Pidalion 1844, pag. 105

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/09/pidalion-1844-pag-104/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 105

lui Dumnezeu, că este necurată şi rea, unul ca acesta, zic, ori să se îndrepteze şi să se înveţe a nu le îngreţălui, şi a nu se întoarce despre acestea, socotind, că nici nunta şi împreunarea cu muierea cea după lege este vătămătoare, nici cărnurile, nici vinul, ci întrebuinţarea cea rea a acestora. Pentru că de ar fi fost rele şi vătămătoare, nu s-ar fi făcut de Dumnezeu, care din fire este bun. Iar de nu se va îndrepta, să se caterisească, şi îndată să se despartă şi de la Biserică. Aşişderea încă şi oricare mirean s-ar îngreţălui de acestea, să se afurisească.

CANONUL 52
Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, pe cel ce se întoarce de la păcat nu îl primeşte, ci îl leapădă, să se caterisească. Că mâhneşte pe Hristos, Cel ce a zis: ,,Bucurie se face în Cer pentru un păcătos ce se pocăieşte
[Matei 18, 12;Luca 15, 7]. [Cart. 53, 72]

TÂLCUIRE
Zice Domnul ,,Pe cel ce vine către Mine, nu-l voi scoate afară” [Ioan 6,37]. Pentru aceasta şi Dumnezeieştii Apostoli, în Canonul acesta rânduiesc: „Că oricare Episcop, sau prezbiter, de nu-l primeşte pe cel ce se întoarce de la pă-cat şi se pocăieşte, ci îl leapădă, şi îl goneşte pe el de la sine, ca Navat acela, îngreţăluindu-se de dânsul oarecum şi întorcându-şi faţa sa pentru păcatele lui, să se caterisească”. Pentru că cu aceasta ce face mâhneşte pe Hristos, Care a zis, ,,Bucurie se face în Cer, adică Îngerilor celor ce sunt în Cer, pentru un păcătos care se pocăieşte de păcatele sale cele mai dinainte” [Luca 15, 7]. Şi de vreme ce Însuşi Domnul iarăşi a zis, ,,N-am venit să chem pe cei drepţi ci pe cei păcă-toşi la pocăinţă” [Matei 9, 13]; arătat este, că cel ce nu primeşte pe cei păcătoşi se împotriveşte şi face împotriva lui Hristos. Iar cel ce se împotriveşte lui Hristos, nu este ucenic al Lui. Iar nefiind ucenic al Lui, nici vrednic nu este a avea Preoţie. Căci cum poate a o avea, şi a fi primit lui Hristos, cel ce s-a făcut pe sine-şi potrivnic lui Hristos, şi se împotriveşte voii Lui?”

CANONUL 53
Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon în zile de sărbătoare nu se împărtăşeşte din cărnuri şi din vin, îngreţoşându-se, şi nu pentru înfrânare, să se caterisească. Ca unul ce-şi are vătămată ştiinţa, şi s-a făcut pricinuitor multora de sminteală.
[Apostol 51; Ancirei 14; Gangra: 1, 9, 14, 18; Vasilie 86]

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/13/pidalion-1844-pag-106/

5 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 105

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s