Biserica este mai intai fiecare crestin

POVĂȚUITORUL CREȘTINULUI ORTODOX RĂSĂRITEAN, ediția III-a, edit. M.Vieru Iași, Gherontie Episcopul Constanței Iulie 1926, (ștampliă Arhiereul* Grigorie Leu)pag. 14:

CE ESTE BISERICA ?

Biserica este mai întăi fiecare creștin, (II Corinteni. Cap. 7, V 16) cum și societatea celor ce cred în toată descoperirea făcută de Domnul nostru Iisus…Ea este una, pentrucă din ea nu pot face parte cei abătuți dela adevarata credință statornicită de sfinții apostoli, care au învățat lumea, după însărcinarea Domnului Hristos: „Mergând, învățați toate neamurile“ (Matei 28, 19) ; pentru care să și zice apostolică și respectă așezămintele celor șapte soboare (sinoade) ecumenice ; pentru care se numește sobornică. Tot biserică zicem și clădirei în care ne adunăm pentru a ne ruga.