Biserica… pe pamant, Biserica cea cereasca

MANUAL DE DREPT BISERICESC ORTODOX ORIENTAL CU PRIVIRE SPECIALĂ LA DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ORT. ROMÂNE

Arad, 1925

pag.10

Cei dintâi formează Biserica Testamentului vechi sau aceea de dinainte de Hristos, iar cei din urmă Biserica Testamentului nou sau cea creștină. Biserica militantă sau suferindă conduce pe credincioși pe pământ către patria cerească și susține război permanent cu inamicii mântuirii lor.²) Biserica triumfătoare este Biserica cea cerească, care cuprinde pe toți creștinii, cari au terminat călătoria pământească și serbează victoria lor împreună cu Hristos și cu sfinții îngeri.

În senz întrebuințat mai des, sub Biserică înțelegem pe cea militantă a Test. nou, împărăția harului lui Iisus
Hristos. Atât sf. Scriptură³) cât și sf. Tradiție⁴) ne arată
că Iisus Hristos a întemeiat numai o singură Biserică, care este cea ortodoxă universală sau catolică.

romano-apuseană, care se mai numește pe sine și Biserica romano-catolica, cea protestanta, etc. Totuși numirea proprie pentru aceste parți despărțite de Biserica ortodoxă universala, din punct de vedere dogmatic ortodox, poate fi numai aceea de societăți religioase creștine eretice sau schizmatice.

pag.11

Biserica universală cuprinde pe toti creștinii ortodocși spre deosebire de Bisericile particulare sau locale, sub cari înțelegem parțile Bisericii universale formate din creștinii ortodocși ai unei națiuni sau țări. Bisericile particulare sunt deci membre ale Bisericii universale.