A anathematiza pe eretic ca sa iti demonstrezi Ortodoxia, si a nu judeca pe cei ce dau anathema

SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOANN CARTEA AVVEI VARSANUFIE Trimiteri şi răspunsuri a doi Stareţi Duhovniceşti ce sihăstriia în chinoviia ce era în ţinutul Gazii şi carea să zicea a Avvei Serida, prin igumenul carele şi le slujiia lor, ale cărora numele sânt Varsanufie şi Ioann. Tălmăcită din limba ellinească de ISAAC DASCĂLUL în Sfânta Mănăstire Neamţ, la anul dela Hristos 1787 şi tipărită acum întâia oară la anul dela Hristos 2015, edit.Predania, Bucureşti

Pag.334

700. [699]. Întrebare: Deaca cineva mi-ar zice să anathematisesc pre Nestorie şi pre ereticii cei ca dânsul, să-i anathematisesc sau nu?

Răspuns: Cum că adecă Nestorie şi ereticii cei ca dânsul supt anathema sânt, arătat iaste. Însă nu alerga tu la anathematisirea cuiva nicidecum. Că cel ce să are pre sineşi păcătos, datoriu iaste a-şi plânge păcatele sale, şi nimic alta. Dar nici a judeca să cade pre cei ce anathematisesc pre cineva. Că fieştecarele pre sineşi să cearcă.

701. [700]. Întrebare: Dar deaca cineva, dintru aceasta, socoteaşte cum că şi eu pre ale aceluia le cuget, ce să-i zic lui?

Răspuns: Zi-i lui: Deşi arătat iaste că aceia sânt vreadnici de anathematisire, dar eu mai păcătos sânt decât tot omul, şi mă tem ca nu cumva, pre altul judecând, pre sinemi să mă osândesc. Pentru că şi pre singur satana de-l voiŭ anathematisi, întrucât îi fac eu lucrurile lui, pre sinemi mă anathematisesc. Că Domnul au zis: Deaca mă iubiţi pre mine, poruncile meale păziţi-le (In. 14: 15). Şi apostolul zice: Deaca cineva nu iubeaşte pre Domnul, anathema să fie (1 Cor. 16: 22). Drept aceaia, cel ce nu face poruncile lui, nu-l iubeaşte pre el; şi cel ce nu-l iubeaşte pre el supt anathema iaste. Şi cum unul ca acesta poate pre alţii să-i anathematisească? Aceastea zi-i lui, şi deaca ar mai rămânea întru acealeaşi, pentru ştiinţa lui, apoi anathematiseaşte pre ereticul.

702. [701]. Întrebare: Dar deaca nu ştiu că iaste eretic acela pre carele îmi zice mie să-l anathematisesc, ce să fac?

Răspuns: Zi-i lui: Frate, eu cum cugetă acela, pentru carele îmi zici mie, nu ştiu. Deci a anathematisi pre cela ce nu-l ştiu mi să pare mie spre osândă. Şi aceasta o zic ţie, că afară de credinţa celor trei sute optsprezeace Sfinţi Părinţi, alta nu ştiu. Şi cel ce cugetă afară de aceasta s’au aruncat pre sineşi la anathema.

Sv. Paisie de la Neamt despre anathema! si daca se face pomenirea mortilor care au murit sub anathema, preotul face PACAT DE MOARTE de indrazneste sa ii pomeneasca