Sfantul Grigorie, Vasile, Calugarii…lepadand al doilea Botez cel dat lor, chemand Numele Tau, am izgonit dracii si am proorocit cele ce au sa fie…n-ati ascultat cuvantul Meu; ci pe tatal vostru, Satana

Protos. Nicodim Măndiță EVENIMENTELE PREMERGĂTOARE ÎNFRICOŞATEI JUDECĂȚI, edit. AGAPIS 1998

pag. 190-191

O descoperire a Înfricoşatei Judecăți a lui Dumnezeu cu răsplătirea faptelor

…Sfântul Grigorie…ai pe purtătorul de Dumnezeu, părintele tau duhovnic Vasileo vedenie folositoare sufletului

Călugării. Domnul a mai depărtat din mulțimile cele de-a stânga Sa alt sobor foarte mare. Aceia erau călugării, pe care noi văzându-i, ne-am mâhnit, căci au fost călugări pentru Hristos, însă pentru nepăzirea făgaduințelor date, au fost osândiți în partea cea de-a stânga! Fețele lor erau întunecate, făcliile stinse, iar pe grumajii lor stătea lenea şi nepurtarea lor de grijă. Domnul căutând la ei, S-a mâhnit foarte mult asupra lor, căci s-au lăsat biruiți de poftele lumii, lepădând al doilea Botez cel dat lor, au mințit în făgăduința care au făcut-o către Domnul şi au slujit patimilor trupeşti. Domnul, privindu-i cu întristare, i-a hotărât matcei focului. Ei auzind răspunsul, au început a striga din adâncul inimii: “Miluieşte-ne pe noi, Doamne, că numai pe Tine Te-am ştiut de Dumnezeu, Sfântului Tău Nume am slujit ziua şi noaptea, chemând Numele Tău, am izgonit dracii şi am proorocit cele ce au să fie…”. Pe când se rugau ei aşa, cu mare tânguire, Domnul le-a zis lor cu glas de trâmbiță: “Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veşnic care-i gătit diavolului şi slugilor lui, pentru că n-ați ascultat cuvântul Meu; ci pe tatăl vostru, Satana. Pentru aceasta şi Eu nu vă voiasculta pe voi acum…”. Atunci repede au venit îngerii cei nemilostivi şi apucându-i pe ei, i-au tras în marea cea de foc.