Atitudinea separatista papistasa preluata de echilibrati, falsi ingraditi si ecumenisti

Papi şi Patriarhi, edit. Theosis, Oradea, 2010

pag.209-210:

Atitudinea Apusului privind căsatoria clerului se poate observa din reformele papale din 1046-1073…Unul din scopurile fundamentale era de a separa clerul de restul societăţii…În spatele campaniei pentru celibat, pe lângă problemele morale şi canonice, a fost dorinţa de a separa tot clerul de laici şi de a-l situa deasupra acestora; nevoia de a crea o elită spirituală prin separarea preoţilor de laicii obişnuiţi a fost o prioritate urgentă…

Unul din lucrurile…care m-a uimit…la Ortodoxie a fost absenţa acelei prăpăstii care separă clerul de laici.

—-

A pune intrebari inteligente de genul Da ce esti tu preot?

Dar el nu e preot! sa ascultam de

 • echilibratul eretic sau
 • ecumenistul eretic sau
 • de falsul ingradit eretic

ca el e preot si nu greseste ca se impartaseste cu cipuri, cu 666cnp si indeamna la votat masoni sau votat famila traditionala deci el e infailibil si nu greseste.

Aceasta gandire papistasa de a separa preotii de mireni are un dispret ascuns sub forma de superioritate ca daca el a primit hirotonia e cineva; el leaga, el dezleaga(dar asta e mandria din capul lui si asta o vindeca doar Bunul Dumnezău ptr. ca Dunezău lucreaza Taina si El Trimite harul) a se vedea cazul de plans al lui Ioan Miron

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/11/09/ioan-miron-partea-a-2-a/

care si el suferea de aceasta boala a speratiei mireni, cler papalista care in cele din urma l-a dus in bratele unor eretici ptr. rebotezare si rehirotonire.

Advertisements

One thought on “Atitudinea separatista papistasa preluata de echilibrati, falsi ingraditi si ecumenisti

 1. Întâi: deci au datoria să păzească şi să lucreze toţi creştinii toate poruncile lui
  Hristos; toţi creştinii, adică clericii şi mirenii, bărbaţii şi femeile, tinerii şi bătrânii,
  călugării şi cei căsătoriţi, mari şi mici, săraci şi bogaţi, ţărani şi boieri, împăraţii şi
  patriarhii şi toţi de obşte, toţi şi tot omul de orice clasă şi treaptă, fără deosebire unul de
  altul. Pentru că Domnul a zis Sf. Săi Apostoli că oricâte învăţături vă zic şi câte porunci
  vă dau vouă, la toţi creştinii de obşte le dau şi-i învăţ: „Iar cele ce zic vouă, tuturor zic”
  (Marcu 13, 37). Sunt datori însă, toate poruncile67 să le lucreze creştinii, adică atât cele
  zece pe care le cuprinde Decalogul Legii celei Vechi: precum este a cinsti fieştecare pe
  tatăl său şi pe mama sa, să nu ucidă, să nu fure, să nu mărturisească minciună, să nu
  poftească a lua femeia sau lucrul fratelui său şi celelalte. De asemenea, şi toate
  poruncile pe care le cuprinde Sf. Evanghelie: precum este a nu sta creştinul împotrivă
  omului rău, ci, cel ce voieşte a-l lovi peste obrazul lui cel drept să întoarcă şi pe cel
  stâng ca să-l lovească; a nu voi creştinul să ducă la judecată pe alt frate al său creştin, ci,
  cel ce ar vrea să-i ia haina, acela să-i lase şi cămaşa. Cine va îndatora pe creştin să
  meargă o milă, să meargă cu el împreună două; să dea milostenie de obşte la toţi câţi
  cer, să dea împrumut creştinul la toţi care au trebuinţă, să iubească pe vrăjmaşul său şi
  pe cei ce-l urăsc, să binecuvânteze pe cei ce-l blestemă şi să se roage lui Dumnezeu
  pentru toţi cei care îl ispitesc şi-l gonesc. Şi ca să zic în scurt, toţi creştinii sunt datori să
  păzească poruncile lui Hristos fără vreo alegere.
  Pentru că Domnul când a trimis pe sfinţii Săi ucenici să propovăduiască în lume
  Sf. Evanghelie, le-a zis să înveţe pe creştini ca să păzească toate câte le-a poruncit El,
  zicând: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al
  Fiului şi al Sf. Duh; învăţându-i pe ei să păzească toate câte am poruncit vouă” (Matei
  28, 19). Acest grai tâlcuindu-l Marele Vasile zice: n-a zis Domnul că dintre porunci, pe
  unele să le păzească creştinii, iar de altele să nu se îngrijească, nu. Ci pe toate să le
  păzească, fără a trece cu vederea nici măcar una singură: “Învăţându-i pe ei, nu pe unele
  adică să le păzească, iar pe altele nu; ci a păzi toate câte am poruncit vouă” (În
  precuvânt Hot. pe larg). Şi în alt loc, însuşi Hristos voind a arăta că creştinii sunt datori
  să păzească toate poruncile Lui, zicea: „Când veţi face toate cele ce vi s-au poruncit
  vouă, ziceţi că slugi netrebnice suntem; că ce am fost datori a face am făcut” (Luca 17,
  10). Auzi? Toate, zice, cele poruncite când le veţi face şi nu când pe unele le veţi face,iar pe altele le veţi lăsa. Pentru aceasta Ap. Pavel s-a pus pe sine a păzi toate poruncile
  Stăpânului, ca un rob al lui Dumnezeu şi nu da nici o sminteală în vreun lucru, pentru
  care şi spunea: „Nici o sminteală întru nimic dând, ca slujba noastră să fie fără prihană,
  ci întru toate punându-ne pe noi ca slujitori ai lui Dumnezeu” (II Cor. 6, 3)…….Sf Nicodim Aghioritul-Hristoitia,pag 266.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s