Avva Sisoe, meletieni, a nu se intilni cu ereticii ca sa nu cada in ispita

Pateric Egyptean, edit. Sophia 2011 după ediţia 1828 pag. 251

PATERICUL ALFABETIC AVVA SISOE

43. A ieşit odată Avva Sisoe din Muntele lui Avva Antonie, la muntele cel mai dinafara al Thivaidei, şi a locuit acolo. Şi erau acolo meletieni231, care locuiau în Calamona Arsenoitului. Iar unii, auzind că a ieşit la muntele cel mai din afară, au dorit să-l vadă, dar ziceau: Ce vom face? Că în munte sînt meletieni. Şi ştim că bătrânul nu se vatămă dinspre dînşii; dar noi nu cumva vrînd să ne întîlnim cu bătrînul, vom cădea în ispita ereticilor. Şi pentru a nu se întîlni cu ereticii, nu s-au dus să-l vadă pe bătrînul.

_____

231 Schismatici din ruptura creată după anul 305 de episcopul Meletie de Lycopolis faţă de Sfîntul Ierarh Petru al Alexandriei (şi, implicit, faţă de Biserica Universală) în privinţa reprimirii în Biserică a celor căzuţi în prigoane. Meletienii au găsit mulţi aderenţi în rîndul copţilor băştinaşi (n.ed.).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s