Biserica biruitoare si luptatoare

scribd.com/doc/2397550/Parintele-Cleopa-Calauza-in-credinta-ortodoxa

pag. 113, 114

Sectarul: Ce înţelegeţi voi, ortodocşii, prin Biserica
biruitoare şi luptătoare şi de ce ziceţi voi că sunt două Biserici, una în cer şi alta pe pământ?

Preotul: Nu ai dreptate, omule, în cele ce zici şi nu
înţelegi cele ce întrebi. Noi nu zicem că sunt două Biserici, ci una, după cum ţi-am arătat mai sus. Dar noi mărturisim că Biserica cea una a lui Hristos se împarte în două părţi: una văzută şi pământească, a celor vii, şi alta nevăzută sau a celor
adormiţi. Amândouă acestea alcătuiesc o singură Biserică, având acelaşi Cap, pe Hristos (Rom. 14, 7-9; Efes. 1, 10; Matei 22, 32; 28, 18; Luca 15, 10; Filip. 2, 10; Efes. 2, 19; Col. 2, 10; Evrei 12, 23).
Aşadar, înţelege că Biserica celor vii sau pământească,
văzută, se mai numeşte şi Biserica luptătoare, fiindcă membrii ei sunt încă în luptă cu puterile vrăjmaşe ale răului (Efes. 6,
11-13; Gal. 5, 17; I Petru 2, 11 ş.a.). Iar prin Biserica
biruitoare, noi înţelegem Biserica pe care o formează toţi îngerii şi sfinţii din ceruri, care au biruit puterile celui rău şi au
trecut în lumea cea nevăzută şi cerească (Evrei 12, 23; Efes. 5, 27; Apoc. 21, 10 ş.a.).
Biserica este una singură, dar ea cuprinde pe cei vii de pe pământ, cât şi pe cei care au adormit în dreapta credinţă, care şi
ei sunt vii cu sufletul şi slăvesc pe Dumnezeu alături de îngeri, şi se roagă pentru mântuirea lumii întregi.