Pidalion 1844, pag. 334

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-333/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 334

este mustrarea şi pedepsirea [Pilde 6, 23]; şi Porunca Domnului este stră-lucită luminând ochii [Psalm 18, 9]; să nu aibă voie însă Mitropolitul, din cele ce aduce Episcopul cu sine-şi a-i cere, ori dobitoc, ori altceva. Iar de s-ar vădi că a făcut aceasta, va da înapoi împătrit. [Apostolesc 37; Sinod 1, 5; Sinod 4, 19; Sinod 6, 8]

TÂLCUIRE
Acest Canon reînnoieşte pe cel al 8-lea al Sinodului al 6-lea ca odată pe an negreşit să se adune Episcopii, pentru Bisericeşti şi canoniceşti întrebări, nefiind cu putinţă a se face de două ori pe an aceasta. Adaugă însă aceasta, că oricare stăpânitor va opri acest fel de adunare, să se afurisească. Şi oricare Mitropolit, se va lenevi despre aceasta, fără de vreo mare nevoie şi binecu-vântată pricină, să fie supus certării.

CANONUL 7
Dumnezeiescul apostol Pavel a zis că:Ale oarecăror oameni păcatele sunt mai înainte arătate, iar ale unora după aceea urmează[I Timotei 5, 24]. Deci păcatelor mai înainte venite, urmează şi alte păcate (acestora). Drept aceea păgânescului eres al prihănitorilor de creştini, i-a urmat împreună şi alte păgânătăţi. Că precum chipurile cinstitelor Icoane le-a ridicat din Biserică, şi alte oarecare obiceiuri le-au părăsit, care trebuie a se reînnoi, şi după legiuirea cea înscrisă şi nescrisă, aşa a se ţine. Deci câte cinstite Biserici s-au consfinţit fără de Sfintele Moaşte ale mucenicilor, Poruncim să se facă punere de Moaşte într-însele cu obişnuita rugăciune, iar cel ce va conSfinţi Biserici fără de Sfintele Moaşte, să se caterisească, ca unul ce a călcat Bisericeştile Tradiţii. [Cartagina 91]

TÂLCUIRE
Zicerea aceasta Apostolească, marele Vasilie altfel o a tâlcuit, iar Sinodul acesta mai simplu o a luat, zicând, că la întâmplatele păcate ce a făcut cineva mai înainte, urmează şi alte păcate. Precum s-a întâmplat şi defăimătorilor de creştini iconomahi (luptătorilor de Icoane); care după ce au dezbrăcat Sfintele Biserici de Sfintele icoane, au defăimat şi alte oarecare ale Bisericii, şi le-au lepădat. Acelea dar canoniceşti obişnuinţe Sfântul Sinod reînnoindu-le, atât pe cele în scris cât şi pe cele nescrise legiuiri şi predări, le întăreşte. Deci, câte dumnezeieşti Biserici s-au Sfinţit fără de Moaşte muceniceşti, să se aşeze de dânşii întru acelea, muceniceşti Moaşte, citindu-se şi rugăciunea ceea ce pome-neşte de ele262. Iar care Arhiereu de aici înainte, fără de Sfintele muceniceşti

_____

262 Sfintele muceniceşti Moaşte se aşează după aşezământul vechiului Evhologhion [Molitfel-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-335/

2 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 334

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s