el nu da hotarirea dupa parerea slugilor

COMENTARIILE SAU EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRE ROMANI, Ioan Chrisostom, Bucureşti 1906

pag. 281:

…însa să ştim acest lucru, ca principalul pentru fericitul Pavel erà, ca prin toate cele spuse să arate că numai Dumnezeu ştie pre cei vrednici, iară dintre oameni nici unul, chiar de ar crede el că ştie. Cel ce cunoaşte cele negrăite ale cugetului nostru, el singur ştie clar cine sunt vrednici de cunună, şi cine sunt vrednici de pedeapsă şi osândă. De aceia a şi pedepsit pe mulți, pe cari oamenii îi credeau de buni, şi din contră pe mulţi crezuţi ca răi el i-a încununat, arătându-i ca nefiind răi, caci el nu dă hotărîrea după părerea slugilor, ci în urma propriei sale judecăţi, exactă şi nepărtinitoare, şi nu aşteaptă desfăşurarea faptelor spre a vedeà care e rău, şi care nu. Dara ca nu cumvà să facem cuvântul mai întunecat, să venim chiar la cuvintele apostolice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s