Canonul 11 Apostolic, Canonul 9 Timotei, comuninea(impreuna rugaciune sau impreuna liturghisire) cu cei caterisiti se pedepseste cu caterisirea

Pidalion 1844, 2007

pag. 49

CANONUL 11(Osândirea comuniunii cu cei caterisiţi)

Dacă cineva cleric fiind, cu caterisit cleric împreună s-ar ruga, să se caterisească şi el. [Can. 28 Apost.; 4 Antiohia; 10 Cartagina]

TÂLCUIRE
În două chipuri se poate tâlcui Canonul acesta. Adică:

– dacă în loc de acest: împreună s-ar ruga se va lua, împreună va liturghisi, toată noima Canonului este aceasta: Oricare cleric împreună va liturghisi în ştiinţă cu cleric
caterisit, să se caterisească şi el asemenea cu acela (care aceasta este şi mai dreaptă).
– dacă zicerea: împreună s-ar ruga însemnează chiar după zicerea sa, a se ruga împreună, înţelegerea Canonului este aceasta: Oricare cleric s-ar ruga împreună în ştiinţă cu clericul acela ce nu numai s-a caterisit, ci şi a îndrăznit după caterisire să lucreze ceva din ale clirosului (clericului) ori şi de s-a caterisit adică, pentru păcate
de clericatul său, iar după caterisire, iarăşi căzând întru aceleaşi păcate, s-a despărţit încă şi de adunarea şi de rugăciunea credincioşilor, unul ca acesta zic să se caterisească, asemenea cu acela.

===Si ca rugaciunea are si intelesul dupa can. 9 Timotei pag. 682 de proaducere

pag. 682

ÎNTREBAREA 9
De este dator clericul a se ruga, fiind faţă arieni, sau alţi eretici? Sau de nu-l vatămă pe el nimic, când face el rugăciunea, adică proaducerea?

RĂSPUNS
La dumnezeiasca aducere diaconul strigă mai înainte de sărutare: Cei neîmpărtăşiţi ieşiţi. Deci nu li se cuvine a fi de faţă. Fără numai de făgăduiesc a se pocăi, şi a fugi de
eres.

TÂLCUIRE
La această întrebare răspunde Sfântul, că dacă în vremea ierurghiei, strigă diaconul să iasă din Biserică câţi se catehisesc (că aceasta înseamnă zicerea neîmpărtăşiţi);
deci dacă cei ce se catehisesc nu se iartă a sta în lăuntru în vremea dumnezeieştii Liturghii, cu cât mai vârtos ereticii? Fără numai, de vor făgădui a lăsa eresul şi a se
pocăi. Însă şi atunci, nu se cuvine a se lăsa în lăuntru, ci a sta afară cu cei ce se catehisesc. Iar dacă aceasta nu vor făgădui, nici cu cei ce se catehisesc se iartă să stea,
ci să se izgonească, după Valsamon.