Biserica vazuta…este pe pamant, nevazuta…in cer, Bisericii luptatoare de pe pamant, sfintii…apartin Bisericii din cer… sfintilor Bisericii din cer

CATEHISMUL ORTODOX, Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 94-95

Cum poate face Biserica, care este văzută, obiectul credinței când credința, după apostoli, este, dimpotrivă nevăzută?

În primul rând, deși Biserica este văzută, dar harul lui Dumnezeu care locuiește în ea și în mădularele ei sfințite este nevăzut și astfel rezultă că prin har ea devine obiect al credinței

În al doilea rând, Biserica fiind văzută, deoarece ea este pe pământ și ei îi aparțin toți creștinii drept-măritori trăitori pe pământ, este în același timp și nevăzută, deoarece ea este și în cer, fiind alcătuită din toți cei care și-au încheiat viața lor în adevărata credință și în sfințenie.

Cum se poate înțelege existența în același timp a Bisericii și pe pământ, și în cer?

Următoarele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel către creștini ne lămuresc: „…v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului Celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească, și de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu Judecătorul tuturor, și de duhurile drepților celor desăvârșiți, și de Iisus, Mijlocitorul Noului Testament…” (Evrei 12, 22-24).

pag. 97,98,99

Există și unitate între Biserica de pe pământ și Biserica din cer?

Fără îndoială, atât după legătură lor cu unicul cap, Domnul nostru Iisus Hristos, cât și după legătura dintre una și cealaltă.

Ce mijloace de legătură există între Biserica de pe pământ și cea din cer?

Rugăciunea întru credință și dragoste. Credincioșii aparținând Bisericii luptătoare de pe pământ se roagă la Dumnezeu, chemându-i în același timp pe sfinți, care aparțin Bisericii din cer, iar aceștia, locuind pe treptele cele mai înalte din apropierea lui Dumnezeu, prin rugăciunile lor mijlocitoare, curățesc, întăresc și aduc înaintea lui Dumnezeu rugăciunile credincioșilor trăitori pe pământ și, cu voia lui Dumnezeu, îi ajută cu binefaceri asupra lor, fie prin puterea nevăzută, fie prin arătarea lor, ori prin alte mijloace.

După ce dreptar își întemeiază Biserica de pe pământ chemarea în rugăciune a sfinților Bisericii din cer?

După Sfânta Tradiție, al cărei început se vede și în Sfânta Scriptură. De pildă, când prorocul David cheamă în rugăciune: „Doamne Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac și al lui Iacov, părinții noștri…” (I Paralipomena 29, 19), atunci el îi pomenește pe sfinți ca întărire a rugăciunii sale, exact așa cum astăzi Biserica Ortodoxă Îl cheamă pe Hristos, adevăratul Dumnezeu al nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale tuturor Sfinților.