Svantul Daniil; cand pacatosul propovaduieste o erezie de care nu se leapada

Sfântul DANIIL KATUNAKIÓTUL RĂSPLATA IUBIRII

pag. 139

De asemenea, cât priveşte partea dogmatică, când păcătosul propovăduieşte o erezie de care nu se leapădă, atunci duhovnicul e silit să-l lepede ca pe un copac putred, după cuvântul Apostolului Pavel: “De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te” (Tit 3, 10). Aşijderea, şi în altele, de pildă, faţă de cel nestrămutat în spiritul de răzbunare, care nu iartă celui ce i-a greşit, fie pe drept, fie pe nedrept; duhovnicul nu poate să arate pogorământ decât într-o singură privinţă: să-l convingă pe unul ca acesta prin tot felul de parabole şi pilde de îngăduinţă să se împace cu potrivnicul său.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s