Abaterea…unei Biserici particulare chiar si numai dela singuraticele canoane, universal recunoscute si confirmate de Biserica ecumenica, pune Biserica respectiva in situatie de schizma

Dr.Nicodim Milaş CANOANELE BISERICII ORTODOXE ,VOL. I PARTEA II, Arad 1931

pag. 311

Abaterea arbitrara a unei Biserici particulare chiar şi numai dela
singuraticele canoane, universal recunoscute şi confirmate de Biserica ecumenică, pune Biserica respectivă în situaţie de schizmă şi ea încetează de a fi membră a unicei Biserici a lui Hristos.

Aşa dară canoanele cari, constituesc codicele canonic universal, au fără deosebire obligativitate universală pentru toţi membrii Bisericii. Obligativitatea aceasta nu este condiţionată de izvorul, din care ele derivă, ci de acceptarea şi confirmarea lor de către Biserica ecumenică. Prin urmare toate canoanele au obligativitate identică, fără privire dacă au fost date de un sinod ecumenic sau de un sinod particular, respectiv de către unul sau altul dintre Sf. Părinţi Temelia, pe care se bazeaz toate şi izvorul primar, din care toate derivă este Sfânta Scriptură şi Tradiţia.