calendarul gregorian

MANUAL DE DREPT BISERICESC ORTODOX ORIENTAL CU PRIVIRE SPECIALĂ LA DREPTUL PARTICULAR AL BISERICII ORT. ROMÂNE

Arad, 1925, pag.32:

7. Decretul sinodal din a. 1588 al patriarhilor: Ieremia al II-lea al Constantinopolului (1572-1579, 1580-1584, 1586-1594), Meletie al Alexandriei, Ioachim al Antiohiei şi Sofronie al lerusalinului despre
ridicarea Bisericii ruseşti la rangul de patriarhat şi privitor la calendarul gregorian.