Sminteala pentru adevăr e îngăduită

SFÂNTUL GRIGORIE CEL MARE, traduceri PATRISTICA 8, OMILII LA PROFETUL IEZECHIEL, edit. DOXOLOGIA Iași 2014 pag.146,  Omilia VII : 

Iată că Învățătorul, Adevărul Însuși, ca să nu facă sminteală în inimile unora, a plătit darea de care era scutit; pe de altă parte, a văzut că se face sminteală în inimile altora în fața adevărului și a îngăduit ca ei să rămână în sminteala lor.

5. În această situație trebuie să fim atenți la aceasta: cât de mult putem, fără a păcătui, trebuie să evităm sminteala aproapelui. Dar, dacă sminteala vine de la adevăr, este mai folositor să se permită nașterea smintelii decât să fie lăsat la o parte adevărul.