Ca cel ce va zice lui „bucura-te“, se impartaseste de faptele lui cele rele, acoperamant de la voi sa nu dobandeasca

BIBLIOTECA PAISIANĂ, Traduceri 2

Sfântul Teofilact al Bulgariei

TÂLCUIRE CU DE-AMĂNUNTUL LA EPISTOLELE SOBORNICEȘTI, edit.DOXOLOGIA Iași,2015

Pag. 178-179

10. Dacă cineva vine către voi și pe învățătura aceasta nu o aduce, să nu-l primiți în casă, şi să nu-i ziceți lui: Bucură-te;

11. Că cel ce va zice lui „bucură-te“, se împărtșește de faptele lui cele rele.
12. Multe având a scrie vouă, n-am voit prin hârtie și cerneală, ci nădăjduiesc că voi veni către voi, și gură către gură voi grăi, ca bucuria voastră deplină să fie.

Întăreşte pe ceia către care este Epistola, că dacă cineva nu cu mărturisirea aceasta vine către voi, nu numai acoperământ de la voi să nu dobândească, ci nici de închinăciune[salutare] să nu se învrednicească, cu de-amănuntul pe aceasta zicându-le, fiindcă
închinăciunea aceasta numai celor de un nărav cu noi și celor de o credință este îndatorată. Căci căruia îi vom ura să se bucure, fără numai celor de un nărav şi de o credinţă? Drept aceea, dacă celor necredincioşi s-ar fi adus de la noi o închinăciune ca aceasta, apoi negreşit ca unora de un nărav şi ca unora de o credinţă cu noi se
va fi adus, şi ca pe nişte părtaşi pe dânșii i-am făcut prin acest lucru, şi în prăpastia lor pe noi aceştia ne-au tras. Iar pricina pentru care scurtă a alcătuit Epistola, şi aici și întru cea după aceasta însuși, ne-a învățat, că nădăjduia ca să meargă la dânșii și prin însăși vederea feței pe cele ce lipsea să le adauge.