Pidalion 1844, pag. 336

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-335/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 336

alte iudaiceşti făcând. Hotărâm, ca aceştia, nici la împărtăşire, nici la rugăciu-ne, nici în Biserică să nu se primească, ci arătat a fi după a loruşi religie Evrei, şi nici pe copiii lor a-i boteza, nici robi a cumpăra, sau a câştiga. Iar dacă cu curată credinţă se va întoarce vreunul dintr-înşii, şi va mărturisi din toată inima, defăimând obişnuirile şi lucrările cele ale loruşi, întru atâta încât şi alţii să se mustre şi să se îndrepteze, acesta să se primească, şi copiii lui să se boteze. Şi să se asigure ei a se depărta de evreieştile meşteşugiri. Iar de nu vor urma aşa, nicicum să se primească.

TÂLCUIRE
Hotărăşte Canonul acesta, a nu se împărtăşi cineva, nici a se ruga împreu-nă, nici în Biserică a primi pe evreii aceia, ce cu făţărnicie numai s-au făcut creştini, şi au venit la adevărata credinţă, iar într-ascuns se leapădă, şi batjo-coresc pe Hristos Dumnezeul nostru, păzind sâmbetele, şi altele iudaiceşti obiceiuri (adică a-şi tăia împrejur pe fiii lor, a numi necurat pe cel ce se atinge de mort, sau de lepros, şi altele asemenea), spre a fi aceştia iarăşi evrei ca şi mai înainte, şi nici a boteza pe fiii lor, nici să-i lase pe aceştia a cumpăra rob, sau prin schimb, sau prin daruri, spre a-l omorî pe dânsul. Iar dacă cu curată şi neîndoită credinţă s-ar întoarce oarecare evreu, şi din toată inima ar măr-turisi creştineasca Ortodoxie, defăimând la arătare necredinţa evreiască, ca să se înveţe şi alţi evrei şi să se îndrepteze, pe unul ca acesta se cuvine a-l primi, şi pe copiii lui a-i boteza, poruncindu-i cu tărie a se depărta de evreieştile desidemonii. Iar care nu se întorc în aşa chip, nicidecum să se primească.

CANONUL 9
Toate copilăreştile jucării şi furioasele bakhesmuri, mincinoasele conscripte, cele ce s-au făcut împotriva cinstitelor Icoane, de trebuinţă este a se da în Episcopia celui al Constantinopolului, ca să se pună cu celelalte cărţi ale ereticilor. Iar de s-ar afla vreunul ascunzându-le acestea, de ar fi Episcop, sau prezbiter, sau diacon, să se caterisească; iar de ar fi mirean, sau monah, să se afurisească. [Apostolesc 60; Sinod 6, 2, 63; Laodiceea 51]

TÂLCUIRE
Rânduieşte Canonul acesta, că, toate mincinoasele cărţi, ce au alcătuit iconomahii (luptătorii de Icoane), împotriva Sfintelor Icoane, care sunt atât de stricăcioase, ca şi jucăriile cele copilăreşti, şi atât de nebuneşti, precum turbatele şi nebunele bakhe ale muierilor acelora, care jucau bete la serbarea lui Dionisie, eforul beţiei (care şi Bahos se numea); toate acelea, zic, să se dea la Patriarhia Constantinopolului, ca să se pună cu ale altor eretici, la un loc cu acelea, de

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/30/pidalion-1844-pag-337/

2 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 336

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s