Calculul calendarului (Pascaliei) dupa Mana Sfantului Ioan Damaschin-2

Carte: Protodiacon Ioan Munteanu
CALENDARUL BISERICESC

VLADIMIR
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Editura „LUMINA LUI HRISTOS”
Kiev-Chişinău – 2009

pag.168-172

I. 3. Mâna anului
Mâna anului merge pe faţa şi dosul celor 4 degete de la mâna
stângă, începând de la degetul mic pe faţă, de la încheietura de jos,
unde zicem 1 şi se continuă la stânga pe faţa degetului al 2-lea tot
pe încheietura de jos, unde zicem 2, apoi pe degetul al 3-lea tot pe
încheietura de jos, unde zicem 3, apoi pe degetul al 4-lea tot pe încheietura de jos, unde zicem 4 şi continuăm înapoi de la degetul mic
pe încheietura a 2-a de jos în sus, unde zicem 5, apoi la stânga pe
degetul al 2-lea pe încheietura a 2-a, unde zicem 6, apoi la al 3-lea
deget pe încheietura a 2-a, unde zicem 7, apoi la al 4-lea deget pe
încheietura a 2-a, unde zicem 8 şi ne întoarcem înapoi la degetul mic
pe a 3-a încheietură de jos în sus, unde zicem 9, la stânga pe al 2-lea
deget pe a 3-a încheietură, unde zicem 10, la al 3-lea deget la a 3-a
încheietură, unde zicem 11, la al 4-lea deget pe a 3-a încheietură – 12,
apoi înapoi la vârful degetului mic13, în stânga la vârful degetului
al 2-lea14; la vârful degetului al 3-lea15; şi la vârful degetului al
4-lea16, înapoi la degetul mic pe prima încheietură din spate – 17,
la stânga la degetul al 2-lea pe prima încheietură din spate – 18, la
al 3-lea deget pe prima încheietură din spate – 19, la al 4-lea deget
pe prima încheietură din spate – 20, apoi înapoi la degetul mic la a
2-a încheietură din spate – 21, la stânga pe degetul al 2-lea pe a 2-a
încheietură din spate – 22, pe al 3-lea deget pe a 2-a încheietură din
spate – 23, pe al 4-lea deget pe a 2-a încheietură din spate – 24, apoi
iarăşi la degetul mic pe încheietura de jos din spate – 25, la stânga
pe al 2-lea deget la încheietura de jos din spate – 26, la al 3-lea deget
la încheietura de jos din spate – 27, şi în sfârşit la al 4-lea deget la
încheietura de jos din spate – 28.
Deci avem total 28 de încheieturi pe care aflăm mâna anului.
(Figura 5).

Procedăm tot ca la temelion, mai întâi vom alege un an pentru care
vrem să aflăm Paştile. Vom aşeza anii pe cele 28 de încheieturi, începând cu anul 1941. Pe 1-a încheietură (de jos de pe faţa degetului mic)
zicem 1941, pe a 2-a încheietură – 1942; pe a 3-a – 1943; pe a 4-a –
1944; pe a 5-a – 1945; pe a 6-a – 1946; pe a 7-a – 1947; pe a 8-a – 1948;
pe a 9-a – 1949; pe a 10-a – 1950; pe a 11-a – 1951; pe a 12-a – 1952;
pe a 13-a – 1953; pe a 14-a – 1954; pe a 15-a – 1955; pe a 16-a – 1956;
pe a 17-a – 1957; pe a 18-a – 1958; pe a 19-a – 1959; pe a 20-a – 1960;
pe a 21-a – 1961; pe a 22-a – 1962; pe a 23-a – 1963; pe a 24-a – 1964;
pe a 25-a – 1965; pe a 26-a – 1966; pe a 27-a – 1967 şi pe a 28-a – 1968
(Figura 6).

Şi dacă vrem să aşezăm în continuare, mergem la 1-a încheietură şi
zicem 1969, pe a 2-a – 1970 ş. a. m. d. până la încheietura a 28-a unde
avem anul 1996. În continuare aşezăm după acelaşi procedeu pentru
anii de la 1996 în sus cât voim.

I. 4. Calculul mâinii anului
Mâna anului se numără de la 1 la 7 pe cele 4 degete pe care avem
încheieturile.
De la degetul al 3-lea la al 4-lea se sare un număr şi pe partea din
faţă şi pe partea din spate, pentru anul bisect.
Pe prima încheietură avem 1, pe a 2-a încheietură avem 2, pe a 3-a
avem 3, pe a 4-a avem 5, pe a 5-a – 6, pe a 6-a – 7, pe a 7-a – 1, pe a
8-a – 3, pe a 9-a – 4, pe a 10-a – 5, pe a 11-a – 6, pe a 12-a – 1, pe a
13-a – 2, pe a 14-a – 3, pe a 15-a – 4, pe a 16-a – 6, pe a 17-a – 7, pe a
18-a – 1, pe a 19-a – 2, pe a 20-a – 4, pe a 21-a – 5, pe a 22-a – 6, pe a
23-a – 7, pe a 24-a – 2, pe a 25-a – 3, pe a 26-a – 4, pe a 27-a – 5, pe a
28-a – 7 (Figura 7) şi în continuare de la 1-a încheietură pe care avem
1 şi aşa mai departe după aceeaşi regulă.

Acum să calculăm mâna anului după cum am ales pe anul 1959,
pentru care am aflat temelionul. Mai întâi aşezăm anii pe încheieturi,
începând cu anul 1941 şi vom ajunge cu anul 1959 pe degetul al 3-lea
pe prima încheietură de la vârf în jos pe spate şi aceasta este încheietura
a 19-a pe care avem mâna anului 2.
Deci am aflat temelionul pe anul 1959 că este 3, iar mâna anului
este 2. Şi tot aşa ca la temelion, dacă vrem să ştim că am învăţat bine
cum se calculează mâna anului, voi mai da aici tot acei 10 ani pe care
i-am dat şi la temelion şi tot la fel cu calculul corect al mâinii anului a
anilor respectivi:
Pe anul 1948 mâna anului este 3.
Pe anul 1963 mâna anului este 7.
Pe anul 1970 mâna anului este 2.
Pe anul 1975 mâna anului este 1.
Pe anul 1957 mâna anului este 7.
Pe anul 1978 mâna anului este 5.

Pe anul 1984 mâna anului este 6.
Pe anul 1996 mâna anului este 7.
Pe anul 1990 mâna anului este 6.
Pe anul 1998 mâna anului este 2.
După ce aflăm temelionul şi mâna anului pe care vrem să aflăm
Paştile, vom lua temelionul şi-l vom aşeza pe drumul temelionului.