Biserica Soborniceasca…nu a vorbit niciodata…de la sine

archive.org/details/actsanddecreess00lucagoog/page/n6

Acte și Decrete ale Sinodului din Ierusalim

ținut sub Dositei al Ierusalimului, Patriarhul Ierusalimului in 1672

Londra Thomas Baker 1899

pag.113

[THE CONFESSION OF DOSITHEUS]

Decree II

Moreover, when any man speaketh from himself he is liable to err, and to deceive, and be deceived ; but the Catholic Church, as never having spoken, or speaking from herself, but from the Spirit of God — who being her teacher, she is ever unfailingly rich — it is impossible for her to in any wise err, or to at all deceive, or be deceived ; but like the Divine Scriptures, is infallible, and hath perpetual authority.

[MĂRTURISIREA LUI DOSITEI]

Decretul II

Mai mult, când oricare om vorbește de la sine el este supus greșelii, și să înșele, și să fie înșelat; dar Biserica Sobornicească, așa cum nu a vorbit niciodată sau nu vorbește de la sine, ci din Duhul lui Dumnezeu — care este învățătorul ei, ea este întotdeauna desăvârșit bogată — este imposibil pentru ea în orice chip să greșească, sau în orice fel să înșele, sau să fie înșelată; dar, asemenea Scripturilor Dumnezeiești, este infailibilă și are autoritate veșnică.