Multi lavrioti si asceti athoniti rup comuniunea cu Marea Lavra

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

pag. 130-131

Un monah athonit tomist în Bizanţ

În iunie 1367 vine în Constantinopol eruditul ieromonah lavriot Prohor Kydones126, fratele prim-ministrului lui Ioan V Paleologul, umanistul latinofron Dimitrie Kydones. Odată cu revenirea pe scaunul patriarhal al lui Filotei Kokkinos în octombrie 1364, atitudinea antipalamită a lui Prohor, teolog tomist în haină de monah athonit, conduce la o serie de tensiuni şi controverse în interiorul Marii Lavre aflată sub conducerea egumenului Iacob Trikanas127. Mulţi lavrioţi şi asceţi athoniţi rup comuniunea cu Marea Lavra. Prohor este denunţat în repetate rânduri de athoniţi la Patriarhia Ecumenică. Pe 26 februarie 1366, de Duminica Ortodoxiei, e obligat să semneze o mărturisire de credinţă palamită şi anatemele introduse in 1351 în „Sinodiconul Ortodoxiei”, semnătură pe care o retrage ulterior. Patriarhia trimite în anchetă la Marea lavră pe mitropolitul Teofan al Niceei în drum spre Serres pentru a negocia reconcilierea cu Patriarhia sârbă. După ce i se descoperă în chilie propriile scrieri antipalamite şi cele ale lui Varlaam şi Akindybos, e izolat şi şederea sa în Athos devine tot mai imposibilă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s