Pidalion 1844, pag. 106

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/10/pidalion-1844-pag-105/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 106

TÂLCUIRE
Şi Canonul acesta asemenea cu cel al 18-lea rânduieşte că oricare Epis-cop, sau prezbiter, sau diacon, în zile de sărbători nu mănâncă carne, nici nu bea vin, nu pentru nevoinţă şi înfrânare88 ci pentru că se îngreţăluiesc de ele, să se caterisească, fiindcă este vătămat cu ştiinţa, adică nesimţitor, şi fiindcă se face pricinuitor de sminteală la mulţi oameni, care adunându-se la sărbă-tori, aveau
obicei a face dragoste (agape, n.ed.), adică mese obşteşti, şi a mânca toţi împreună. Pe care mese Pavel le numeşte Domnească cină, adică obştească, în epistola cea 1 către Corinteni, cap. 11, 21.

CANONUL 54
Dacă vreun cleric se va vădi mâncând în cârciumă, să se afurisească, afară numai dacă în călătorie găzduind pentru nevoie în vreo casă de oaspeţi.
[Apostol: 42, 43; Sobor 6, 9; Sobor 7, 22; Laodicea 24; Carta 47, 69]

TÂLCUIRE
Cei sortiţi lui Dumnezeu se cuvine a fi mirenilor pildă de viaţă vrednică de cinstire, ca nu din pricina lor să se hulească numele lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric s-ar afla că mănâncă în cârciumă să se afurisească. Pentru că intrând aceştia în cârciumă, ce altă se arată, decât că au viaţă necinstită, şi să sunt stricaţi, nu numai după pofta mâncărilor şi a băuturilor, ci şi întru celelalte moraluri, căci adunându-se în cârciumi necinstiţi bărbaţi, şi femei necinstite, negreşit cel ce se întâlneşte cu unii ca aceştia nu va rămâne neîmpărtăşit de răutatea acelora. Fiindcă după Pavel ,,Strică pe obiceiurile cele bune, vorbele cele rele” [I Corinteni 15, 33]. Afară numai dacă clericul aflându-se în
călătorie, şi ne găsind altă casă spre a găz-dui, ar intra în hanuri de nevoie pentru a se odihni. (Vezi şi la tâlcuirea 42 Apostolescului Canon).
_________
88 Din Canonul acesta se înţelege, că nu se caterisesc Episcopii, şi prezbiterii, şi diaconii, care nu din îngreţoşare, ci pentru adevărata nevoinţă şi înfrânare, sau cu totul nu mănâncă carne, nici beau vin, sau la o vreme şi pe zile hotărâte, de n-ar voi să mănânce, şi să bea, şi în zile de sărbători. Dar încă şi ceilalţi, care de unele ca acestea (sau şi de alte oarecare mâncări) se feresc, ori monahi, ori lumeni, pentru nevoinţă şi înfrânare nu se osândesc de Canonul acesta ca nişte călcători, după socoteala împreună amânduror tâlcuitorilor dumnezeieştilor Canoane, a lui Zonara zic, şi a lui Valsamon, de s-ar feri de acestea, şi în zile de sărbători. Căci, nici se în-greţoşează de dânsele, precum zice Canonul, nici în celelalte zile mâncându-le, în singure sărbătorile se depărtează de ele. Ci întocmai şi întru acelea, şi întru acestea se feresc pentru singură înfrânare. Însă pentru ca să fie ferirea şi postul unora ca acestora nesmintitor cu totul la cei mulţi, mai bine este unii ca aceştia şi în zilele sărbătorilor, deosebi şi singuri să-şi mănânce pâinea lor. Încă se înţelege după urmarea aceasta şi înainte.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-107/

11 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 106

  1. Sa ii “spovedeasca” Arahat la care s-au vaccinat! sau la Secta lui Claudiu Buza ca acolo si marcare izotopica e o lepadare ca oricare alta nu e lepadarea finala dupa mintea lui draceasca…vaccin-nano666 in el pecetea si cu semnatura daca la cel ce avea implantu lingurita se intoarse in potir la acestia cu nano666=pecetesi avortoni in ei ce o fi asta?

   1. De lepadat oricum sunt lepadati, indiferent ca se leapada in vremea antihristului sau acum prin vaccin.

    Insa ma gandeam, ca daca totusi ma intreaba cineva ce sa faca daca s-a vaccinat, si ii pare sincer rau, ce sa faca.

   2. Eu am vazut ca râd nu ca le pare rau celor care s-au vaccinat exact ca copilul ala tolomac de isi refacu cnp666 desi stia ca e lepadare acu intrebare cum mai scoate nano666 din el?? daca a si semnat si a si stiut dar nu a vrut sa creada ca sa nu-si faca vaccinozauru da le pare rau cum le pare celir cu carduri cnp-uri si conturi bancare o donatie ceva la ortodoxdezinfo nu de alta dar nu mai are cine sa il promoveze pe ecumenistul Teodosie de la Constanta 🙂

   3. Am auzit si despre ceva parinte/pustnic, care a spus ca in Iunie o sa se termine magaria asta de plandemie. Oare ce-o fi si de asta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s