in biserica se cuprind si cei buni si cei rai, cei necurati cu viata se vor face curati prin pocainta si prin indreptare

CELE PATRUSPRĂZECE EPISTOLII
ADECĂ TRIMITERI
ALE DUMNEZEESCULUI Şi SLĂVITULUI APOSTOL PAVEL
TÂLCUITE ÎN LIMBA ELINĂ
DE FERICITUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

TOMUL III, 1904

EPIST. A DOUA CĂTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 20.

p.282

subnota

1) Alţii însă zic, cum că şi casă, biserica se înţelege, căci în biserică se cuprind şi cei buni şi cei răi, măcar deşi cei răi sânt părţi ale ei neputincioase şi rănite şi fiindcă biserica se asemănează cu corabia lui
Noe, care cuprindea pre vietăţile şi pre cele curate şi pre cele necurate; se cuprind însă în biserică cu nădejde că şi mădulările cele neputincioase ale ei adecă cei răi se vor face sănătoşi, prin pocăinţă. Şi cei necuraţi cu viaţa se vor face curaţi prin pocăinţă şi prin îndreptare, care
se face cu viaţa cea curată.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/10/31/decretele-xi-si-xii-de-la-sinodul-din-1672/

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/11/01/decretul-x-partial-de-la-sinodul-din-1672/