Anularea Adoptiei!!!

MONA Petruţ – despre justiţie şi injustiţie

Prin Hotărârea din 22/06/2004, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr.1245 din 23/12/2004, CEDO A DEZAPROBAT FELUL ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT PROCEDURILE DE ADOPŢIE în cazul Pini şi Bertani şi Manera şi Atripaldi vs. România!!!
În ceea ce priveşte REFUZUL MINORELOR DE A FI ADOPTATE ŞI DE A PLECA DIN ROMÂNIA, acest caz, judecat la CEDO în anul 2004, se aseamănă foarte mult cu CAZUL DE ADOPŢIE AL SORINEI, fetiţa pe care procuroarea Maria-Antoaneta (!!!) Piţurcă a abuzat-o fizic şi psihic, luând-o cu mascaţii din casa familiei care a crescut-o şapte ani, până la vârsta de 8 ani şi 2 luni.
Ulterior acţiunilor pe care le-a iniţiat procurorul general al PÎCCJ cu privire la REVIZUIREA ADOPŢIEI, penibil şi descalificant profesional pentru AVOCAŢII SOŢILOR SĂCĂRIN – părinţii adoptivi ai Sorinei – este că AU INVOCAT, ÎN DEMERSURILE LOR CIVILE ŞI PENALE, TOCMAI MOTIVE PE CARE CEDO LE-A CLARIFICAT DEMULT ŞI A STABILIT CĂ POATE FI DESFIINŢATĂ ADOPŢIA REALIZATĂ PRIN ÎNCĂLCAREA PROCEDURILOR, iar REFUZUL COPILULUI DE A FI ADOPTAT ARE PRIORITATE ÎN FAŢA DORINŢEI PĂRINŢILOR ADOPTIVI DE A ADOPTA ACEL COPIL.
Ba mai mult, este inexistentă pretinsa încălcare a dreptului la libera circulaţie a minorei Sorina, din cauză că a fost oprită plecarea ei din România cu părinţii adoptivi, deoarece CEDO a analizat şi acest aspect, statuând că AUTORITĂŢILE ROMÂNE NU POT FI OBLIGATE SĂ ASIGURE PLECAREA UNUI MINOR ADOPTAT DIN ROMÂNIA, ÎMPOTRIVA VOINŢEI LUI, MAI ALES CÂND EXISTĂ PROCEDURI JUDICIARE ÎN CADRUL CĂRORA ESTE CONTESTATĂ LEGALITATEA ŞI TEMEINICIA DECIZIEI DE ÎNCUVIINŢARE A ADOPŢIEI.
#MonaPetruţ
– Forma sintetizată a hotărârii CEDO, la acest link: http://www.hotararicedo.ro/index.php/article_access/view_article/170
– Hotărârea CEDO în forma publicată în Monitorul Oficial, la acest link (fişier tip word): http://www.hotararicedo.ro/docs/jurisclasorcedo_PinisiBertanisiManerasiAtripaldi_monitorul_of_170.doc