Sv. Nicolae Velimirovici: Credinta…nu este o religie…ci este credinta in Hristos si descoperirea lui Hristos

Sfântul Nicolae Velimirovici

CREDINŢA SFINŢILOR
CATEHISMUL BISERICII ORTODOXE
RĂSĂRITENE, edit. Predania Bucureşti 2011

pag. 9-10

Trebuie atunci să socotim credinţa Creştină ca fiind mai presus de toate celelalte religii ale lumii?

Credinţa Creştină nici nu poate fi asemuită cu alte religii şi, la drept vorbind, nici nu ar trebuie numită
„religie,” în sensul păgân al cuvântului. Căci ea nu este o religie între alte religii, ci este credinţa în Hristos şi descoperirea lui Hristos. Ea este Descoperirea personală, singură şi deplină a lui Dumnezeu către oameni, spre luminarea şi mântuirea lor. Altă descoperire de la Dumnezeu nu ne va mai fi dată, şi până la sfârşitul lumii nu trebuie aşteptat un alt Mesia (Hristos), în afară de Iisus Hristos.

Cum trebuie să privim unele încercări ale vremii noastre de a pune credinţa Creştină în acelaşi rând cu celelalte religii?

Astfel de încercări sânt greşite şi este o încercare primejdioasă. Căci „Dumnezeu nu se batjocureşte,” /Galateni 6:7/ şi nici sângele Fiului lui Dumnezeu nu poate fi totuna cu cerneala cărturarilor. Deşi noi, ca mădulare ale străvechii Biserici a Răsăritului, sântem îngăduitori faţă de orice făptură omenească, ne este pe deplin oprit să asemănăm adevărul descoperit, primit de la Dumnezeu, cu religiile şi filosofiile născocite de oameni.

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/02/23/religie-cultul-acordat-demonilor-credinta-e-cinstirea-treimii/

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/01/02/staretul-tadei-despre-crestinism-nu-se-poate-spune-ca-este-religie/

4 thoughts on “Sv. Nicolae Velimirovici: Credinta…nu este o religie…ci este credinta in Hristos si descoperirea lui Hristos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s