Talcuire la : Sezi de-a dreapta Mea

Pdf
TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID
A FERICITULUI TEODORIT , EP ISCOPUL KIRULUI, TÎLCUIRE
A CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMI AI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVID

pag. 362-363

TÎLCUIREA PSALMULU I 109

Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,

Dacă Împăratul David – şi împărat bine-credincios, care s-a învrednicit şi de proorocescul dar – Îl numeşte pe Stăpînul Hristos „Domn” al său, apoi El nu este numai om, după nebunia Iudeilor, ci şi Dumnezeu, ca Cel ce e Ziditor şi Domn al lui David. Şi alăturarea numelor arată că e vorba de aceeaşi fiinţă, că „Domnul zice Domnului: Şezi de-a dreapta Mea!”, iar nu „Domnul – zidirii”, nici „Domnul – făpturii”.
Mare cu adevărat este şi aceasta şi nu doar mai presus de firea omenească, ci şi mai presus decît toată zidirea. Însă şi aceasta s-a zis omeneşte, căci Fiul are scaunul veşnic ca Dumnezeu, că zice: „Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului.” Că nu S-a învrednicit de această cinste după Cruce şi după Patimă ca Dumnezeu, ci ca om a luat ceea ce a avut ca Dumnezeu.275 Că nu S-a înălţat fiind smerit, ci, fiind înalt şi în chipul lui Dumnezeu, S-a smerit pe Sine-Şi, luînd chip de rob. Pentru aceea strigă şi Evanghelistul: „Fiul cel unul născut, Care este în sînul Tatălui, Acela a vestit.” Încă şi
Domnul zice: „Eu – întru Tatăl, şi Tatăl – întru Mine.” Şi aiurea: „Proslăveşte-Mă Tu, Părinte, cu slava care am avut-o la Tine mai-nainte de a se face lumea.” Deci ca om aude: „Şezi de-a dreapta Mea!”, iar ca Dumnezeu are stăpînie veşnică.

pînă ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale.

Vrăjmaşi” sînt cu deosebire diavolul şi dracii slujitori acestuia, dar lîngă aceştia şi împotrivnicii propovăduirii Lui dumnezeieşti: Iudeii şi Elinii. Iar acest „pînănu este însemnător de vreme, ci osebire a dumnezeieştii Scripturi. Pentru că aşa zice Dumnezeu şi prin Proorocul: „Eu sînt, Eu sînt, şi pînă ce veţi îmbătrîni Eu sînt.” Şi este arătat că fiinţa lui Dumnezeu nu se hotărăşte împrejur cu bătrîneţile oamenilor, că –
dacă Proorocul zice pentru cer şi pentru pămînt: „Acelea vor pieri, iar Tu rămîi”, şi iarăşi: „Iar Tu acelaşi eşti, şi anii Tăi nu vor lipsi” – apoi cu mult mai vîrtos rămîne Stăpînul tuturor îmbătrînind şi murind oamenii. Acest grai se aseamănă graiului Apostolesc că se cade să împărăţească „pînă ce va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Lui”. Că nici aici acest „pînă ce” nu este însemnător de vreme, căci ce socoteală poate să aibă aceasta, că El adică împărăţeşte pînă cînd se împotrivesc oarecari, iar după supunerea tuturor I se va lua împărăţia? La fel, cum şi cu cine vor împreună-împărăţi Sfinţii, dacă Acela care le făgăduieşte împărăţia o lasă pe dînsa? Şi
Daniil Proorocul a zis după pierzarea fiarelor că El va împărăţi în veci şi cum că
împărăţiei Lui nu va fi sfîrşit. Drept aceea, acest „pînă” nu este însemnător de vreme,
ci este pus după osebirea dumnezeieştii Scripturi.

_________
275 Adică a suit însăşi firea omenească pe scaunul slavei, prin El omul ajungînd cu adevărat dumnezeu.

=======

https://ayeaye20.wordpress.com/2020/12/04/talcuire-in-versuri-pr-cleopa-la-cuvintele-pana-cand-si-talcuirea-hulitoare-a-sectarilor/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s