Cartea arata adevarul!

CANONUL 35….Din acest canon rezulta ca nu poti pomeni la liturghie formulă ,,toți episcopii ortodocsi „,care au imbratisato majoritatea: Antim,Ieronim,Elefterie c&o.

invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2019/10/22/in-materie-de-credinta-nu-exista-pogoromant/

——————-

LITURGHIER, Bucureşti 1967

 • RÎNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII

pag. 96-97

Luînd apoi preotul a PATRA prescură şi scoţînd o părticică din ea, zice:

Pomeneşte, Stăpâne iubitorule de oameni, pe toţi episcopii ortodocşi şi pe Prea Fericitul Părintele Nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [pe (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul nostru (N)], (pe arhiereul care l-a hirotonit, dacă este în viaţă), cinstita preoţime, cea întru Hristos diaconime şi toată ceata preoţească [şi: pe igumenul nostru (N)], pe fraţii şi slujitorii cei dimpreună cu noi, preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri, pe care i-ai chemat la împărtăşirea Ta, prin milostivirea Ta, Preabunule Stăpâne.

Aşază apoi părticica sub Sfîntul Agneţ, spre colţul din dreapta acestuia, adică la stînga preotului, începînd astfel rîndul de sub Sfîntul Agneţ.

 • DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PARINTELUI NOSTRU IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului

pag. 148-149

Iar preotul stînd în faţa sfintei mese, se roagă în taină:

…Încă Te rugăm: pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţă cuvântul adevărului Tău, toată preoţimea, cea întru Hristos diaconime şi tot cinul preoţesc şi monahicesc.

 • DUMNEZEIASCA LITURGHIE A CELUI ÎNTRU SFINŢI PARINTELUI NOSTRU VASILE CEL MARE Arhiepiscopul Cezareii Capadociei

pag.218-219

Iar preotul se roagă în taină:

Pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţă cuvîntul adevărului Tău.

10 thoughts on “Cartea arata adevarul!

 1. Când macarie de la Oituz a intrerupt pomenirea, pomenea, “pe toți episcopii ortodocși” si era har mult la Oituz, era buna aceasta ectenie. La fel si la Ciprian când pomenea la fel, prin Septembrie 2017, era har si încă mult. Mai apoi a căzut in alte erezii vezi Botoșani, roman, beius, si au schimbat si aceasta ectenie. Eu nu cred ca estegresit, pt ca in timp de război nu este ca in timp de pace. Aceasta cu a pomeni “pe episcopul nostru si apoi pauza” este un NON sens, care episcopul nostru? A nostru este căzut in erezie, dar aparținând de Biserica Soborniceasca, este un altul episcopul cu care ești in comuniune in Duhul Sfânt, cine știe unde acum, prin pustie pe undeva… este de spus ca o situație ca aceasta nu a mai fost, poate pe timpul Sf maxim.

  1. pai aia cu “pe toti…” e ptr particica de la Proscomidie si e si in rugaciunile de la Liturghie, in care intra tot clerul la particica preoti, monaho, egumen, diaconi…pai Ciprian in ultima conferinta iar a zis “ERETICII SUNT IN BISERICA” si atunci intrebare: daca ereticii is Biserica ca is in Biserica nu propovaduiti ce a semnat CIOBOTEA si Co. LA CRETA 2016 Biserica eretica, Biserica inselata calvinism???si atunci de ce au mai intrerupt comuniunea ptr. ca invatati acelasi lucru cu CRETA 2016, comuniunea e in har de aceia se zice TOTI EPISCOPII ORTODOCSI nu unul anume(pe nume)ptr ca fiind un singur TRUP este comuniune cu episcopul de la celalat capat al lumii asta nu inteleg ecumenistii si d-asta ei cred ca daca nu pomenesti un eretic gata si Biserica nu mai exista…Dumnezău ii stie pe episcopii lui(intre care nu-s Onufrie, Longhin si Serafim de Pireu de cartofi)

 2. Nici fostul meu duhovnic nu îl pomenea pe ciobotea de mulți ani, de aceea era si mult har la Sf liturghie si nu era ecumenist dar tot a căzut. Formula era așa, pomenește Doamne pe toți episcopii ortodocși care drep învață, dar vezi, de ce Ciprian încă nu a posta conferința lui sava? Da nu ai văzut si ultimul articol, titlul, cum o da cu “Ecumeniștii dintre ortodocși ” saracu, nici el nu mai știe cum sa o scoată la capăt… da vezi vremea este a lui antihrist si fiecare își păstrează sufletul cum poate.. grele vremuri, dar bune de mântuire!

   1. Nici eu nu știam clar unde sunt ereticii necateristi de un Sfant Sinod , tăgăduiam in credinta, ba ca sunt , ba ca nu sunt in Biserica, in tot cazul nu aveam siguranta pe ceea ce stiu ca este adevărul !

    Unde zice Pr Staicu , la ce minut, ca “ecumenisti sunt in Biserica” , poti sa-mi zici, mai stii la ce minut ..?

    Ereticii ne – condamnați de un Sfant Sinod sunt sau nu in Biserica ?
    Ereticii ne – condamnati de un Sfant Sinod nu sunt in Biserica !
    Arhiepiscopului Averchie care spune așa:
    ,,Un episcop eretic este condamnat imediat ce îşi predică erezia în mod public şi fără de ruşine. El este depărtat de trupul mistic al Bisericii de mâna invizibilă a Capului şi Marelui Preot al ei, Domnul Iisus Hristos. Căci Domnul și numai Domnul are ״cheile morţii şi ale iadului״. În vreme ce este tăiat în mod invizibil de trupul mistic al Bisericii, ereticul poate rămâne o vreme membru al organizaţiei vizibile a acesteia”.
    Textul este cât se poate de clar! Însă, trebuie ținut cont și de faptul că ereticul necondamnat sinodal este lucrător în partea văzută a Trupului Bisericii. El săvârșește Sfinte Taine valide, prin iconomie, cu efecte în Trupul mistic al Bisericii (prezența Harului în Sfintele Taine) până la o condamnare sinodală. Bineînțeles, prin iconomie, pentru o anumită categorie de credincioși ai Bisericii! E foarte fină granița și ne trebuie multă atenție și discernământ!
    ”De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3, 10-11)
    Sfantul Teofan Zăvorâtul: ..„Fie se pronunţă, fie nu se pronunţă asupra învăţăturii şi numelui tău anatema, tu deja eşti căzut sub ea atunci când cugeţi cele potrivnice Bisericii şi stărui în această cugetare.” (Sf. Teofan Zăvorâtul – Manuscrise din chilie, Cuvânt la Duminica Ortodoxiei) ANATEMA înseamnă (in afara Bisericii ) !

   2. Pidalion 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit. „Credința strămoșească“, 2007

    pag.85

    subnota 83

    ereticilor…schismaticilor, de vreme ce ei nu sunt înlăuntru în Biserica cea sobornicească ci s-au rupt dintr-însa prin eres

    —-

    Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

    pag. 102

    Cum de este sfântă Biserica, atâta timp cât în ea se află și păcătoși?

    Există păcătoși, dar ei, căindu-se cu adevărată pocăință, nu împiedică Biserica să fie sfântă. Cât îi privește pe păcătoșii care nu se căiesc, aceștia, fie prin lucrarea puterii Bisericii văzute, fie prin puterea lui Dumnezeu cea nevazuta, ca mădulare moarte se taie de la trupul Bisericii și, în acest chip, ea se pastrează sfântă și sub acest aspect. „Scoateți afară dintre voi pe cel rău“ (I Corinteni 5, 13); „Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: «Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi»; și «să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului»“ (II Timotei 2, 19).

    —-

    Şi precum mlădiţele de vie nu pot trăi şi aduce rod, dacă sunt tăiate din vie (Ioan 15: 5-6), la fel şi credinciosul tăiat din Biserică sau comunităţile întregi de credincioşi, indiferent de cât de mulți ar fi, nu pot nici să existe în Hristos, nici să înfiinţeze o altă Biserică.

    …Orice schismă şi orice eventuală erezie nu ating în esență Biserica în privinţa caracterului ei unitar.

    …cei ce au fost tăiați din Trupul Bisericii, adică eterodocșii (romano-catolici, anticalcedonieni-copţi, armeni, protestanţi cu diviziunile lor neoprotestante: baptişti, adventişti, evanghelişti etc.)

    ….pocăinţa şi întoarcerea acestora în Trupul unic al lui Hristos, de la care au fost tăiaţi din cauza devierilor lor dogmatice.

    …Integrarea şi rămânerea în Trupul Tainic al lui Hristos, adică în Biserică, nu are loc fără anumite condiţii prealabile. Ea presupune neapărat acceptarea şi mărturisirea
    credinţei apostolice, aşa cum a fost explicată şi formulată de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii.

    Astfel, atunci când un credincios, indiferent de poziţia instituţională pe care o are în Trupul Bisericii, sau mai mulţi credincioşi, indiferent de numărul lor, încalcă credinţa stabilită a Bisericii, aceştia se desprind de Trupul ei. Dacă este vorba de un preot sau de un ierarh, acesta se cateriseşte, iar dacă este un mirean, acesta se afuriseşte. Acest lucru înseamnă că nu pot să participe şi să se împărtăşească de Tainele Bisericii.

    Romano-catolicii au căzut din Biserică, în mod oficial, în secolul al XI-lea.

    …Dacă, prin urmare, vreun episcop dobândeşte hirotonia în mod canonic, din punct de vedere bisericesc, şi se află, însă, în afara Bisericii datorită credinţei lui greşite, el încetează, de fapt, să aibă succesiune apostolică, din moment ce aceasta are sens doar în cadrul tainic al Trupului lui Hristos, care este Biserica.

    În consecinţă, dacă vreun episcop sau vreo Biserică locală, indiferent de numărul de membri, cad din credinţa Bisericii, aşa cum această credinţă a fost exprimată infailibil de Sinoadele Ecumenice, ei încetează să mai aibă succesiune apostolică, pentru că se găsesc deja în afara Bisericii. Şi, din moment ce succesiunea apostolică este întreruptă în mod existenţial, nici nu poate fi vorba de dobândirea sau continuarea succesiunii apostolice pentru cei deja căzuţi în afara Bisericii.

    Pe baza celor de mai sus, însuşi papa, dar şi toți episcopii romano-catolici sunt lipsiţi de succesiune apostolică, pentru că, fiind lipsiţi de credinţa apostolică, se găsesc în afara Bisericii. În consecinţă, a vorbi despre succesiune apostolică în afara Bisericii este un lucru fără temelie ştiinţifică, adică neteologic.

    …Preoţia în cadrul Bisericii este preoţia lui Hristos, din moment ce Însuşi Hristos slujeşte Tainele Bisericii Lui, prin intermediul episcopilor şi a preoţilor.

    …unde se găseşte Biserica la eterodocşi, dacă aceştia, datorită credinţei lor greşite au căzut în afara Bisericii?

    …orice comunitate creştină aflată în afara Bisericii Ortodoxe este, pur şi
    simplu, eretică.

    https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/26/dimitrie-tselenghidis-despre-cei-ce-isi-zic-crestini/

 3. ei nici macar nu citesc asta: ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ
  CREŞTINĂ ORTODOXĂ
  Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
  272. Cine sunt membrii Bisericii?
  Membrii Bisericii de pe pământ sau luptătoare sunt toţi cei care s-au încorporat în Hristos, prin Botez, Mirungere şi Euharistie, mărturisind aceeaşi credinţă una şi întreagă a
  Bisericii, afară de eretici, de schismatici şi de lepădaţii de credinţă, care singuri s-au aşezat în afara Bisericii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s