Echilibratii apostati promovand Minciunile pe post de Adevar

cei ce promoveaza:

marturisireaortodoxa.ro/acrivie-si-iconomie-in-aplicarea-canonului-15-i-ii-constantinopol/

1. “Canonul 15, dându-i caracter legal, dar nimic mai mult. Ea nu poate fi impusă, ci se impune, de aceea are și laudă. Și nu este obligatorie…dar oprirea pomenirii nu are caracter obligatoriu

======Minciuna ca nu e obligatorie ingradirea/nepomenirea numelui

 • Odata ce erezia incalca cele 10 Porunci, cum canonul 15 nu e obligatoriu??? daca implica erezia propovaduita cu capul descoperit, erezie ce incalca poruncile!!! poruncile sunt toate OBLIGATORII si e intarit can. 15 de Anathema ROCOR 1983 cazand sub anathema toti cei ce constient au impartasire/partasie cu ecumenistii

—————-

2. “Îngrădirea de erezie înainte de Sinod este una și nu trebuie confundată cu cea de după Sinod care este alta. Prima are laudă, a doua nu are laudă deoarece este sub Canon. Prima este sub Har, iar a doua este sub Lege, iar legea se aplică pentru păcat…Aceasta reiese din Canonul 15, pentru că dacă era obligatoriu trebuia să prevadă și epitimia celui care nu oprește pomenirea (caterisirea sau afurisirea), dar canonul spune dimpotrivă că nu ești caterisit, nici afurisit dacă oprești pomenirea și atât.”

====== Cel care a scris porcaria ca inainte de condamnarea sinodala nominala canonul 15 nu are avea epitimie/certare/canonisire nici macar nu a citit defintia CANONULUI din Pidalion:

 • Pidalion 1844, edit.: „Credința strămoșească“, 2007 pag. 23, 24; CE ESTE CANONUL? subnota 24 Se cuvine a şti cineva că Canoanele câte nu cuprind arătat certare acelora ce le calcă, după tăcere, dau voie Arhiereului celui de loc, fără patimă să rânduiască cuvenita şi potrivita certare, adică canonisirea lor care o ar socoti, precum zice Valsamon în tâlcuirea canonului 45 al Sinodului 6. Vezi certările, ori canonisirile Pustnicului Ioan, împreună cu Canoanele lui cele nepomenite în celelalte Canoane.
 • si insusi canonul 2 Sf. Athanasie prevede pocainta in talcuire se zice: căindu-se, adica CANON ptr. PĂCAT, asemnea spune si definitia canonului ca la can.15 I-II se da epitimie

——————-

3. “În cazul acesta, nu este vorba de un eretic condamnat sau de o erezie condamnată, ci de un eretic necondamnat, iar în acest caz Biserica lucrează cu iconomie.”
=====Se promoveaza aceeasi minciuna ca, condamnarea sinodala a ereziei ecumeniste nu exista, dar anathema R.O.C.O.R. ce este?

 • Interesul echilibratilor apostati e sa nu o promoveze(anathema 1983) ptr. ca vor cadea capte ca ale unui LONGHIN, SERAFIM DE PIREU

vorbele si faptele… nu se nasc inaintea gandurilor

Sfântul Ignatie BRIANCIANINOV, OFRANDĂ MONAHILOR CONTEMPORANI, edit. EGUMENIȚA-2011
pag.196

Necazurile sunt aduse de duhurile rele cu care noi ne aflăm în război, după cuvântul Apostolului. Ele urmăresc vorbele și faptele noastre și, potrivit cu ele, trag concluzii despre gândurile noastre, care trebuie în mod firesc să semene cu vorbele și cu faptele. Și judecata demonilor este corectă!

…Pricina oricărei întâmplări triste sunt gândurile fiecăruia. Aș putea arăta ca pricină vorbele și faptele, însă ele nu se nasc înaintea gândurilor, de aceea pun totul pe seama gândurilor. Mai întâi vine gândul, apoi prin cuvânt și faptă se alcătuiește legătura dintre oameni.

======================

Asa mi-a spus gandul…

===minciuna de la Liturghie(fapta) pomenirea unui pseudo-patriarh/episcop ca fiind ortodox e o fapta, fapta nu se naste inainte de gand, dar cum poate spune cineva ca are cuget ortodox si ca e ortodox cand in fapta el minte??????, tocmai gandul neortodox(ca acest can. 15 nu e obligatoriu; sau ca falsul lui episcop e ortodox si nu eretic si, deci poate avea comuniune/legătură cu eretic pe care el il considera ortodox; sau nu il considera ortodox dar il pomeneste ptr ca spune el acel can. 15 nu este obligatoriu) la dus la o pomenire neortodoxa-comuniunea/legătura cu un eretic arătat/vădit (minciuno-episcopul)

====cuvantul(pomenirea numelui) si fapta au format legatura, legatura care se numeste si comuniune dar si impartasire si care produce necuratie/intinare ptr. ca e o minciună, o pomenire mincinoasa si deci incalca PORUNCA: SA NU MINTI, asta arata ca nu tinem poruncile(pe nici una!) si cel ce nu le tine nu poate fi numit ortodox si nici sa nu astepte mantuire, deci NICI CUGET ORTODOX nu are, desi lui i se pare ca are

Porunca, datorie, datori, datoare, datoria(diac. Floca canonul 15 I-II)

Sfântul Ignatie BRIANCIANINOV, OFRANDĂ MONAHILOR CONTEMPORANI, edit Egumenița-2011

pag.160-161

Fragmente din scrierile Cuviosului Marcu Ascetul

Legea libertății învață tot adevarul. Mulți o știu aceasta prin cunoștință, însă puțini o înțeleg, pentru că înțelegerea vine totdeauna după măsura împlinirii poruncilor ei174. Cap. 30.

pag.168

„Domnul, voind să arate că orice poruncă e o datoriecând veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. (Lc. 17, 10)

COLECŢIA TÂLCUIRI L A SFÂNTA SCRIPTURĂ
III
TÂLCUIREA
SFINTEI
EVANGHELII
DE LA LUCA
SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIE

edit. Sophia, București 2007

pag.239-241

(10) Aşa şi
voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem.

Căci „slugii“ nevoie îi atârnă asupră-şi, a împlini
poruncile Domnului, însă nu se cuvine a o trece în seama sa, ca pe o ispravă
[izbândă]. Pentru că de nu va lucra, [unul ca acesta] vrednic este de pedeapsă;…

Aşadar, şi cel care slujeşte lui Dumnezeu, măcar de va şi împlini poruncile, nu se cuvine a se înălţa, că nici un lucru mare nu a făcut, ci
vaiulera al lui de nu le-ar fi făcut, precum Apostolul zice: „Vai mie, de
nu voi binevesti!“ (1 Corinteni 9,16)…Căci cu covârşire sluga îi este datoare Stăpânului său a plini toate poruncile Sale.

—-

Sfântul Athanasie cel Mare în P.G. volumul 26, coloana 1188BC : „Ne îndepărtăm de cei al căror cuget este neortodox și este normal și datoria noastră să ne ferim și de comuniunea noastră cu ei.”

—-

====Daca nu lucreaza poruncile, nu le tine, vrednic e de pedeapsa

====Porunca e o datorie

====Ce zice diac. Floca:Diac. Ioan Floca, preoții și credincioșii „au dreptul și datoria de a se despărți imediat de acel superior.”[2]Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note și comentarii, Sibiu, 2005, p. 347

====datoria=Porunca=obligație

===De ce nu intelegem canonul 15 ca fiind obligatoriu ptr ca e Porunca si-l rastalmacim ca fiind optional? si in general de ce rastalmacim toate cuvintele Sfintilor?,

Raspuns: ptr. ca nu tinem poruncile prin ruga inimii

Consensul Parintilor ca erezia incalca poruncile, dovedirea ca, canonul 15 I-II este deci obligatoriu si nu optional

JEAN-CLAUDE LARCHET, Viața sacramentală, edit. BASILICA, București-2015, pag.282

Subnota 166

Sf. Nicodim Aghioritul ia cele zece porunci…în Exomologhitarul său (I, 4)…tâlcuirea pe care o dă înțelesului lor: „ Despre cea dintâi poruncă« Să nu ai alți dumnezei afară de Mine»(Ieșire 20, 2-3). Față de această poruncă greșesccei ce cred în eresuri și se grăbesc către aceștia, ereticii, câți nu cred după dreapta credință într-Unul Dummezeu Cel în Treime…Despre a șasea poruncă: «Să nu ucizi» (Ieșire 20, 13). Față de această poruncă greșescCei care ucid pe cineva sufletește, cum sunt ereticii, învățătorii mincinoși…Despre a șaptea poruncă: «Să nu desfrânezi» (Ieșire 20, 14). Față de această poruncă greșescaceia care cad în desfrânare duhovnicească, adică în erezie și învățătură rătăcită.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/02/19/cei-ce-cred-in-eresuri-si-cei-care-ucid-pe-cineva-sufleteste-cad-in-desfranare-duhovniceasca/

——————

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 169

Despre a opta poruncă a Fericirilor

Care este a opta poruncă a Domnului pentru a fi fericit ?

Râvnitorii acestei fericiri trebuie să fie gata să primească prigonirea pentru dreptate, netrădând-o.

Ce calități cere această poruncă ?

Iubirea de dreptate, consecvența și întărirea în fapte bune, bărbăția și răbdare, atunci când cineva este cuprins de vreo nenorocire sau primejdie, pentru că nu dorește să tradeze adevărul și fapta bună.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/28/dreptate-marturisirea-credintei-porunca-sa-primeasca-prigonirea-pentru-dreptate-netradand-o/

——————

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 182-183

prima poruncă…care sunt păcatele împotriva ei

4. Eresul – Când oamenii amestecă în învățătura de credință păreri potrivnice lui Dumnezeu.

5. Schisma, adică îndepărtarea de bună voie de la unitatea dumnezeieștii cinstiri și de la dreapta credință sobornicească a Bisericii lui Dumnezeu.

6. Apostazia – Când cineva se leapădă de credința cea adevărată, de frica oamenilor ori pentru foloase lumești.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/prima-porunca-pacatele-impotriva-ei-eresul-schisma-apostazia/

———

VLADIMIR LOSSKY
TEOLOGIA MISTICA
A BISERICII DE RĂSĂRIT

HUMANITAS

pag. 201

cazurile în care episcopul lucrează împotriva
canoanelor, adică în dezacord cu voința obștească a Bisericii; el devine atunci vinovat de schismă și se așază în afara unității bisericești.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/schisma-meritele-papistase-pelagius/

————-

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag.205

Cum ar trebui să procedăm dacă s-ar întâmpla ca părinții ori cei ce conduc să ceară ceva împotriva credinței ori a Legii lui Dumnezeu ?

Atunci trebuie să le spunem lor ce le-a spus apostolul întâi-stătătorilor iudeilor: „Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu“ (Fapte 4, 19). Și trebuie să răbdăm, pentru credință și pentru legea lui Dumnezeu tot cea ce ni s-ar întâmpla.

pag. 208

Felul uciderii duhovnicești este sminteala, atunci când cineva conduce pe aproapele său în necredință ori în nelegiuire și, astfel, îi aruncă sufletul în moarte duhovnicească.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/a-nu-asculta-de-cei-ce-cer-ceva-impotriva-credintei-uciderea-duhovniceasca-adica-sminteala/

——————

Concluzia e una despartirea cum spune si canonul 15 I-II

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 106

Ce ne învață Simbolul de credință, atunci când numește Biserica apostolească?

Ne învață să ținem cu tărie învățătura și predaniile apostolilor și să ne îndepărtăm de acea învățătură și de acei învățători care nu ne întăresc în învățătura apostolilor.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/08/30/biserica-soborniceasca-nu-poate-gresi-simbolul-de-credinta-ne-invata-sa-ne-indepartam-de-acei-invatatori-care-nu-ne-intaresc-in-invatatura-apostolilor/

Hula, greseli, puncte slabe in cartea: Ingradirea nu este schisma(partea a II-a)

Cartea: Îngrădirea nu este schismă – Lămuriri datorate, Protopresbiter Theodoros Zisis, Suceava 2018 Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori Bucovina

la pag. 34

nu se zice tot adevarul
La punctu g: „Schismele le provoacă episcopii cu cuget eretic“,
Sfantul Teodor Studitul spune ca nu poate fi ortodox nici cel ce pomeneste(adica preotul) pe ereziarh eretic( Scrsoarea 553) chiar de ar spune că are cuget sănatos(episcopul)/ chiar dacă gândește[cugetă] ortodox(preotul) cel ce pomenete(Scrisorile 40 si 49)

—-

pag. 36-37 punctul j)

„Cel ce întrerupe pomenirea aplică recomandarea canonică …recomandă întreruperea pomenirii“

====aici se sustine ca canonul 15 I-II , nu are obligativitate de parca erezia nu ataca dogmele credintei si deci nu e obligatoriu a apara Credinta. Cine vrea il aplica cine nu nu vechea idee a lui Epifanie Theodoropulos. Atunci daca nu obligatoriu de ce s-a mai dat acest canon de ce au mai combatut sfintii prin scrieri ereziile, de ce au intererupt comuniuna care presupune si intreruperea pomenii intr-un cuvant AU APARAT ORTODOXIA, ce zice Sfantul Palamas ca de TACI si nu nu iti aperi credinta esti ATEU, deci cum aperi credinta cand spui ca nu e obligatoriu a o apara?

—-

pag.38

„Domnul…cand a instituit și a întemeiat Taina Sfintei Euharistii“

===vechea problema cu institutia, Domnul dăruiește sau dă, porunceste, nu instituie

instituit, ~ă a [At: ODOBESCU, S. II, 101 / Pl: ~iți, ~e / E: institui] 1 Înființat2. 2 Numit în funcție. 3 (Jur) Desemnat moștenitor.

sursa: MDA2 (2010)

A INSTITUÍ instítui tranz. (întreprinderi, asociații, societăți, teorii etc.)

INSTITUÍ, instítui, vb. IV. Tranz. A înființa, a forma, a întemeia. Ministerul a instituit o comisie.
—-

pag. 41-48

capitolul 2. Ecumenismul este erezie condamnată

Nu se spune NIMIC si de comdamarea:

 1. ecumenismului,
 2. ecumenistilor
 3. dar si a celor ce au partasie cu acestia(cazurile concrete
 • Onufrie al Ucrainei-Kiril al Moscovei si
 • Serafim de Pireu-Antim-Bartolomeu)

Adica nu se spune de Anathema R.O.C.O.R. 1983

—-

pag.47

Niciunul dintre Sfinții Apostoli și Sfintii Părinți nu ar fi putut să creadă că avem să ajungem astăzi ca Biserică să năruim din interior hotarele Bisericii

==Asta e o parere personala toatal eronata

 • insusi Sfintii Apostoli au prorocit si stiut ce va urma si inclusiv lupta asta interioara a ecumenistilor: F.Ap. 20, (29) Căci eu ştiu aceasta: că, după ducerea mea, vor intra între voi
  lupi grei, care nu vor cruţa turma. (30) Şi dintre voi înşivă se vor
  ridica bărbaţi grăind îndărătnicii, ca să-i tragă pe ucenici după
  dînşii. (31) Drept aceea, privegheaţi, aducîndu-vă aminte că, vreme
  de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă învăţ, cu lacrimi, pe
  fiecare dintre voi.
 • insusi Apocalipsa vorbeste de aceasta caldiceala .
 • Augustin Kandiotis a spus de ei(de ecumenistii interiori)
 • si are si o idee eretica: ca ereticii is „ca Bisrică“

pag. 58

„Ne-am pus din nou nădejdile în întrunirea plenului Sinodului Bisericii Grecești“

====Ieremia 17,5. Aşa zice Domnul: “Blestemat fie omul care se încrede în om şi îşi face sprijin din trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul.

pag.66

„să meargă acolo unde slujesc episcopi și preoti cu cuget ortodox“

===Sf. Teodor Studitul în scrisoarea 49 spune sa se mearga la preotul episcopului cu cuget ortodox care pomeneste mitropolit eretic si nu si la episcopul ortodox(cu cuget ortodox)

Cei ce au intrerupt comuniunea(pomenirea) au judecat-osandit cu judecata care este ingaduita

III
TÂLCUIREA
SFINTEI
EVANGHELII
DE LA LUCA
SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Bucureşti:
Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2007

Pag.307

Iar „judecând“, înseamnă osândind din „cele douăsprezece seminţii”
pe cei ce nu au crezut, căci nu mică osândă le sunt Apostolii celor din Israil, care nu au crezut. Căci şi Apostolii sunt israeliteni, dar au crezut.

=========

CANONUL 15

Cele rânduite pentru prezbiteri, episcopi, şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru dumnezeiasca mistagoghie, ci mai înainte de sinodiceasca înfăţoşare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât sfântul sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia (preoţia), dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.

[Apostolic, can. 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 13, 14; Gangra, can. 6; Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5]

TÂLCUIRE

Cele ce canoanele cele mai de sus au rânduit pentru episcopi şi mitropoliţi, acesteaşi le rânduieşte cu mult mai vârtos canonul acesta pentru patriarhi. Însă acestea să se facă dacă pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (adică furare de cele sfinte) şi altele ca acestea, s-ar despărţi de împărtăşirea cu întâiul şezător al lor, iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de de ei mai înainte încă de sinodiceasca judecată pentru eresul acela. Unii ca aceştia despărţindu-se de aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori, sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.

=========

https://ayeaye20.wordpress.com/2014/04/21/arh-serafim-alexiev-unica-osandire-ingaduita/

Aceeasi prostie cu alta palarie

Daca astraDORM( sau astrADORM?) sau mai bine zis astradormitii (astrADORMITII) neamului marii luptatorii anti-ecumenism dorm si incearca sa adoarma si pe altii desi au cartile care arata ca ei(astradormitii) GRESESEC mintind ca canonul 15 nu e obligatoriu,repetam desi cartile zic contrariul:

„Pag.7 Canoanele sunt obligatorii pentru toţi membrii Bisericii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/13/astradrom-sau-cum-sa-minti-ca-canonul-15-i-ii-nu-e-obligatoriu/

Acum apar si un anthonit ca sa ne invete aceeasi minciuna

„6…Canonul 15 I-II Constantinopol nu obligă preotul să oprească pomenirea unui ierarh eretic, ci doar îi indică cadrul canonic în care o poate face.“

Ieroschimonahul Paisie (Prodromitul)

ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/01/23/comunicat-in-privinta-unor-afirmatii-ale-parintelui-protosinghel-irineu-curtescu-si-despre-lupta-noastra-impotriva-ecumenismului/

Oare asa a fost si cu Adam in Rai ? nu era obligatoriu sa tina porunca: nu manca? Iata ca neascultarea l-a dus la o cadere si ce cadere…