Calculul calendarului (Pascaliei) dupa Mana Sfantului Ioan Damaschin-1

Carte: Protodiacon Ioan Munteanu
CALENDARUL BISERICESC

VLADIMIR
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Editura „LUMINA LUI HRISTOS”
Kiev-Chişinău – 2009

pag.163-167

I. – CALCULUL CALENDARULUI (PASCALIEI)
DUPĂ MÂNA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN260.

În acest prim capitol al Anexei studiului nostru despre calendarul
bisericesc ţinem să explicăm calculul Pascaliei pe (sau după) „Mâna
Sfântului Ioan Damaschin”. Calendarul este un sistem teologic, filozofic şi astronomic, ce se ocupă cu determinarea (cunoaşterea) şi aşezarea Pascaliei ortodoxe pe toţi anii cât va fi lumea. Cuviosului Ioan Damaschin (680-780) i-a descoperit Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt calculul şi aşezarea Pascaliei pe mână şi de aceea se numeşte „Calendarul pe Mâna Sfântului Ioan Damaschin”.
În acest capitol vom folosi expresiile: faţa” şi „spatele” mâinii,
a degetului sau a degetelor. Faţa mâinii este palma ei şi spatele este
dosul mâinii. Toate procedeele care vor fi menţionate aici, se aşează şi
se calculează numai pe mâna stângă şi de aceea i se spune „calcularea
calendarului (Pascaliei) după Mâna Sfântului Ioan Damaschin”.
Pentru a afla calendarul după Mâna Sfântului Ioan Damaschin vom
avea nevoie în primul rând de perioadă. Acest perioadă cuprinde 532 de ani. Dar ce este această perioadă şi de ce anume de 532 de ani? Perioada este timpul de când Dumnezeu binecuvintează Soarele şi Luna la plecare şi mişcându-se, ajung la aceeaşi poziţie. Soarele şi Luna deplasându-se, se rotesc. Soarele face o rotaţie completă în 28 de ani iar Luna în 19 ani. Dacă le aşezăm (schematic) pe aceeaşi tangenţă şi luăm un punct pe tangenţă şi la Soare şi la Lună, rotindu-se şi mişcându-se la 28 x 19 ani – la 532 de ani ajung la aceeaşi poziţie (Figura 1).

Perioada în care ne aflăm acum a început în anul 1941. Pentru a afla
Paştele unui an, va trebui să ştim temelionul şi mâna anului respectiv.
Pentru a afla temelionul, vom alege mai întâi un an care dorim.

I. 1. Temelionul
Temelionul merge pe faţa mâinii stângi, pe vârfurile şi încheieturile degetelor, începând din vârful degetului mic şi se continuă în
jos pe următoarele 3 încheieturi ale degetului şi mai departe pe al
2-lea deget (inelar) din vârf şi iarăşi în jos pe celelalte încheieturi ale
degetului şi mai departe pe al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea. La degetul al
5-lea folosim vârful şi următoarele 2 încheieturi. Deci avem la primul
deget – 4 încheieturi cu tot cu vârf, la al 2-lea – 4; la al 3-lea – 4; la al
4-lea – 4; şi la al 5-lea – 3. În total 19 încheieturi (Figura 2).

Alegem un an, de exemplu 1959, şi plecăm cum merge temelionul
pe faţa mâinii de la vârful degetului mic în jos, pe cele 19 încheieturi,
începând cu anul 1941. Deci la vârful degetului mic zicem 1941; pe a
2-a încheietură pe faţă de sus în jos zicem 1942, pe a 3-a – 1943, pe
a 4-a – 1944, pe vârful degetului al 2-lea – 1945, pe încheietura a 2-a
1946, pe a 3-a – 1947, pe a 4-a – 1948; pe vârful degetului al 3-lea
1949; pe încheietura a 2-a – 1950; pe a 3-a – 1951; pe a 4-a – 1952:
pe vârful degetului al 4-lea – 1953; pe încheietura a 2-a – 1954; pe a
3-a – 1955; pe a 4-a – 1956; pe vârful degetului al 5-lea – 1957; pe
încheietura a 2-a – 1958 şi pe a 3-a – 1959. Deci până aici am mers pe
cele 19 încheieturi (Figura 3).

I. 2. Calculul temelionului
După cum am spus mai sus, alegem anul 1959. Acesta vine pe ultima încheietură a temelionului.
Trebuie acum să vedem cât este temelionul pe această încheietură.
Şi vom proceda astfel: în vârful degetului mic pe faţă zicem 14, pe a
2-a încheietură vom aduna 14 + 11 şi avem 25; pe a 3-a încheietură 25
+ 11 şi avem 36; şi vom scădea la toate adunările ce avem peste 30,
numărul de 30; deci 36 – 30 = 6.
La a 3-a încheietură avem 6, pe a 4-a avem 6 + 11 = 17; pe vârful
degetului al 2-lea avem 17 + 11 = 28; pe a 2-a încheietură: 28 + 11 =
39, 39 – 30 = 9; pe a 3-a: 9 + 11 = 20; pe a 4-a: 20 + 11 = 31, 31 – 30
= 1; pe vârful degetului al 3-lea: 1 + 11 = 12; pe încheietura a 2-a: 12
+ 11 = 23; pe a 3-a: 23 + 11 =34, 34 – 30 = 4; pe a 4-a: 4 + 11 = 15; pe
vârful degetului al 4-lea: 15 + 11 = 26; pe încheietura a 2-a: 26 + 11 =
37, 37 – 30 = 7; pe a 3-a: 7 + 11 = 18; pe a 4-a: 18 + 11 = 29; şi de aici
pe vârful degetului al 5-lea vom aduna cu 12 pentru anul bisect. Deci
în vârful degetului al 5-lea: 29 + 12 = 41, 41 – 30 = 11 şi în continuare vom aduna tot cu 11. Pe încheietura a doua de la degetul al 5-lea
avem 11 + 11=22; pe a 3-a 22 + 11 = 33, 33 – 30 = 3 care este ultima
încheietură. Şi dacă adunăm acest 3 cu 11 ne dă 14 care este pe prima
încheietură de unde am plecat adică pe vârful degetului mic. Astfel am
aflat un temelion întreg (cele 19 încheieturi) (Figura 4).

Acum să ne întoarcem la anul 1959 şi am văzut că este pe ultima încheietură al degetului al 5-lea şi acolo avem-numărul 3, adică temelionul anului 1959 este 3. Dacă vrem să căutăm temelionul pentru ceilalţi ani (de la 1959 în sus) vom porni pe aceleaşi încheieturi începând de la degetul mic. Deci pe vârful degetului mic zicem 1960 şi în continuare după aceeaşi regulă până la ultima încheietură a degetului al 5-lea unde avem 1978 ş. a. m. d. Pentru a vedea dacă am învăţat bine calcularea temelionului vom lua alţi ani şi vom începe să-i calculăm:
Spre exemplu, eu dau aici un număr de 10 ani şi dau şi calculul
corect al temelionului pentru fiecare an. Luaţi aceşti 10 ani şi calculaţi temelionul pentru fi ecare şi dacă vă dă exact ca aici, atunci aţi învăţat
să calculaţi corect temelionul.
Pe anul 1948, temelionul este 1.
Pe anul 1963, temelionul este 17.
Pe anul 1970, temelionul este 4.
Pe anul 1975, temelionul este 29.
Pe anul 1957, temelionul este 11.
Pe anul 1978, temelionul este 3.
Pe anul 1984, temelionul este 9.
Pe anul 1996, temelionul este 22.
Pe anul 1990, temelionul este 15.
Pe anul 1998, temelionul este 14.
Acum dacă ştim să aflăm temelionul, mergem mai departe. După
cum am spus, pentru a afla Paştile unui an vom avea nevoie să ştim pe
lângă temelion şi mâna anului respectiv.

—–

260 Prezentăm integral acest Calcul al Calendarului (Pascaliei) după (pe) Mâna Sfântului Ioan Dmaschin după ediţia tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Vlasie, Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Răsărit (de stil vechi) din România; Editura „Schimbarea la Faţă” – Mănăstirea Slătioara.