Canoanele se osebesc de hotarari, cu abuz(rea intrebuintare)

Pidalion 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit. „Credința strămoșească“, 2007

pag. 23-24

subnota 24 punctul 1. Cum că Canoanele se osebesc de hotărâri, de legi, de decreturi, și de poruncitoarele trimiteri, căci Canoanele Sinoadelor chiar nu cuprind dogmele credinței (decât rareori), ci pe buna rânduială, pentru așezarea Bisericii. Iar hotărârile Sinoadelor, cuprind chiar pe singure Dogmele Credinței. Măcar că unii ori cu abuz (rea întrebuințare), și Canoanele le numesc hotărâri. Precum aceasta se arată din câteva Canoane ale celorlalte Sinoade, și mai ales din cel al 5-lea al Sinodului din Cartagina și din Practicalele lui, unde se zice că s-au citit acele 20 de hotărâri ale Sinodului din Niceea, adică cele 20 de Canoane ale lui.