Pidalion 1844, pag. 74

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/25/pidalion-1844-pag-73/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 74

obştească lucrarea fără socotința Mitropolitului lor, aşa asemenea şi Mitropo-litul nu se cuvine a face vreo astfel de lucrare obştească singur şi îndeosebi, fără de socotinţa tuturor Episcopilor săi69. Căci în acest chip va fi unire şi dra-goste şi între Episcopi şi Mitropoliţi, şi între clerici şi între cei lumeni (mireni). Iar din unirea şi dragostea aceasta Se va slăvi Dumnezeu şi Tatăl, prin Fiul Său şi Domnul nostru Iisus Hristos, Care a arătat oamenilor Numele
Părintelui Său, şi Domnul nostru Iisus Hristos, Care a arătat oamenilor Numele Părintelui Său, şi a legiuit dragostea zicând: ,,Întru aceasta vor cunoaşte toţi că ai Mei ucenici sun-teţi, de veţi avea dragoste întru voi”. [Ioan 13, 35] şi se va slăvi întru Sfântul Său Duh, care prin Darul său ne-a unit pe noi întru o duhovnicească
împreunare. Adică, din unirea aceasta se va slăvi Sfânta Treime, Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh, după evanghelicescul glas ce zice: ,,Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel ce este în Ceruri”.70 [Matei 5, 16]

CANONUL 35 (Independența eparhială)
Episcopul să nu îndrăznească a face hirotonii afară din hotarele eparhiei sale, în cetăţile şi satele cele ce nu sunt supuse lui. Iar de se va vădi că a făcut aceasta, fără socotinţa celor ce ţin cetăţile, sau satele acelea, să se caterisească şi el, şi aceia pe care i-a hirotonisit.
[Sobor 2, 2; Sobor 3, 8; Sobor 6, 20; Antioh. 13, 22; Sardic: 3, 11, 12]

TÂLCUIRE
Şi Canonul acesta s-a rânduit pentru unirea şi buna rânduială a Episco-pilor şi a Mitropoliţilor, zicând: Episcopul nu se cade a îndrăzni afară de hota-rele Episcopiei sale să facă hirotonii, sau altă bisericească slujbă să lucreze în oraşele şi satele acelea ce nu sunt supuse lui. (Ci nici Mitropolitul nu are voie să meargă în enoriile Episcopilor lui, şi a săvârşi hirotonii, sau altceva arhie-raticesc). Ci numai atunci are voie a lucra cele de acest fel, când va fi poftit de Arhiereul locurilor acelora. Iar de s-ar vădi că a făcut aceasta de sine-şi fără de socotinţa şi voia Arhiereilor care stăpânesc oraşele şi satele acelea, să se caterisească şi el care peste hotar a hirotonisit, şi aceia pe care i-a hirotonisit71.
_______________

69 Pentru aceasta şi Ioan Chitru zice, că de va sluji Mitropolitul în episcopia Episcopului său, trebuie a o face aceasta cu socotinţa şi voia Episcopului său. La diptice (pomelnice) să se pome-nească numele Patriarhului, şi nu al Episcopului, fiind cu necuviinţă cel mai mare a pomeni numele celui mai mic: (la Armenopul în perilipsul Canoanelor însemnarea 4).
70 Pentru aceasta şi Episcopii Egiptului înfăţişându-se la Soborul 4 au urmat acestui Apostolesc Canon, şi nu au iscălit îndată în epistolia lui Leon, zicând: „Că fără de socotinţa celui întâi între ei, adică a
Episcopului Alexandriei, nu au voie a face vreo lucrare. (praxis 4 a Soborului 4. Vezi şi Canon 30 a aceluiaşi sobor.)
71 Ar putea întreba cineva dacă clericii cei hirotonisiţi de Arhiereul cel de peste hotar, fără de

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/02/27/pidalion-1844-pag-75/

7 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 74

  1. Sa citeasca si apostatii eretici schismatici care au ajuns sa fie re”botezati” si “hirotoniti” de ereticul ala cu biometric venit din America care si-a extins secta care minte ca urmeaza linia ROCOR si sint sub Anathema ROCOR 1983, ori alte feluri de eretici episcopocentristi precum ereticii ecumenisti.

      1. “n-are” ca se teleporteazaz din americhina in romenichina ca sa ii re”boteze” si “hirotoneasca” p-astia :)))

      2. El considerandu-se unicul orthodox zice ce ca astea nu is eparhii straine deci poate face ce vrea ca deh ei is aia cu din 1965 nu mai e har de mintea iconomahul Staicu pe nepredica lui ca ROCOR-ul sustine asa ceva ca a vorbit el cu un popa si i-o zis lui asta ăla asta nauc alta muscă pe rahatul iconomah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s