Can.15 I-II in Tomosul sinodal din august 1347

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

Tomosul sinodal constantinopolitan din august 1347 în apărarea lui Isidor şi Palama

pag. 257-258

Caci spune canonul 15 al Sinodului numit primul şi al doilea din Constantibopol [861]: “Cele hotărâte pentru preoţi, episcopi şi mitropoliţi se aplică cu atât mai mult la patriarhi, astfel încât, dacă vreun preot, episcop sau mitropolit ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu patriarhul lor şi nu i-ar mai pomeni numele la locul hotărât şi rânduit din dumnezeiasca Liturghie, ci ar face o schismă înainte de apariţia unui dsinod şi condamnarea lui definitivă, despre unul ca acesta sfântul sinod a hotărât să fie cu desăvârşire străin de orice preoţie, dacă a fost dovedit că a făcut această fărădelege. Acestea au fost hotărâte şi pecetluite cu privire la cei care sub pretextul unor învinuiri se depărteaza de întâi-stătătorii lor, fac schisme şi rup unirea Bisericii. Dar cei care se depărtează de comuniunea cu întâi-stătătorul lor din pricina unei erezii condamnate de Sfintele Sinoade sau de Sfinţii Părinţi, când acela propovăduieşte erezia în public şi o învaţă bisericii cu capul gol, unii ca aceştia nu numai că nu vor fi supuşi pedepsei canonice dacă trag un zid care-i desparte de comuniunea cu episcopul învinuit înainte de ancheta sinodală, ci se vor învrednici de cuvenita cinstire a ortodocşilor; căci n-au condamnat un episcop, ci un pseudoepiscop şi un pseudoînvăţător, şi n-au tăiat prin schismă unirea Bisericii, ci s-au sârguit să scape Biserica de schisme şi împărăţii.”

Aşadar bine şi potrivit rânduielii acestor Părinţi au acţionat cei care s-au depărtat de cel ce este bolnav de impioasele dogme ale lui Varlaam şi Akindynos şi le propovăduieşte în chip răspicat şi fără să roşească.

———–

====deci care schisma din capul lui Filotheu Bălan de la Petru Vodă?astia vorbesc din indoctrinarile lor in erezie si schisma(cei ca Balan si toti interpretii eretici) care dau talcuiri eretice acestui canon pus in lucrare si in 1347 de ortodocsi nu de schismatici.