luase randuiala proscomidiei de la eretici, nestiind ca greseste, Slujba pe care o faci…nu este ortodoxa,ci eretica

Cartea: LIMONARIUL SAU LIVADA DUHOVNICEASCĂ, edit. REÎNTREGIREA, Alba Iulia, 2014, pag.236-237

CAPITOLUL 199

POVESTIREA DESPRE UN CĂLUGĂR OARECARE SIMPLU, CARE A VĂZUT ÎNGERI CÂND SĂVÂRȘEA SFÂNTA EUHARISTIE

Unul dintre părinți povestea că un călugăr curat și sfânt, vedea îngeri în dreapta și în stânga lui în timp ce săvârșea Proscomidia. Acesta însă luase rânduiala proscomidiei de la eretici și pentru că era nepriceput în dumnezeieștile dogme în simplitatea  și nerăutatea lui o spunea așa, neștiind că greșește.

Prin hotărâre dumnezeiască însă, a venit la el un frate care era priceput în dumnezeiestile dogme. S-a întâmplat ca monahul acesta să săvârșească Sfânta Euharistie de față cu el. Fratele, care era diacon, i-a spus: 

Slujba pe care o faci, părinte, nu este ortodoxă, ci eretică. 

 Bătrânul însă, pentru că vedea îngeri în timp ce săvârșește Sfânta Taină a Euharistiei n-a dat atenție celor spuse, ci le-a disprețuit. Diaconul însă stăruia zicând: 

   – Greșești, călugăre! Biserica nu primește acestea. Pentru că bătrânul s-a văzut astfel acuzat și mustrat de către diacon și, totodată, vedea ca de obicei și pe îngeri, i-a întrebat: 

  – Diaconul îmi grăiește mie în chipul acesta. Este adevărat ce spune?

  – Ascultă de el, căci are dreptate, i-au răspuns îngerii.

  – Dar pentru ce nu mi-ați spus voi mie asta?, a întrebat bătrânul. 

  – Așa a orânduit Dumnezeu, au răspuns ei, ca om pe om să se îndrepte. 

   Și atunci s-a îndreptat, mulțumind lui Dumnezeu și fratelui.

——-

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/11/16/preotul-ce-nu-stia-ca-zice-erezii/

Sminteala pentru adevăr e îngăduită

SFÂNTUL GRIGORIE CEL MARE, traduceri PATRISTICA 8, OMILII LA PROFETUL IEZECHIEL, edit. DOXOLOGIA Iași 2014 pag.146,  Omilia VII : 

Iată că Învățătorul, Adevărul Însuși, ca să nu facă sminteală în inimile unora, a plătit darea de care era scutit; pe de altă parte, a văzut că se face sminteală în inimile altora în fața adevărului și a îngăduit ca ei să rămână în sminteala lor.

5. În această situație trebuie să fim atenți la aceasta: cât de mult putem, fără a păcătui, trebuie să evităm sminteala aproapelui. Dar, dacă sminteala vine de la adevăr, este mai folositor să se permită nașterea smintelii decât să fie lăsat la o parte adevărul.