarce de la el, până ce îl voi moşteni. Căci pentru păcătoşi M-am răstignit şi preacuratele Mele palmi pentru dânşii le-am întins, ca cel ce va voi să se mântuiască, să alerge şi să se mântuiască. De la nimeni nu mă întorc, pe nimeni nu alung, măcar de va greşi de nenumărate ori într-o zi şi de tot atâtea ori va veni către Mine, nu va ieşi afară scârbit. Căci nu am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă. Şi auzindu-se glasul acesta, diavolul sta tremurând şi neputând să fugă. Apoi iarăşi s-a făcut glas, zicând: ascultă, amăgitorule, pentru ce zici că sunt nedrept? Căci Eu cu toţi sunt drept. În ceea ce aflu pe cineva, în aceea îl judec. Iată deci, pe acesta l-am aflat stând înaintea picioarelor Mele şi biruitor peste tine arătându-se. Îl voi lua şi-i voi mântui sufletul, fiindcă n-a deznădăjduit, de mântuire. Iar tu vezi cinstea lui şi crapă de zavistie şi ruşinează-te. Fratele stând cu faţa în jos şi tânguindu-se, şi-a dat duhul. Şi îndată urgie mare, ca focul a căzut peste satana şi l-a mistuit. De aici să cunoaştem, fraţilor, milostivirea şi iubirea de oameni cea nemăsurată a lui Dumnezeu şi niciodată să nu deznădăjduim de mântuirea noastră.

Biblia 1688 in original chirilica romaneasca

Acest articol va fi actualizat periodic pana vor fi puse toate paginile

in original 1,6-20

in pdf 1-16

https://www.mediafire.com/file/wz1z9228pl67lb3/1-20.pdf/file

21-36

http://www.mediafire.com/file/es5y4hpcpg58kag/21-36.pdf/file

37-52

http://www.mediafire.com/file/nie3l5mj2lv382j/37-52.pdf/file

53-68

http://www.mediafire.com/file/1ow7d7p9av4cg1t/53-68.pdf/file

69-84

http://www.mediafire.com/file/48t49trcflamqgu/69-84.pdf/file

85-100

http://www.mediafire.com/file/6louaigfroccsh8/85-100.pdf/file

101-116

http://www.mediafire.com/file/59agj7byij835i3/101-116.pdf/file

117-132

http://www.mediafire.com/file/f0fc24eqlhhguc3/117-132.pdf/file

133-148

http://www.mediafire.com/file/6honmn372mtvpjt/133-148.pdf/file

149-164

http://www.mediafire.com/file/05ssbb17g872okb/149-164.pdf/file

165-180

http://www.mediafire.com/file/5m6d5f4y0s57sey/165-180.pdf/file

181-196

http://www.mediafire.com/file/i1mssicnpy1241v/181-196.pdf/file

197-212

http://www.mediafire.com/file/t76u280s1u3b11z/197-212.pdf/file

213-228

http://www.mediafire.com/file/955csuy2pt5yel9/213-228.pdf/file

229-244

http://www.mediafire.com/file/9pbph45rms37p3i/229-244.pdf/file

245-260

http://www.mediafire.com/file/22vum99956pa7o2/245-260.pdf/file

261-276

http://www.mediafire.com/file/rptuf20hn6555oj/261-276.pdf/file

277-292

http://www.mediafire.com/file/4hpughuuexxuxk1/277-292.pdf/file

293-308

http://www.mediafire.com/file/nj5gb46z9addb52/293-308.pdf/file

309-324

http://www.mediafire.com/file/35mojk47071x6x7/309-324.pdf/file

325-340

http://www.mediafire.com/file/z7yy0q01q7hotay/325-340.pdf/file

341-356

http://www.mediafire.com/file/omofwhwx77317ko/341-356.pdf/file

357-372

http://www.mediafire.com/file/s63klcvg7289md1/357-372.pdf/file

373-388

http://www.mediafire.com/file/3ncc8j3qpq8ecxa/373-388.pdf/file

389-404

http://www.mediafire.com/file/xgjfu3381i23vyo/389-404.pdf/file

405-420

http://www.mediafire.com/file/918209z18za8z5c/405-420.pdf/file

421-436

http://www.mediafire.com/file/qfqbolsg6638mf6/421-436.pdf/file

437-452

http://www.mediafire.com/file/ox7hkgv2zxavcnk/437-452.pdf/file

453-468

http://www.mediafire.com/file/f3fyhqvmnh8r5j7/453-468.pdf/file

469-484

http://www.mediafire.com/file/vrsdf6dr0cn5az1/469-484.pdf/file

485-500

http://www.mediafire.com/file/qh45b3xds14feol/485-500.pdf/file

501-516

http://www.mediafire.com/file/9ngwozjj6vfhlzz/501-516.pdf/file

517-532

http://www.mediafire.com/file/mv417c2j6o61bz4/517-532.pdf/file

533-548

http://www.mediafire.com/file/ynrr2q1o5ecj65c/533-548.pdf/file

549-564

http://www.mediafire.com/file/accjd9h4qapn7ta/549-564.pdf/file

565-580

http://www.mediafire.com/file/1x9oc74c8axbkg4/565-580.pdf/file

581-596

http://www.mediafire.com/file/1ahchobw5xa42lr/581-596.pdf/file

597-612

http://www.mediafire.com/file/3i833v63wfbw35v/597-612.pdf/file

613-628

http://www.mediafire.com/file/8272z4k0kjkrvb9/613-628.pdf/file

629-644

http://www.mediafire.com/file/ps1mmzhuchyfmh8/629-644.pdf/file

645-660

http://www.mediafire.com/file/qqlde7a65vl9ysc/645-660.pdf/file

661-676

http://www.mediafire.com/file/x9znb9r31i4cdsu/661-676.pdf/file

677-692

http://www.mediafire.com/file/nictkt4ee2c902s/677-692.pdf/file

693-708

http://www.mediafire.com/file/3zgt317x7l66m4k/693-708.pdf/file

709-724

http://www.mediafire.com/file/s59b5lrivi3b1j7/709-724.pdf/file

725-740

http://www.mediafire.com/file/aj10cfrvovckrxa/725-740.pdf/file

741-756

http://www.mediafire.com/file/4lz76hkyd2y1eok/741-756.pdf/file

757-772

http://www.mediafire.com/file/eag7simbeuicjbg/757-772.pdf/file

773-788

http://www.mediafire.com/file/bc5folesdq2b0zb/773-788.pdf/file

789-804

http://www.mediafire.com/file/vw9tecos5tnkpdt/789-804.pdf/file

805-820

http://www.mediafire.com/file/u97bg71dbn202u2/805-820.pdf/file

821-836

http://www.mediafire.com/file/xlmq20wnc30x7e0/821-836.pdf/file

837-852

http://www.mediafire.com/file/2i7n3wivalaqjp9/837-852.pdf/file

853-868

http://www.mediafire.com/file/k18qu5m5m7khnu6/853-868.pdf/file

869-884

http://www.mediafire.com/file/r8euqh861zweosv/869-884.pdf/file

885-900

http://www.mediafire.com/file/pwuix34ciq3a60w/885-900.pdf/file

901-916

http://www.mediafire.com/file/739vaadalxc04ss/901-916.pdf/file

917-932

http://www.mediafire.com/file/j8suwf641j0w8st/917-932.pdf/file

933-946, 952(coperta)

http://www.mediafire.com/file/wtdcpmcc6a2vxk1/933-946%252C952.pdf/file