adunare unui sinod nu este posibila, erezii…Pelagiu, majoritatea condamnate acolo…si celelalte Biserici au luat doar cunostinta de condamnarea aceasta, ca sa se fereasca de ele

MANUAL DE DREPT BISERICESC ORTODOX ORIENTAL, Arad 1925

Pag.133-134:

53. Exercitarea puterii supreme bisericeşti prin consimțământul Bisericii împrăştiate.

În cazul ivirii unei chestiuni, asupra căreia trebue, să se pronunțe Biserica întreagă, dar adunarea unui sinod ecumenic nu este posibilă sau absolut necesară, se pot aduce hotărâri valabile pentru Biserica întreagă şi prin consimțământul întregii Bisericii împrăştiate (consensus totius ecclesia dispersae). Procedura, după care se urmează în astfel de cazuri, este următoarea : Îndatăce se iveşte o astfel de chestiune într-o eparhie oarecare, episcopul o supune sinodului Bisericii particulare respective, care sau aduce o hotărâre, pe care o comunică şi celorlate Biserici spre a lua la cunoştință de ea şi a o primi, sau dacă sinodul particular nu se crede competent de a hotărî singur, comunicăpărerea sa celorlate Biserici particulare cerând şi părerea lor. Dacă toate bisericiile se pronunță pentru părerea emisă, atunci aceasta este considerată ca hotărâre a Bisericii întregi şi se publică ca atare în numele Bisericii întregi. În felul acesta – se aduceau hotărâri mai ales în timpurile primare ale Bisericii, când din cauza persecuțiilor, nu erà posibilă adunarea unui sinod ecumenic. Dar şi mai târziu găsim multe cazuri de acestea îndeosebi când se iveau astfel de erezii, cari reclamau hotărârea Bisericii întregi, cum a fost cea a lui Pelagiu. ( 1)Augustini : ad. Bonifac contra duas epistolas pelagian., cap. 12. unde cetim : Este oare nevoie de convocarea unui sinod (ecumenic) pentru condamnarea unui astfel de rău public? Par’că nu s’ar fi condamnat nici odată o erezie făra convocarea unui sinod, şi totuşi se ştie că trebuința aceasta s’a ivit numai din pricina puținor erezii şi că multe din ele, aproape majoritatea, au fost condamnate acolo, unde s’au ivit şi celelalte Biserici au luat doar cunoştintă de condamnarea aceasta, ca să se fereasca de ele.) Tot în felul acesta s’a recunoscut de Biserica întreagă şi “Mărturisirea Ortodoxă” compusă de mitropolitul Chievului, Petru Movilă. Şi astăzi se poate procedà în modul acesta în caz de necesitate.

————————–

==== De accea trebuie adusa la cunostinta TUTUROR, Anathema impotriva ecumenismului eretic DEJA CONDAMNAT IN 1983 ca TOTI SA SE FERESEACA DE COMUNIUNEA CONSTIENTA CU ECUMENISTII