Biserica drept comunitatea pacatosilor iertati

DICȚIONAR DE TEOLOGIE PATRISTICĂ, edit. DOXOLOGIA Iași, 2014

pag. 50:
Augustin…Lucrările sale au elaborat în mare măsură înțelegerea Bisericii Latine despre sine, atât ca trup pământesc, cât și ceresc (precum Însuși Hristos – al Cărui trup este – o sinteză completă și perfectă între trup și spirit divin).

pag. 60:

În prologul Martiriului lui Policarp (cca 156), se observă un sentiment la fel de puternic al unei comunități care se manifestă, pe de-o parte, pe pământ și care, pe de altă parte, aparține unei alte, rânduieli, așa cum rezultă din cuvintele: „Către Biserica lui Dumnezeu care locuiește ca un peregrin în Smirna, către Biserica lui Dumnezeu care locuiește ca un peregrin la Philomelium și către toate adunările Sfintei și Catholicei Biserici de pretutindeni“

pag. 62:

Clement din Alexandria și Origen…Urmând calea trasată de Epistolele ioanine, amândoi au definit Biserica drept comuniune unită, din rândurile căreia se desprindeau grupările sectare, pierzând astfel orice drept de a fi numiți „Biserică“. Clement afirmă în acest sens următoarele: „În mod clar, aceste erezii mai vechi, și altele mai recente sunt inovații contrafăcute ale mai vechii și adevăratei Biserici. Cred că s-au spus suficiente lucruri care dovedesc că unitatea este un semn caracteristic al adevăratei și străvechii Biserici“(Stromate 7, 17, 107). Acesta a dat naștere puternicei concepții patristice potrivit căreia Biserica este una, în sensul că este indivizibilă. Nu poate fi admis cazul în care o Biserică se divide, iar părțilepretindă încă titlul de Biserică. Dacă se produce o schismă, gruparea desprinsă a pierdut de facto dreptul de a fi Biserică. Pentru a decide care este Biserica și care este facțiunea eretică sau schismatică, trebuie făcut apel la principiile tradiției, apostolicității și la practica generală a celorlate Biserici……Novațian s-a împotrivit papei Corneliu, pe care l-a denunțat ca fiind un fals episcop din cauza politicii sale de reprimire în Biserică a celor care se lepădaseră de Hristos în timpul persecuției lui Decius…Corneliu și succesorul său, Ștefan, au susținut ideea unei Biserici care este locul în care sunt iertate păcatele.

pag. 63:

Augustin a direcționat tradiția latină către ideea de Biserică drept comunitatea păcătoșilor iertați, și nu împărăția celor puri. El a tâlcuit pilda semănătorului spunând că Dumnezeu ar trebui lăsat să decidă cine este cu adevărat creștin, de vreme ce acest lucru nu este evident pentru ochii omenești.

pag.130:

Augustin, în atacul îndreptat împotriva lor[impotriva donatistilor], a susținut teoria că Biserica este arca ce îi cuprinde pe sfinți și pe păcătoși(sau ogorul care conține și grâu și neghină). La Judecata Sa, Dumnezeu va alege caprele și oile, dar „Biserica celor puri“ era un lucru contrar Bisericii pe care Hristos dorea să o întemeieze, care era mai mult precum un spital general decât un salon izolat, complet sterilizat.

pag. 164:
Biserica pământească supusă timpului

pag. 347:
Augustin a dezvoltat o cencepție mai largă despre Biserică, aceasta fiind „o plasă pentru pești diferiți“ sau un câmp „plin de neghină și grâu“…Biserica văzută ca o comunitate a mântuirii.