Pidalion 1844, pag. 362

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-361/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 362

CANONUL 15
Cele rânduite pentru prezbiteri, Episcopi, şi Mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru Patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau Episcop, sau Mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către Patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit în-tru Dumnezeiasca Mistagoghie, ci mai înainte de Sinodiceasca înfăţişare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât Sfântul Sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia [preoţia], dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sine-şi de împărtăşi-rea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propo-văduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sine-şi despre împărtăşirea numitu-lui Episcop, mai înainte de Sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit Episcopi, ci minciuno-Episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.
[Apostolesc 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 10, 31, 34; Sinod 1 şi 2, 12, 13, 14; Gangra 6; Cartagina 10, 11, 62; Antiohia 5]

TÂLCUIRE
Cele ce Canoanele cele mai de sus au rânduit pentru Episcopi şi Mitro-poliţi, acesteaşi le rânduieşte cu mult mai vârtos Canonul acesta pentru Patri-arhi. Însă acestea să se facă dacă pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (adică furare de cele Sfinte) şi altele ca acestea, s-ar despărţi de împăr-tăşirea cu întâiul şezător al lor, iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de Sinodiceasca judecată pentru eresul acela. Unii ca aceştia despărţindu-se de aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cins-tea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori, sunt vrednici. Că nu pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.

CANONUL 16
Pentru gâlcevile şi tulburările cele ce în Biserica lui Dumnezeu se în-tâmplă, şi aceasta de nevoie este a se hotărî. Că cu nici un chip să se aşeze Episcop, în Biserica al căreia întâiul şezător este viu, şi se află în cinstea sa,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/07/16/pidalion-1844-pag-363/

7 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 362

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s