au cazut si din har

pg. 50 a cărţii prof. dr. Ioan N. Floca, Drept Canonic Ortodox, Legislaţie și administraţie bisericească, Vol. II, EIBMBOR, Bucureşti, 1990: „De fapt, în cazul că ele [n.n.: caterisirea și anatema] se pronunţă pentru erezie, prin însăşi această pronunţare se face doar constatareacei căzuţi în erezie, au căzut şi din har, de la data căderii în erezie, iar nu de la data pronunţării pedepsei, care în asemenea caz are caracterul unui act constatator, cu raportare la starea harică a celui în cauză.